Právo ve zdravotnictví - právní předpisy

Přinášíme vám přehled zdravotnických právních předpisů.

Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK
Mezinárodní medicínské právo
Medicínské právo
Sagit - informace z práva, daní a účetnictví
Sbírka zákonů ČR
Zákony ČR - vyhledávání
ZdravoPravo.cz
Zdravotnické tiskopisy

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

123/2005 Sb., změna zákona o veřejném zdravotním pojištění

Novela zákona č.48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění: Sněmovní tisk č.222

Zákon č.592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

Zákon č.551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky

Zákon č.280/1992 Sb., o resortních,oborových,podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách

Zákon ze dne 11.ledna 2002, měnící zákon č.551/1991Sb., zákon č.280/1992 Sb., zákon č.592/1992 Sb.

Zákon č.20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu

Zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Zákon č.11/2007 Sb., měnící zákon o péči o zdraví lidu

Vyhláška č.54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů

Vyhláška č.439/2008 Sb., částka 142, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č.
619/2006 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulační omezení objemu poskytnuté péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2007 
Vyhláška č.
331/2007 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulační omezení objemu poskytnuté péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2008
Vyhláška
č.464 / 2008 Sb., částka 150, o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2009 
Vyhláška
č.471 / 2009 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2010

Zákon č. 160/1992 Sb., žádost o registraci nestátního zdravotnického zařízení (NZZ), jejich změny a zrušení

Zákon č.160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních

Zákon č.95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta

Zákon č.285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon)

Vyhláška č.479/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 385/2006 Sb. , o zdravotnické dokumentaci

Vyhláška č.618/2006 Sb., kterou se vydávají rámcové smlouvy

Vyhláška č.49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení

Vyhláška č.434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě

Vyhláška č.385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci
Zákon č.
378/2007 Sb. o léčivech
Zákon č.
84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi a podmínkách zachízení s léčivy

Další související zákony a vyhlášky

Zákon č.
435/2004 Sb., o zaměstnanosti
Zákon č.
251/2005 Sb., o inspekci práce
Zákon č.
2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání
Zákon č.
120/1990 Sb., o vztazích mezi odborovými organizacemi
Zákon č.
290/2002 Sb., o převodu na kraje
Zánon č.
262/2006 Sb., zákoník práce
Nařízení vlády č.
469/2002 Sb., katalog prací (včetně NV č.568/2006 Sb.)
Nařízení vlády č.
567/2006 Sb., minimální a zaručená mzda a o příplatcích
Nařízení vlády č.
564/2006 Sb., o platových poměrech ve veřejných službách
Směrnice EU 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací
Směrnice EU 2003/88/ES o pracovní době