Na A. Vojtěchovi si zdravotníci cení, že naslouchá argumentům a není spojen s lobby

Na A. Vojtěchovi si zdravotníci cení, že naslouchá argumentům a není spojen s lobby. Více...