Medop

Co všechno potřebujete vědět o vystavování pracovních neschopností

Článek - 18.12.2008 | Tipy a rady


V návaznosti na náš článek o posuzování zdravotního stavu podle nového zákona o nemocenském pojištění č.187/2006 Sb. vám přinášíme několik praktických rad, jak postupovat při vydávání pracovních neschopností.

Nová neschopenka má 6 dílů. První 3 dny se neplatí. 4. - 14. den platí zaměstnavatel a zaměstnanec dostane zaplaceno za dobu nemoci s výplatou. Od 15. dne platí neschopnost PSSZ a to za kalendářní dny. Nemocný si musí zvolit formu vyplácení dávky a to buď převodem na účet nebo složenkou.

Problematika převodu lékařské praxe očima právníka

Článek - 14.12.2008 | Tipy a rady


Každý, kdo uvažuje o převodu lékařské praxe nebo o jejím zakoupení či prodeji, si po prvním seznámení s danou problematikou velmi rychle uvědomí, že se jedná o proces velmi složitý, a to jak po stránce ekonomické, tak i právní.
Danou problematiku pro nás zpracoval právník z významné advokátní kanceláře.

Uživím se i jako lékař. Platy v oboru šly nahoru.

Článek - 12.12.2008 | Zdravotní politika


Michal Pohanka doufá, že si teď užije klid jako řadový lékař. Pro svou rezignaci má zvláštní vysvětlení: prý upevní poměry v zemi, protože dvě nejsilnější strany, ODS a ČSSD, budou muset víc spolupracovat.

HN: Proč odcházíte teď? Proč ne za měsíc nebo za půl roku?

Teď je nutná dohoda na evropském předsednictví a na tom se musí dohodnout ODS s ČSSD. Bez toho by bylo předsednictví dané hodně všanc politickým hrátkám. A pokud jednou uděláme o České republice špatný obraz, tak už to nenapravíme.

HN: Proč by k dohodě mezi ODS a ČSSD měl přispět právě váš odchod ze sněmovny?

Jak vidí francouzský expert dopady současné finanční krize na zdravotnictví?

Článek - 10.12.2008 | Zdravotní politika


Přestože se u nás finanční krize ještě plně neprojevila, i poslední optimisté mezi námi přestávají věřit, že by nás celosvětová ekonomická krize mohla minout. V této době je zcela racionální se zamyslet nad jejími konkrétními možnými důsledky pro nás lékaře a naši profesi.

Bezpečnost a ochrana zdraví v lékařské praxi

Článek - 5.12.2008 | Ostatní


Hlavní zásady v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vycházejí z koncepce zákoníku práce. Jde zejméne o to, aby zaměstnavatel nepřipustil, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti. Zákazy prací jsou m.j. stanoveny pro ženy a mladistvé zaměstnance, zákazy prací dále rozvíjí vyhláška MZ č. 288/2003.

Budoucnost primární péče: Poučme se z reality a z plánů v USA a ve Velké Británii

Článek - 3.12.2008 | Ambulance


Cílem všech následujících opatření je postavit praktického lékaře do centrální pozice v řízení péče o nemocné, do postavení, kdy největší zájem bude o pacienta, který onemocněl určitou chorobou, a ne o samotnou nemoc jako takovou.

Výsledky několika studií svědčí o vážnosti situace v oblasti primární péče. Průměrný pacient, který líčí své příznaky, je obvykle přerušen lékařem již po 23 vteřinách. Více než polovina pacientů, která odchází od lékaře, neporozuměla jeho doporučením. Pokud by měl lékař v současné době dodržovat všechna léčebná a preventivní opatření dle medicíny založené na důkazech, strávil by v práci až 18 hodin denně při běžném průměrném počtu pacientů.

Slavíme 60 let od založení WHO

Článek - 1.12.2008 | Ostatní


V dnešním světě jsme často absorbováni každodenní realitou, že nám ani nezbývá energie zaznamenat a docenit práci druhých. Jednou z takto nedoceněných organizací v České republice je Světová zdravotnická organizace (WHO).

WHO je nezávislá světová zdravotnická organizace, která usiluje o zkvalitnění lidského života. Letos slaví 60.výročí svého založení.

Posuzování zdravotního stavu podle nového zákona o nemocenském pojištění

Článek - 28.11.2008 | Ostatní


K 1.1.2009 nabude účinnosti zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění v platném znění. Tento zákon, který nahradí zákon č.54 z roku 1956 Sb., vnáší do posuzování zdravotního stavu pro účely nemocenského pojištění řadu zásadních změn. S tím souvisí i to, že od 1.1.2009 pozbývá platnosti vahláška č. 31/1993 Sb., o posuzování dočasné pracovní neschopnosti (DPN) pro účely sociálního zabezpečení, neboť tato problematika byla převzata do nového zákona.

Hodnocení nemocniční péče očima pacienta v USA a v České republice

Článek - 26.11.2008 | Nemocnice


Na jaře letošního roku byly publikovány výsledky prvního šetření spokojenosti pacientů v amerických nemocnicích, které sesbírala Aliance kvality nemocnic (HQA) v podobě HCAHPS (Hospital Consumer Assessment of Health Providers and Systems) šetření (více).
Ve studii respondenti odpovídali na 27 otázek, které lze shrnout do šesti okruhů:

komunikace s lékaři
komunikace se sestrami
komunikace o lécích
kvalita sesterské péče
průběh plánování propuštění
léčba bolesti