Jaká je optimální dávka acetazolamidu v prevenci horské nemoci?

Zájem o horskou turistiku je v posledních letech výrazný. Každoročně se najde 20 tisíc zájemců o výstup na vrchol Kilimandžára. Další atraktivní destinaci jsou Himaláje, kde se v letech 1990 až 2009 o výstup v nepálské části pohoří pokusilo 27 tisíc horolezců, kteří se zde snaží zdolat vrcholky ve výškách 6000 až 8550 metrů. Obecně lze konstatovat, že rizikovou hranicí pro vznik horské nemoci je výška 3000 m nad mořem. Nedávno v BMJ vyšla metaanalýza, ve které se autoři snažili najít optimální dávku acetazolamidu v prevenci tohoto onemocnění. Sami autoři upozorňují, že základním preventivním opatřením je pozvolný výstup. V uvedené metaanalýze 12 studií, kdy se testovalo množství 250, 500 a 750 mg, vyšly všechny tyto dávky jako účinné v prevenci horské nemoci, např. u dávky 250 mg je potřeba léčit 6 pacientů, k tomu aby se zabránilo jednomu případ tohoto onemocnění, pro dávku 750 mg to byli 3 pacienti. V ČR je registrován Diluran od firmy Zentiva, který obsahuje 250 mg acetazolamidu.