Statiny působí klinicky významnou myopatii častěji než se myslelo

Genaro Fernandez ve svém článku v Cleveland Clinic Journal of Medicine upozornil na fakt, že jedna z celosvětově nejpoužívanější lékových skupin  působí klinicky významné myalgie v reálném klinickém světě podstatně častěji než kolik je uváděno ve výsledcích klinických studií (pod 5%). Uvádí jejich až 20% incidenci a studie je nezachytily například proto, že jsou rizikový pacientivyřazeni  v screeningové fázi, obecně je ve randomizovaných studiích méně žen a starých lidí, dvou skupin nejvíce tímto nežádoucím účinkem ohroženým. Situaci komplikuje fakt, že existuji pacienti s myalgiemi a normální hodnotou CK - kreatinkinázy , které popsal Phillips PS již v roce 2002.