Stanovisko Etické komise Ministerstva zdravotnictví České republiky k situaci pandemie koronaviru

Stanovisko Etické komise Ministerstva zdravotnictví České republiky k situaci pandemie koronaviru. Více...