Stanovisko prezidenta ČLK k informaci: Cvičení k ověření připravenosti a proveditelnosti odvodního řízení – „odvod 2023“

předpokládám, že jste zaregistrovali aktuální mediální kauzu, jejímž obsahem je informace o pořádaném cvičení k ověření připravenosti a proveditelnosti odvodního řízení, kterou dle dostupných informací rozeslal vedoucí odboru zdravotnictví Ústeckého kraje, Ing. Petr Severa.

Záležitost zcela marginálního významu nabyla v současné zjitřené době významu, kdy ji již nemůžeme ignorovat.

Abyste jako členové České lékařské komory nebyli odkázáni pouze na často velmi nepřesné až zavádějící informace z médií a internetu, věnujte pozornost následující informaci.

 

  • Česká lékařská komora nebyla v této věci oficiálně Armádou ČR kontaktována, přičemž toto platí i v době rozeslání této informace.

 

  • Česká lékařská komora nemá žádné oficiální informace o organizaci, průběhu, ani o termínech tohoto cvičení.

 

  • Právní kancelář ČLK v souvislosti s individuálními dotazy lékařů v této věci konstatuje, že žádný aktuálně platný právní předpis neukládá lékařům povinnost se těchto cvičení účastnit, přičemž není potřeba na podobné informační e-maily či zprávy nijak aktivně reagovat a je možné je ignorovat.

 

  • Česká lékařská komora na druhou stranu konstatuje, že i přes absenci zákonné povinnosti, nic nebrání zájemcům z řad civilních lékařů v dobrovolné účasti na tomto či obdobném cvičení případně školení, která Armáda ČR pořádá.

 

  • Česká lékařská komora může Armádě ČR v případě zájmu nabídnout své kapacity pro informování lékařů. Zároveň však bude vždy své členy informovat o jejich právech a povinnostech.

 

S kolegiálním pozdravem


MUDr. Milan Kubek, prezident ČLK