Zlepšení kvality vody – úkol číslo jedna pro rozvojový svět


Nekvalitní pitné zdroje a špatná sanitární situace spolu s nízkou hygienou jsou příčinou 4 miliard průjmovitých onemocnění ročně na světě, ty vedou k 2,2 miliónům úmrtí. Oběťmi těchto průjmů jsou převážně děti do 5 let, z nich 1,5 miliónu ročně zemře. Průjmy zapříčiní více úmrtí než AIDS, malárie a spalničky dohromady. Znečištěná pitná voda se podílí významně na případech hepatitid a tyfu.

Proto se hlavním heslem Světového dne vody, který vyhlašuje každoročně 22. března UNICEF, stala výzva: "Čistá voda pro zdravý svět". Tři čtvrtiny zeměkoule jsou pokryty vodou, ale pouze jedna setina jejího množství je k dispozici k používaní pro obyvatele této planety. 87% celosvětové  populace, tj 5,9 mld používá kvalitní pitnou vodu. 57% populace voda přitéká vodovodním potrubím. Ale např. v Oceánii má kvalitní pitnou vodu pouze 50% populace a v subsaharské Africe 60%. Situace se výrazně zlepšila v Číně (z 67% v roce 1990 na dnešních 89%) a v Indii ( ze 72% na dnešních 88% ).

Horší situace je v oblasti sanitárních zařízení, kdy 39% ( 2,6 mld) celosvětové populace žije bez přístupu k samozřejmým zařízením. 751 miliónů lidí se dělí o toilety s ostatními domácnostmi nebo používají veřejná zařízení. Velkým problémem, i když se situace zlepšuje, je defekace na volných prostranstvích. Toto je běžné pro 1,1 miliardy lidí na světě (pokles z 25 % na 17% populace ), zvláště v zemích jako je Indonésie, Ethiopie, Pákistán, Indie, Niger, Čína, Nepál, Bangladéš aj. Tato praxe se týká v naprosté většině venkovských oblastí.

Jako nejefektivnější v prevenci onemocnění přenášených nekvalitní vodou se ukázalo čištění vody na úrovni domácností. Pokud by se podařilo rozšířit relativně levné preparáty s chlórem, snížil by se  počet průjmovitých onemocnění o 47 procent. Dalšími efektivními strategiemi tzv. The Safe Drinking Water Project  je  solární dezinfekce, užívání keramických a pískových filtrů, zlepšené skladování vody s  pravidelnou kontrolou její kvality. Klíčová v redukci průjmů je edukace mytí rukou pomocí mýdla.

Společným úkolem je zajištění kvalitní pitné vody pro 884 miliónů obyvatel planety, kterým se nedostává a zlepšení hygienických podmínek trojnásobku tohoto počtu (lidem v obci Kambaya v Guiney, Chinwaghari v Nigeru, Jharkhand v Indii, o kterých si možno přečíst na http://www.unicef.org/ ).

Autor: MUDr.Martin Opočenský, Ph.D.