Nemocnice

Homolka na ministrův příkaz zruší dceřiné firmy, přes které nakupovala

Článek - 26.06.2014 | Nemocnice

Praxe, kdy státní Nemocnice Na Homolce nakupovala léky a materiál s přirážkou prostřednictvím své vlastní firmy, má skončit. Vedení prestižníhozdravotnického zařízení to dostane nařízeno přímo od ministrazdravotnictví. A ředitel nemocnice HN potvrdil, že příkaz bude respektovat.

"Tento týden pošlu řediteli naprosto jasný příkaz. Musí zavést systém, který je standardní ve všech jiných přímo řízených nemocnicích, tedy dceřiné společnosti zrušit a nakupovat přímo do nemocnice," řekl ministr Svatopluk Němeček (ČSSD).

Ředitel Homolky Michal Šetlík popírá, že by peníze mohly být prostřednictvím dceřiných firem vyváděny mimo nemocnici. "Naopak se do ní jejich prostřednictvím dostávají," argumentuje.

Ředitelé nemocnic jsou nervózní. Opouští nás čím dál víc doktorů, stěžují si

Článek - 16.06.2014 | Nemocnice

Zdravotničtí odboráři minulý týden vydali první varování: lékaři, ale i pracovníci v lázních či sociálních službách mají příliš nízké platy a stát by jim je měl pro příští rok zvednout aspoň o pět procent. Jde o první krok, jak si na vládě vymoci vyšší mzdy. A jak už doktoři ukázali v roce 2011 akcí Děkujeme, odcházíme, dokážou být hodně neústupní.

Tomu, že mezi lékaři nepanuje nejlepší atmosféra, odpovídají i výsledky průzkumu mezi sedmi desítkami ředitelů nemocnic, který si v dubnu nechala zpracovat poradenská společnost Healthcare Institute. Podle nich 66 procent šéfů trápí nedostatek lékařů, přičemž loni toto číslo dosahovalo jen 44 procent. 

Zároveň mezi manažery přibývá těch, kteří pociťují jako čím dál větší problém rostoucí fluktuaci doktorů.

NEMOCNICE OBCHÁZEJÍ SMĚRNICI EU A FALŠUJÍ EVIDENCI PŘESČASOVÝCH HODIN NEMOCNIČNÍCH LÉKAŘŮ

Článek - 29.04.2014 | Nemocnice

Praha (28. dubna 2014) – České republice v lednu skončila výjimka ze směrnice Evropské unie o pracovní době, která mimo jiné upravuje maximální počet přesčasových hodin nemocničních lékařů. Dřív maximálně přípustných 16 hodin přesčasové práce týdně se od začátku roku 2014 snížilo o polovinu na 8. Jak ukazují zkušenosti předsedů místních organizací LOK-SČL, většina českých nemocnic není schopna zákon za stávajících podmínek dodržet, a proto nařízení EU obchází falšováním výkazů přesčasových hodin lékařů. Stávající situace, kdy se nedodržuje zákon, ohrožuje především pacienty a České republice hrozí citelné sankce i ze strany EU.

 

„Situace je alarmující. Zatímco ostatní evropské země řešily omezení přesčasové práce náborem lékařů, v českých nemocnicích bohužel znovu vítězí varianta obcházení zákona. I před platností směrnice EU byl s přesčasy velký problém, lékaři je na většině pracovišť museli výrazně překračovat.

LOK žádá, aby vláda do 30. června navrhla řešení přesčasů lékařů

Článek - 29.04.2014 | Nemocnice

Podle odborářů se v českých nemocnicích už téměř čtyři měsíce porušuje nová legislativa, která stanovuje maximální přesčasy. Více...

Výzva k plnění slibů

Článek - 8.04.2014 | Nemocnice

Krizový štáb sdružující

Asociaci českých a moravských nemocnic, Asociaci krajských nemocnic, Svaz pacientů ČR, Národní radu osob se zdravotním postižením ČR, Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR, Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů

za podpory

Odborového svazu pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy Odborového svazu dopravy, Federace strojvůdců ČR, Svazu odborářů služeb a dopravy, Českomoravské konfederace odborových svazů, České lékařské komory, Rady seniorů ČR, České internistické společnosti ČLS JEP, Asociace dialyzačních středisek ČR, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

vyzývá místopředsedu vlády a ministra financí Andreje Babiše k plnění slibu občanům

10 let od zavedení DRG systému v Německu

Článek - 21.03.2014 | Nemocnice

DRG je klasifikační systém, který byl vytvořen pro účelné financování nemocniční péče a který zařazuje případy hospitalizace na základě tzv. atributů případů do DRG skupin. U našeho západního souseda tento systém funguje již 10 let, čímž se nabízí určitá rekapitulace uplynulého období. Za 8 let vzrostl počet lékařů z 114 000 (2003) na 139 000 (2011). Tento nárůst lze přičítat právě DRG systému, jelikož v tomto systému je klíčový personál, který produkuje výkony. Přitom počet ošetřujícího personálu zpočátku klesal, pro srovnání v roce 2003 320 000, zatímco v roce 2007 jen 298 000, ale v důsledku pracovního vytížení tento počet v roce 2011 opět vzrostl na 310 000.

Se zavedením DRG systému je spojena i vyšší administrativní náročnost.

Rok 2014 – krize nemocniční péče pokračuje

Článek - 9.01.2014 | Nemocnice

Krizový štáb sdružující

Asociaci českých a moravských nemocnic
Asociaci krajských nemocnic
Svaz pacientů ČR
Národní radu osob se zdravotním postižením ČR
Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR
Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů
za podpory
Odborového svazu pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy Odborového svazu dopravy
Federace strojvůdců ČR
Svazu odborářů služeb a dopravy
Českomoravské konfederace odborových svazů
České lékařské komory
Rady seniorů ČR
České internistické společnosti ČLS JEP
Asociace dialyzačních středisek ČR
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

VAROVÁNÍ LOK-SČL: NEMOCNICE SI NEPORADÍ S KONCEM NADMĚRNÝCH PŘESČASŮ

Článek - 6.12.2013 | Nemocnice

Praha (4. prosince 2013) – Od 1. ledna 2014 končí České republice výjimka ze směrnice Evropské unie o pracovní době, která mimo jiné upravuje maximální počet přesčasových hodin nemocničních lékařů. Nynějších maximálně přípustných 16 hodin přesčasové práce týdně se tímto dnem sníží o polovinu na 8 hodin týdně. Řada nemocnic se tak může dostat do kritické situace, a pokud bude chtít dodržet zákon, nebude schopna zajistit současný 24hodinový provoz. Druhou možností je zákon obejít. Před tím ale LOK-SČL důrazně varuje a tuto variantu zásadně odmítá. Ohroženi by totiž byli především pacienti.

„Ostatní evropské země byly nuceny řešit tuto situaci tak, že nabíraly více lékařů. V českých nemocnicích je to ale jiné. Lékaři chybí a stále odcházejí další, zejména ti mladí, a tak si přesčasy nebude mít kdo rozdělit. Neexistuje proto reálná šance, že by se s tím nemocnice v lednu dokázaly vypořádat,“ říká předseda LOK-SČL Martin Engel a doplňuje: „Bohužel je ve hře opět klasické české řešení a hledá se cesta, jak toto nařízení EU reálně obejít a získat pro české zdravotnictví další výjimku. Na vyřešení této situace přitom měla Česká republika šest let času, kdy pro nás platila přechodná výjimka. Jako lékař bych řekl, že se stále potlačují symptomy, ale neřeší se příčina potíží.“

Méně přesčasů řeší nemocnice půjčováním lékařů

Článek - 3.12.2013 | Nemocnice

Nemocnice vymýšlí kličky, jak vyřešit konec evropské výjimky. Ministr Holcát změnu zákona vyjednat nestihne. V lednu začne ředitel Nemocnice Žatec shánět jedenáct lékařů, kteří by do jeho nemocnice dojížděli z okolních špitálů na služby. Na oplátku může nemocnicím v okolí nabídnout vlastní zaměstnance.

"Nebudeme jim klást překážky k uzavření pracovního poměru v jiné organizaci," říká ředitel Čestmír Novák a zároveň tím ukazuje, jak bude pravděpodobně v praxi probíhat celoevropské nařízení, které lékařům a sestrám od Nového roku dovolí odsloužit o polovinu méně přesčasů než dnes. Za rok totiž končízdravotníkům výjimka a budou moci odsloužit jen 416 hodin navíc stejně jako jiné profese.

30 německých TOP nemocnic dorazí do Prahy, aby se českým lékařům prezentovaly jako atraktivní zaměstnavatel

Článek - 8.11.2013 | Nemocnice

Na 5. Mezinárodním Job veletrhu lékařství a zdraví, který se uskuteční ve dnech 22.-23.11.2013 v Praze, se představí 30 špičkových německých nemocnic působících ve 150 lokalitách v celém Německu. Toto číslo znamená nový rekord co do počtu vystavovatelů. Nemocnice nabídnou 450 pracovních míst napříč celým spektrem lékařských služeb. Návštěvníkům z řad odborné veřejnosti budou k zodpovězení jejich dotazů k dispozici členové vedení nemocnic, personální manažeři, vedoucí lékařky a lékaři stejně jako čeští lékaři, kteří v Německu již pracují. Na akci se mimo jiné představí i nemocnice, které zaměstnávají až 16 českých lékařů a lékařek.    

 Lékaři a lékařky z České republiky, kteří se rozhodnou změnit své zaměstnání a jít pracovat do Německa, mohou očekávat velmi příznivé kariérní možnosti. Případy, kdy čeští lékaři byli během krátké doby povýšeni na pozici vrchního nebo hlavního lékaře, nejsou ojedinělé. Začínající stejně jako zkušení lékaři si mohou vybírat ze široké nabídky kurzů dalšího vzdělávání.