Vyjednávání o cenách v Německu


Z dnešního článku, který přibližuje průběh vyjednávání úhrad za poskytnutou zdravotní péči v Německu, tak jak ho přinesl německý zdravotnický server www.aerzteblatt.de, vyplývá jednoznačný rozdíl oproti našemu tzv. dohodovacímu řízení, pojišťovny za našimi zapadními hranicemi totiž opravdu váží mezi rovnováhou systému a spravedlivou odměnou za odvedenou práci. A to i v době ekonomické krize.

Dohodovací výbor stanovil na příští rok růst honorářů o 3,7 %. Úhrady za výkony privátních lékařů mají vzrůst, při zohlednění očekávané vyšší nemocnosti v roce 2010, o 2 % oproti letošnímu roku. Pokud se k tomu započítají tzv. neplánované výkony, očekává se růst o 1,2 miliary eur, tj. o 3,7 %. Na tomto růstu se dohodl výbor, který se skládá z lékařů a pojišťoven.
„Zda budou touto částkou pokryty potřeby pacientů v roce 2010, jak trvdí pojišťovny, se teprve ukáže", komentoval tuto dohodu předseda představenstva spolkového svazu smluvních lékařů (KBV), Dr. Med. Andreas Kohler. Florian Lanz, mluvčí Spolku zákonných pojišťoven, upozorňuje, že smluvní lékaři obdrží v příštím roce na zákonem definovaném pojištění 32 mld. eur.

Dr. Kohler zdůraznil fakt, že se podařilo dosáhnout „solidarity mezi jednotlivými spolkovými zeměmi" a korigovat tak regionální rozdíly v nemocnosti, na čemž získaly zvláště země Baden-Wurtenberg, Nordheim a Schleswig- Holstein. Původní návrh zohlednit regionální rozdíly ve 132 skupinách onemocnění byl nahražen obecně přijatelným kompromisem s 30 skupinami. Jednání s pojišťovnami, které měly zájem na co nejmenším počtu skupin onemocnění ( má se tak zabránit manipulacím), budou dále pokračovat.

Dalším složitým bodem vyjednávání byla otázka růstu provozních a investičních nákladů. Svaz požadoval navýšení stávající hodnoty pro rok 2010 o 5,3%, pojišťovny navrhovaly využít existujících rezerv a dosáhnout naopak úspory (!) o 6,2%. Dohody zatím nebylo dosaženo. Cílem je dosáhnot zohlednění těchto nákladů v oblasti úhrady za definované skupiny onemocnění.

S nárůstem příjmů je však spojen poměrně komplikovaný navrhovaný systém penalizací a regulací, doporučuje zohlednit existující rozdíly, kdy nadstandardní ohodnocení některých praxí, kontrastuje s praxemi stejného oboru s podstatně horšími smluvními podmínkami. Stávající systém přerozdělování (s cílem omezit historicky vzniklé rozdíly, prací jednotlivých lékařů prakticky neovlivnitelnými) již nevyhovuje a usnesení společného výboru smluvních lékařů a pojišťoven navrhuje 5 hodnotících kritérií, která by posuzovala jednotlivé praxe. Tato kritéria by odrážela hlavně vývoj potřeb vycházejících ze zdravotního stavu populace. Sbližování by probíhalo postupně s cílovým obdobím mezi lety 2014 a 2017.

Autor: Dr.Hrubý s využitím www.aerzteblatt.de