CABG lepší než PCI u diabetiků s ICHS

Výsledky multicentrické mezinárodní studie FREEDOM (Future Revascularization Evaluation in Patients with Diabetes Mellitus: Optimal Management of Multivessel Disease), aktuálně zveřejněné na letošním AHA, prokázaly, že skupina chirurgicky revaskularizovaných má lepší výsledky než PCI (DES) u pacientů s chorobou více tepen. V pětiletém sledování se společný primární endpoint (CMP, infarkt myokardu a úmrtí) u pacientů vyskytoval po CABG 18.7%, po PCI 26.6%. Pouze mozková příhoda byla u CABG častější (5.2%) oproti 2.44% PCI. Pětiletá celková mortalita ve skupině po by-passu 10.9, po PCI 16.3. Studie probíhala ve více než 16 zemích světa, zahrnovala 140 center, 1900 pacientů. Studie skončila pozitivně pro CABG i z ekonomického hlediska - QALY za 8 132 amerických dolarů (hranice efektivity je QALY za méně než 50 tisíc US dolarů).