Nemocnice

Struktura sítě zdravotnických zařízení a jejich pracovníků v ČR v roce 2009

Článek - 7.04.2011 | Nemocnice

Koncem roku 2009 tvořilo síť zdravotnických zařízení v ČR 27 959 subjektů, z toho více než 19 824 samostatných ordinací (oproti předchozímu roku nárůst o cca 120).

Ve všech zařízeních pracovalo v přepočtu na celé úvazky téměř 45 200 lékařů ( v roce 1970 21 969) a zhruba 106 800 sester a porodních asistentek (tzv. zdravotnických pracovníků nelékařů s odbornou způsobilostí - ZPBD).

V průměru připadalo v ČR na 1 lékaře 233 obyvatel.

Jak zvýšit efektivitu práce v nemocnicích?

Článek - 7.03.2011 | Nemocnice

Pokud se u nás bude realizovat plán na omezení počtu akutních lůžek bude nezbytnou součástí tohoto procesu i zvýšení efektivity práce v našich nemocnicích. Situace se bude podobat tomu, co dnes řeší v USA. Tam je však snaha o účelné využití nemocničních kapacit dána obavou z přetížení systému daným prudkým nárůstem počtu zdravotně pojištěných Američanů v případě, že se uskuteční Obamova reforma zdravotní péče. A to v situaci prodlužující se délky života spojené s dalšími nároky na výdaje na zdravotní péči. V USA jsou navíc velké obavy z důsledků epidemie obezity, která tuto zemi postihla.

Jak řešit zastropení finančních prostředků, zvýšeného počtu pacientů a omezení lůžkových kapacit?

Platy lékařů na klinikách v Německu

Článek - 17.01.2011 | Nemocnice

Dnes vám přinášíme překlad zprávy z německého serveru ze dne 6.1.2011 pojednávající o příjmech lékařů v Německu. Příjmy nelékařských vedoucích pracovníků a lékařů se na klinikách v Německu v poslední době moc nezměnily. Vedoucí lékaři oddělení (oberärzte) mají v současnosti roční příjem ve výši 113.000 Euro,  lékaři se specializovanou způsobilostí (fachärzte) 82.000 Euro.

Pohled na unaveného lékaře z jiné perspektivy

Článek - 10.01.2011 | Nemocnice

Zapochybovali jste někdy vy, kteří jste se připojili k výzvě "Děkujeme, odcházíme" o smyslu celé akce? Napadlo vás, zda-li máte vůbec zapotřebí ze všech stran slýchat, jak jsou lékaři zhýčkaní a nezodpovědní? Jsem přesvědčen, že některé z vás podobné myšlenky trápí. Pak ale stačí prožít jednu těžkou nemocniční službu a následující den strávit normálně na pracovišti a pochyby rychle mizí. Ten pocit únavy totiž nelze dost dobře popsat, je nutné si ho zažít.

Migrace zdravotních sester v EU

Článek - 1.11.2010 | Nemocnice

V současné době chybí ucelený přehled o počtu, věkovém a národnostním složení sester v jednotlivých zemích EU. Z evropské databáze však lze vypozorovat jednoznačný trend. Dochází k nárůstu počtu sester v původních členských zemích, naproti tomu v nových členských zemích EU počet zdravotních sester ubývá. K tomuto jevu nepochybně přispěly provedené reformy zdravotnických systémů v jednotlivých státech a také odchody sester do jiných profesí po změně politického režimu.

Nová pravidla pro výcvik rezidentů v USA

Článek - 24.10.2010 | Nemocnice

Americká akreditační komise pro postgraduální studium (Accreditation Council for Graduate Medical Education - ACGME) vydala dlouho očekávané doporučení ohledně standardů rezidenčních programů. Jejich nedodržení by mohlo vést až k odepření sponzorské částky od amerického státního systému Medicare, která představuje na jednoho rezidenta až 100 tisíc amerických dolarů ročně (porovnejte s cca 20-násobně nižší podporou podobného programu pro rezidenty v ČR ministerstvem zdravotnictví).

Exkluzivní žebříček: Srdce nejlépe léčí v Brně, pak v IKEM

Článek - 4.10.2010 | Nemocnice

HN požádala v unikátním projektu o hodnocení šedesát českých lékařských špiček.
Stát lidem stále dluží hodnocení, jak se léčí v konkrétních zdravotnických zařízeních. HN proto přinášejí seznam nejlepších nemocnic, který sestavily špičky lékařských oborů. Šedesátka největších lékařských kapacit rozhodla například o tom, že nejlepší kardiochirurgii nenajdete na známém Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM).

Nárůst počtu vyšetření pomocí zobrazovacích metod

Článek - 30.09.2010 | Nemocnice

Podle údajů z Medicare je až 10% Američanů ročně vyšetřeno pomocí CT, což představuje až 75 miliónů vyšetření. Počet vyšetření roste každoročně o 10%. Podle JAMA byl podobný vývoj popsán u onkologických pacientů, kde v letech 1999 až 2006 narůstal počet vyšetření pomocí PET o cca 45%. To je nepochybně jedna z příčin, proč výdaje za zdravotní péči v USA přesahují 16% HDP. Kromě ekonomické zátěže však tato vyšetření představují i zvyšující zdravotní riziko v důsledku zvyšující se radiační zátěže. Radiace při jednom CT vyšetření je podle zobrazované oblasti 100 až 500 násobek klasického RTG snímku.

Významný pokles kardiovaskulární mortality ve vyspělém světě

Článek - 1.09.2010 | Nemocnice

Tato potěšitelná zpráva zazněla včera z úst prof.Anniky Rosenberg z University v Göteborgu v závěrečném dni sjezdu evropských kardiologů ve Stockholmu. Ve Finsku došlo při porovnání let 1972 až 2005 k poklesu o 76% (!!). Méně potěšitelným faktem je setrvale neuspokojivý stav v některých zemích východní Evropy, a například v Řecku došlo ve stejném období k nárůstu KV mortality o 11%.

Podle projektu EuroHeart Survey je nejvyšší mortalita v Evropě u mužů do 65 let v Maďarsku (105 /100 tis. ), Estonsku (104 ) a na Slovensku (74), ve stejných zemích byla největší mortalita i u žen. Naopak nejnižší je mortalita ve Francii (17/100 tis), Holandsku (22) a Itálii (22). U žen pod 65 let je nejpříznivější situace v Irsku (3), ve Francii (3) a Slovinsku (5).

Nemocniční zpráva 2010: Aktualita z německého zdravotnictví

Článek - 12.08.2010 | Nemocnice


Přinášíme vám další zajímavé informace o fungování zdravotnické péče u našich západních sousedů. Jaké operace jsou nejčastější, jaké bývají nejběžnější příčiny hospitalizace, jak se změnila délka hospitalizace pacientů v nemocnicích apod.

Z aktuální zprávy „Barmer GEKu" vyplývá, že operace kyčelních a kolenních kloubů představuje zhruba 2% výdajů ze zákonného nemocenského pojištění (GKV). Pacienti si nechali v uplynulém roce nasadit přibližně 209 000 kyčelních kloubů a asi 175 000 kolenních protéz. V posledních 7 letech se zvýšil počet operací kolena o 52% a počet operací kyčle o 18%.