Medop

Zdravotníci politikům: řešte existující problémy a nevytvářejte další!

Článek - 13.06.2017 | Zdravotní politika

Zdravotníci politikům: řešte existující problémy a nevytvářejte další! Více...

Systém „eRecept“ stál přes 300 milionů korun. Jeho využití bylo mizivé

Článek - 26.05.2017 | Zdravotní politika

Systém „eRecept“ stál přes 300 milionů korun. Jeho využití bylo mizivé. Více...

NEDOHODA v segmentu AS v dohodovacím řízení o hodnotě bodu a výši úhrad pro rok 2018

Článek - 26.05.2017 | Ambulance

NEDOHODA v segmentu AS v dohodovacím řízení o hodnotě bodu a výši úhrad pro rok 2018. Více...

Odbory nesouhlasí s předloženým návrhem zákona o univerzitních nemocnicích

Článek - 15.05.2017 | Zdravotní politika

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR zásadně nesouhlasí s předloženým návrhem zákona o univerzitních nemocnicích. Zásadně nesouhlasí také se zdůvodněním, že nová právní úprava je nutná, protože příspěvkové organizace jsou zastaralá a nevyhovující forma nemocnic. To není pravda! Naše příspěvkové organizace jsou obdobou neziskových organizací běžně fungujících v zahraničí.

Co odborovému svazu na návrhu zákona o univerzitních nemocnicích vadí?

● Ministerstvo zdravotnictví požádalo o sloučení připomínkového řízení, o zkrácení lhůt na 5 dnů. Pečlivě a ve všech souvislostech posoudit za 5 dní tak závažnou právní normu bylo téměř nemožné. Odbory to zvládly, ale jejich připomínky nebyly vypořádány.

Stanovisko Rady Sdružení ambulantních specialistů ČR, o.s. (SAS) k návrhům, které přednesli zástupci zdravotních pojišťoven (ZP) 6.4.2017 na dohodovacím řízení (DŘ) o úhradách na rok 2018.

Článek - 11.04.2017 | Ambulance

Stanovisko Rady Sdružení ambulantních specialistů ČR, o.s. (SAS) k návrhům, které přednesli zástupci zdravotních pojišťoven (ZP) 6.4.2017 na dohodovacím řízení (DŘ) o úhradách na rok 2018. Více...

Zápis z jednání Rady SAS 6.4.2017

Článek - 10.04.2017 | Ambulance

Zápis z jednání Rady SAS 6.4.2017. Více...

Informace nejen pro internisty a alergology

Článek - 10.04.2017 | Ambulance

Informace nejen pro internisty a alergology. Více...

Požadavky Rady SAS na eHealth

Článek - 27.03.2017 | Ambulance

Požadavky Rady SAS na eHealth. Více...

Požadavky rady SAS na e-health

Článek - 27.03.2017 | Ambulance

Požadavky rady SAS na e-health. Více...

Možnost zapojit se do hodnocení zdravotních pojišťoven z pohledu ambulantních lékařů v České republice, které probíhá od 1. března 2017 do 30. dubna 2017.

Článek - 3.03.2017 | Ambulance

Možnost zapojit se do hodnocení zdravotních pojišťoven z pohledu ambulantních lékařů v České republice, které probíhá od 1. března 2017 do 30. dubna 2017.  Více...