Ambulance

Stanovisko Rady SAS ČR k záměru MZ dát lékařům povinnost sdílet medicínská data o pacientech

Článek - 21.06.2012 | Ambulance

 Rada SAS posoudila mediální výstupy z konference o e.health pořádané MZ dne  19.6.2012. Její členové se sice hlásili k účasti na této konferenci, bylo jim ale sděleno, že kapacita sálu je vyčerpaná a že tedy se účastnit nemohou. Proto nám nezbylo nic jiného než počkat, až budou k dispozici prezentace na webu MZ a články v denním tisku.

 Rada SAS registrovala, že MZ ohlásilo záměr nejspíše vytvořit nové centrální úložiště všech dat o pacientech, do nichž budou lékaři povinni zasílat data o pacientech, resp. v nichž budou povinni ta data sdílet.

Rada SAS nesouhlasí:

Připomínky Rady Sdružení ambulantních specialistů ČR, o.s. (dále také jen SAS) k návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2012

Článek - 5.12.2011 | Ambulance

Po prostudování tohoto návrhu Rada SAS vyhlašuje, že nesouhlasí:
1)     s tím, že u ambulantních specialistů zůstává stejná základní hodnota bodu, tj. 1,02 Kč,
2)     s plánovaným snížením degresivní hodnoty bodu z 0,30 Kč na 0,20 Kč, tj. o 33% - také u ambulantních specialistů,
3)     se zpřísněním limitů ambulantním specialistům u všech regulačních parametrů (léky, zdravotnické prostředky, ZÚM, ZÚLP, indukovaná péče),
4)     se snížením úhrady komplementárních pracovišť,
5)     se snížením hodnoty bodu u screeningových vyšetření např. v případě kolonoskopií při vyhledávání kolorektálního karcinomu,

Hrozí zrušení 12 000 lékařských praxí? Lékaři se brání

Článek - 20.07.2011 | Ambulance

U našich západních sousedů se stupňuje tlak na privátní lékaře. Vedou se diskuze o případné redukci počtu soukromých zdravotnických zařízení. Dle Svazu smluvních lékařů nelze v Německu zrušit 12 000 privátních praxí, což navrhuje Svaz zákonných pojišťoven, aniž by tím neutrpěla zdravotní péče. Tento požadavek předsednictva svazu zákonných pojišťoven (GKV), dle vyjádření předsedy představenstva svazu smluvních lékařů Andrease Köhlera, neodpovídá realitě a přehlíží zájmy pacientů. „Zažíváme v současnosti v Německu rostoucí nedostatek lékařů. Stále více lidí se dožívá vysokého věku a tito lidé potřebují dobrou ambulantní péči“, uvedl šéf svazu smluvních lékařů.

Reagoval tak na iniciativu „Odkup praxí k napravení nerovnoměrného rozdělení smluvní lékařské péče“ prognostického institutu, která byla vypracována na žádost představenstva svazu zákonných pojišťoven (GKV).

Medicínské omyly v ambulantní praxi

Článek - 20.09.2010 | Ambulance

Většina zdravotnické péče je poskytována v ambulantních podmínkách. V USA se každoročně uskuteční až 900 miliónů ambulantních vyšetření ve srovnání s 35 milióny ošetřených pacientů v nemocnicích. Přitom většina uskutečněných studií se týká bezpečnosti hospitalizovaných pacientů, zatímco bezpečnosti ošetření v ambulantních podmínkách se týkalo pouze 10% z uskutečněných studií na téma medicínských omylů.

Lékař zakazuje pacientkám šátek a riskuje právní důsledky

Článek - 16.09.2010 | Ambulance

Wächtersbašský lékař zakazuje svým muslimským pacientkám prostřednictvím vývěsky nošení šátků a odpírá léčit rodiny s mnoha dětmi. Svým počínáním naráží praktický lékař nejen na kritiku muslimských organizací, ale riskuje i pracovněprávní důsledky.

Délka návštěvy jako indikátor kvality práce praktického lékaře

Článek - 22.02.2010 | Ambulance


Naše doba si žádá zvyšování efektivity a to nejlépe za co nejmenší cenu ošetření. Léčba  postavená na důkazech však prokazatelně zvyšuje časové nároky na lékaře. Ve všeobecném lékařství se navíc zřejmě nejvíce projevuje prodlužování střední délky života a značná polymorbidita pacientů. Tlak na efektivitu by tedy mohl vést ke snaze ve stejné době vyšetřit větší množství pacientů a v důsledku toho zkracovat délku návštěvy. Již dřívější práce potvrdily očekávané a to, že spokojenost pacientů se zvyšuje s délkou návštěvy. Naopak nespokojený pacient má horší adherenci k léčbě.

Soukromý sektor v Maďarsku – privátní kliniky v Budapešti

Článek - 6.01.2010 | Ambulance

Maďarsko se odlišovalo od naší země některými společenskými a ekonomickými rysy již v dobách socialismu. Osobní iniciativa a podnikání nebyly tak výrazně potlačeny jako u nás. A to platí i pro jejich systém poskytování  zdravotní péče. I díky tomu vznikly některé privátní zdravotnické instituce, které v naší „rovnostářské" zemi vidíme zřídka i dnes.

Reforma úhrad ambulantní péče v Německu: Navýšení o 8 procent !

Článek - 5.08.2009 | Ambulance


Berlín - „ Navýšení plateb dopadlo lépe než jsme očekávali. Přesto však zbývá mnoho problémů k řešení." Těmito slovy komentoval předseda představenstva Spolkového svazu smluvních lékařů, Andreas Köhler, prvé plošné výsledky reformy plateb lékařů.

Podle nich stoupla v prvním čtvrtletí celková úhrada ve srovnání s loňským čtvrtletím o 7,8%.
Úhrnem za celý rok obdrží lékaři a kliničtí psychologové na platbách odhadem 31,6 mld Euro. Zhruba 65 % všech lékařů z reformy profituje, to ale znamená, že přibližně třetina praxí obdržela v 1.čtvrtletí menší úhradu než v předchozím roce.

Jak hodnotit kvalitu poskytované péče v ambulancích?

Článek - 27.07.2009 | Ambulance


Letošní průběh dohodovacího řízení se zdravotními pojišťovnami o úhradě za zdravotní péči v roce 2010 má kromě standardních diskuzí o způsobu úhrad lékařské péče a hodnotě bodu i relativně nové téma, tj. kvalitu poskytované péče. Toto téma samozřejmě není nové, ale nový je důraz zdravotních pojišťoven na jeho zařazení do konečné dohody.Co si můžeme pod kritérii kvality v ambulancích specialistů představit?

Ochrana dat pacientů

Článek - 20.07.2009 | Ambulance


Podle odborníků na bezpečnost IT technologií jsou po finančních institucích, které zatím nejvíce lákají ke zneužívání dat, středem zájmu i citlivá data o zdravotním stavu pacientů, která se nacházejí ve zdravotních informačních systémech. Dalším cílem je pochopitelně i zjistit veškeré ekonomické informace (počet pacientů, příjmy od pojišťoven, atd.), což jsou informace užitečné v konkurenčním boji.