Zdravotní politika

Odbory nesouhlasí s předloženým návrhem zákona o univerzitních nemocnicích

Článek - 15.05.2017 | Zdravotní politika

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR zásadně nesouhlasí s předloženým návrhem zákona o univerzitních nemocnicích. Zásadně nesouhlasí také se zdůvodněním, že nová právní úprava je nutná, protože příspěvkové organizace jsou zastaralá a nevyhovující forma nemocnic. To není pravda! Naše příspěvkové organizace jsou obdobou neziskových organizací běžně fungujících v zahraničí.

Co odborovému svazu na návrhu zákona o univerzitních nemocnicích vadí?

● Ministerstvo zdravotnictví požádalo o sloučení připomínkového řízení, o zkrácení lhůt na 5 dnů. Pečlivě a ve všech souvislostech posoudit za 5 dní tak závažnou právní normu bylo téměř nemožné. Odbory to zvládly, ale jejich připomínky nebyly vypořádány.

Usnesení XXXI. sjezdu delegátů ČLK

Článek - 21.11.2016 | Zdravotní politika

Usnesení XXXI. sjezdu delegátů ČLK. Více...

Zdravotnictví potřebuje reformy a více peněz, ne však nálepku "černá díra"

Článek - 26.09.2016 | Zdravotní politika

Zdravotnictví potřebuje reformy a více peněz, ne však nálepku "černá díra". Více...

Přes diskuse o penězích nevidíte pacienta, vytkl ministr ČLK

Článek - 23.09.2016 | Zdravotní politika

Přes diskuse o penězích nevidíte pacienta, vytkl ministr ČLK. Více...

Češi chtějí zachovat zdravotní péči na současné úrovni i za cenu zvýšení výdajů

Článek - 15.09.2016 | Zdravotní politika

Češi chtějí zachovat zdravotní péči na současné úrovni i za cenu zvýšení výdajů. Více...

Prohlášení porady předsedů MO LOK-SČL konané dne 10.9.2016

Článek - 13.09.2016 | Zdravotní politika

LOK-SČL vždy respektoval činnost organizaci sdružujících soukromé ambulantní lékaře.

Nikdy nezpochybňoval kroky těchto organizací, které směřovaly k hájení oprávněných požadavků jejich členů.

Stejně tak LOK-SČL jako odborová organizace zastupuje zájmy svých členů nemocničních lékařů pracujících v zaměstnaneckém poměru.

Pusťte chytrý trh do zdravotnictví

Článek - 7.09.2016 | Zdravotní politika

Pusťte chytrý trh do zdravotnictví. Více...

Stanovisko Koalice soukromých lékařů k návrhu elektronizace českého zdravotnictví

Článek - 9.08.2016 | Zdravotní politika

Stanovisko Koalice soukromých lékařů k návrhu elektronizace českého zdravotnictví. Více...

Mimořádný sjezd ČLK - 22. 9. 2016 v Praze

Článek - 30.06.2016 | Zdravotní politika

Mimořádný sjezd ČLK - 22. 9. 2016 v Praze. Více...

Ministerstvo zdravotnictví poprvé představilo komplexní data o zdravotnickém personálu

Článek - 24.06.2016 | Zdravotní politika

Ministerstvo zdravotnictví poprvé představilo komplexní data o zdravotnickém personálu. Více...