Dobré zdraví prodlužuje sexuální život a naopak


Vztahu zdraví, sexu a různým aspektům sexuálního života, zejména jeho délky, se věnoval článek nedávno opublikovaný v on-line verzi British Medical Journal. Přinesl množství zajímavých údajů, tak jak je přinesla studie vycházející  ze dvou amerických sociologických projektů: MIDUS (the National survey of midlife development in the United States - věková skupina 25 - 74 let) a NSHAP (the National social life, health and ageing project  - 57 - 85  let ). Každého z projektů se zúčastnilo 3000 respondentů (více na www.icpsr.umich.edu/NACDA/).

Mezi nejzajímavější patří údaj o podílu sexuálně aktivních mužů ve věkové skupině 75-85 let (38,9%) a žen (16,8%). Ze sexuálně aktivních udávalo spokojenost se svým sexuálním životem 70,8% mužů a pouze 50,9%  žen. 40,8 % mužů v této skupině projevovalo o sex zájem, oproti 11,4% žen (respondenti odpovídali na otázku: Jak často myslíte na sex?). Sexuální život byl pro účely studie v této skupině definován jako: „dobrovolná sexuální aktivita s blízkou osobou a to i bez toho, aby došlo k pohlavnímu styku či orgasmu". V NSHAP udávalo 96,4% mužů a 95% žen, že během svého života mělo pouze partnery opačného pohlaví.

Lidská sexualita je dlouhodobě lékaři považována za důležitou známku zdraví a dobré kvality života. A to potvrdily i výsledky této studie. Muži a ženy, kteří udávali velmi dobrý zdravotní stav, měli oproti těm se subjektivně vnímaným horším zdravotním stavem, mnohem větší pravděpodobnost vést i sexuální život (u mužů 2,2-4,6x vyšší, u žen 1,6- 2x v obou studiích). Dobré zdraví korelovalo i s frekvencí sexu a spojeností se sexem. Účastníci ankety s velmi dobrým zdravotním stavem udávali mnohem častěji více sexuálních styků než 1x týdně ( např. u mužů ve věkové skupině 75-85 let 22%).

Pro sexuální život v pozdějším věku je velmi důležitý partnerský vztah. Delší střední délka života u žen způsobuje, že ve věkové skupině 75-85 let pouze 38,9% žen žije s manželem nebo přítelem oproti 72% mužů ve stejné věkové skupině. Kromě toho se zde odráží i zvýšení počtu sňatků starších mužů s často o hodně mladšími partnerkami. Horší zdravotní stav u mužů je naopak oběma pohlavími nejčastěji citovaným důvodem konce sexuálního života v pozdějším věku .

Oproti dřívějším studím (např. studie ze švédského Goteborgu z roku 2001, kdy bylo završeno 30 leté sledování sexuálních vztahů 70 letých) byl zjištěn zvýšený zájem mužů vyšších věkových skupin o sex. Určitě to lze vysvětlit uvedením na trh léků na erektilní dysfunkci ( sildenafil - Viagra byla uvedena na trh v roce 1998). U žen se zájem o sex oproti minulosti významně nezměnil. Ve věkové skupině 57-64 projevovalo zájem o sex 35,9% žen žijících s partnerem oproti 76,7% mužů.

Dalším novým zjištěním je ze získaných statistických údajů definovaná očekávaná délka sexuálního života u jednotlivých věkových skupin. Pro 55 letého muže, je další očekávaná délka sexuálního života 15 let, u žen pouze 10,6 let. I když je tato délka větší pro muže, ti však nakonec ztrácejí více let sexuálního života v důsledku podstatně horšího  zdravotního stavu.

Odborníci na veřejné zdraví  zdůrazňují vysokou motivační hodnotu těchto zjištění pro udržování zdravého životního stylu. Ale  i ti, kdo organizují péči o seniory v ošetřovatelských ústavech, by podle autorů této studie měli vzít její výsledky v úvahu.

Autor: MUDr. Martin Opočenský, Ph.D.