Experti v Německu počítají s vyššími náklady na zdravotní pojištění v roce 2009


V následujícím článku přinášíme pohled z Německa na problém zvyšujících se nákladů na zdravotní péči. V porovnání s námi, kdy u nás klesá podíl výdajů HDP na zdravotní péči ( v minulém roce již pod 7%), v Německu pochopili realitu a výdaje na zdravotní péči se naopak zvyšují. Tato jejich diskuze by mohla rozbít mýtus našich politiků o tom, že se do našeho zdravotnictví investuje dostatečné množství prostředků, pouze je nutné s nimi lépe hospodařit.

Zdravotní pojišťění by se mělo stát pro mnoho občanů Německa v roce 2009 dražší, než se očekávalo. Se zavedením Zdravotního fondu od 1.1.2009 je jednotná sazba zdravotního pojištění na úrovni 15,5% (doposud si zdravotní pojišťovny v oblasti sazeb konkurovaly), což je pro většinu pojištěnců svázáno s navýšením. Kromě toho počítá představenstvo zákonnných zdravotních pojišťoven s dodatečnými příspěvky od pojištěnců. Spolkové ministerstvo zdravotnictví naproti tomu nevidí žádný důvod pro dodatečné příspěvky a v takovém případě radí pojištěncům změnu pojišťovny.

Krátce před startem Zdravotního fondu varovala předsedkyně předstvenstva zákonných zdravotních pojišťoven Doris Pfeiffer před nedostatečným financováním zdravotnictví: „Již dnes je patrné, že Zdravotní fond na pozadí celosvětové finanční krize zahajuje rok s podfinancováním".
Pfeifferová očekává, že pojišťovny již v 2.polovině roku 2009 budou od svých členů vyžadovat dodatečné příspěvky. Pravděpodobnost, že k takovému extra zatížení pojištěnců dojde, dle šéfky svazu zřetelně narůstá.

Rovněž zdravotní ekonom Jürgen Wasem pokládá dodatečné příspěvky, minimálně v 2. polovině roku 2009, za „realistické". „Neue Presse" uvedla, že dle výpočtů jsou pojišťovny, které by měly zvyšovat příspěvky již od 1.ledna, záleží totiž na tom, jakou mají rezervu a jak dlouho jsou schopny vydržet bez dalšího zatížení pojištěnců.


Předseda představenstva pojišťovny Barmer Ersatz, Johaness Vöcking
rovněž nevylučuje dodatečné příspěvky. V roce 2009 očekává manko okolo 1 mld. euro. V roce 2010 počítá s ještě většími výpadky. Vöcking pokládá paritní financování příspěvků zaměstnanci a zaměstnavateli za nedostatečné. Již dnes existuje u příspěvků poměr 70:30% v neprospěch zaměstnanců.

Prezident Spolkového pojišťovacího úřadu, Josef Hecken očekává rovněž, že již po půl roce budou muset mnozí pojištěnci sným pojišťovnám platit extra-příspěvky. „Počítám s tím, že cca 20 zdravotních pojišťoven zvýší dodatečné příspěvky", řekl. Postiženo by mělo být okolo šesti procent pojištěnců, tedy více než 4 miliony pojišťěných pacientů.

Podle názoru šéfa DAK, Herberta Rebschera se budou muset pojištěnci připravit na trvale stoupající příspěvky: „Zákonodárce formuloval rámcové podmínky tak, že všechny pojišťovny budou muset střednědobě skutečně zvednout dodatečný příspěvek, protože výše pojistného nebude tak rychle stanovitelná." „Dodatečný příspěvek je politicky zvolená norma, která bude zavedena u všech zdravotních pojišťoven již v r.2010, protože Fond zahajuje s podfinancováním", řekl Rebscher. Sazba pojistného bude totiž znovu stanovena až v okamžiku, kdy Fond nebude moci krýt potřebu financování po dobu dvou let více než z 95%.


Mluvčí Spolkové ministryně zdravotnictví Ully Schmidt (SPD), Klaus Vater
zdůraznil, že Fond by měl v roce 2009 rozdělit téměř o 11 miliard eur více než měly zákonné pojišťovny k dispozici v roce 2008. Se 167 mld. eur vybranými na zdravotnictví se prý jedná o „mnoho peněz v hrnci".
Vater uvedl, že náklady na lékařské honoráře, léky a kliniky by se měly zvýšit. I přesto je k dispozici dost peněz, aby bylo o lidi dobře postaráno. Pro případ, že by některá zdravotní pojišťovna požadovala dodatkový příspěvek, radí Vater pojištěncům najít odvahu a změnit pojišťovnu.

FDP by nejraději Fond co nejrychleji zase zrušila. V případě úspěšných voleb do Spolkového sněmu to bude centrálním bodem koaličních jednání s Unií, řekl zdravotní politik Stefan Romberg. Fond prý přináší zvýšení příspěvků pro 90% pojištěnců. Naproti tomu parlamentní vůdce Unijní frakce Norbert Röttgen (CDU) prohlásil: „Tak velký elementární sociální pojistný systém se nemůže každé dva tři roky měnit."

 

Autor: Dr.Jan Hrubý s využitím Ärzteblatt