Mortalita na vybrané diagnózy jako ukazatel kvality nemocniční péče


V minulém týdnu prezentovaly dva významné německé zdravotnické portály (http://www.aerzteblatt.de/ a www.aerztezeitung.de ) první výsledky práce IQM (Initiative Qualitatsmedizin - Iniciativa kvalitní medicíny). Tato iniciativa existuje od roku 2008 a jejím členem je 92 německých klinik včetně světoznámých, jako je největší univerzitní klinika v Evropě berlínská Charité nebo kliniky lékařské fakulty v Hannoveru.

IQM zveřejnila výsledky mortality svých členů na 31 vybraných onemocnění, která jsou obvykle spojena s vyšší úmrtností. „Naše aktuální kvalitativní výsledky ukazují svým členským klinikám, ve kterých oblastech se musí zlepšovat" řekl Francesco De Meo, předseda představenstva kliniky Helios a prezident IQM, na tiskové konferenci v Berlíně. Dále prohlásil: „ Je-li na některé klinice úmrtnost na zápal plic podstatně vyšší než je běžné, pak tu očividně je, co zlepšovat."

Prostřednictvím tzv. peer-review  procesu by se měly horší kliniky od lepších klinik učit a zároveň by mělo docházet k výměnám šéflékařů členských klinik. Studium jednotlivých případů by mělo napomoci k odhalení zdroje chyb.  Tento postup  je založen na otevřeném přístupu k chybným postupům s cílem permanentně zlepšovat léčbu pacientů. Při hodnocení bylo využito dat z více než 1,7 miliónu léčených případů.

Ředitel DRK kliniky v Berlíně  Prof. Thomas Kersting zdůraznil, že hlavním cílem zvěřejňování výsledků kvality, je napomoci tomu, aby se zvýšila vnímavost nemocničního personálu vůči problematice léčebných chyb. Cílem ale není soutěžit pod heslem: „Ten má o jednoho mrtvého více a ten o jednoho méně".

Jako konkrétní příklad výsledku této iniciativy lze uvést Fakultní nemocnici v Drážďanech, jednu ze zakládajících organizací IQM, která představila své výsledky v oblasti nemocniční léčby infarktu myokardu, srdečního selhání a operativního řešení Ca rekta. Zatímco mortalita operační léčby u Ca rekta je 1,8% oproti průměru klinik sdružených v IQM (3,4%), naopak nemocniční mortalita na srdeční selhání 15,6% a je vysoko nad průměrem IQM 8,4%. V nemocnici nyní budou analyzovat, proč tomu tak je.

Více na http://www.initiative-qualitaetsmedizin.de/.

Autor: Dr. Jan Hrubý