Nemocnice

Aktuální stav nemocniční péče ve Francii

Článek - 28.07.2010 | Nemocnice

Francie je považována za zemi, kde se za vynaložené prostředky (11,1% HDP) daří zajistit velmi kvalitní péči, se kterou je obyvatelstvo spokojeno (očekávaná střední délka života v roce 2006 byla u mužů 77 let, u žen 84 let).  Ale i zde je oblast zdravotnictví velmi citlivá a naplňuje emocemi jak pacienty, tak i poskytovatele, a to samostatně praktikující lékaře (viz. naše články Soukromý lékař ve Francii na počátku 21.století a Všeobecná medicína uznána ve Francii jako specializace) i nemocnice.

Všeobecná medicína uznána ve Francii jako specializace

Článek - 6.07.2010 | Nemocnice


Ve dnech 24.- 26. června se v Nice uskutečnil IV.kongres všeobecného lékařství, kterého se zúčastnilo 2 tisíce účastníků. Ti zastupovali 50 tisíc všeobecných francouzských lékařů. Tento kongres byl označen za přelomový tím, že byla konstituována Le College de la Médecine Générale, která zastřešila dohromady 8 společností, odborných a pedagogických, ale i profesionálních sdružení a odborových organizací. Jejím předsedou se stal Profesor P.L. Druais, který prohlásil, že vytvořením této College se podařilo vydobýt po dvacetiletém snažení postavení všeobecného lékařství jako právoplatné specializace s pevně konstituovaným odborným a pedagogickým zázemím.

Komunální nemocnice: Lékaři v mocenském boji získávají

Článek - 25.06.2010 | Nemocnice

Sdružení komunálních zaměstnavatelských svazů si přálo, aby sjednání tarifů s Marburger-Svazem bylo modifikováno dle dohody s „Verdi". Hromadné stávky lékařů tomu zabránily. Vyhlídka, že se široká veřejnost bude k problému lhostejná a protesty lékařů nebudou mít odezvu, měla přispět k dosažení dohody o tarifech mezi Marburger - Svazem (MB) a Sdružením komunálních zaměstnavatelských svazů (VKA) v termínu krátce před začátkem mistrovství světa ve fotbalu v Jižní Africe. Rozhodující však byl tlak zaměstnavatelů klinik na vyjednávací komisi VKA. Mnoho z nich hrozilo, ze strachu ztráty příjmů v důsledku lékařské stávky, že vystoupí ze zaměstnavatelského svazu.

Přesčasová práce zvyšuje riziko infarktu myokardu a úmrtí na ICHS

Článek - 23.06.2010 | Nemocnice


Odborným příspěvkem do diskuze o přesčasové práci, její škodlivosti a s tím souvisejím ohodnocením  jsou výsledky Whitehall II Prospective Cohort Study, nedávno uveřejněné v on-line verzi European Heart Journal.

Přes 6014 Britů, státních zaměstnanců, ve věku 31-61 let bylo sledováno po dobu 11 let. Z tohoto počtu udávalo 21%  hodinu  přesčasové práce denně, 2 hodiny 15% a cca 10% až 3-4 hodiny přesčasové práce denně. Jednotlivé skupiny byly hodnoceny z hlediska sociodemografických faktorů a známých KV rizikových faktorů.

2500 lékařů chce dát výpověď. Kvůli platu

Článek - 16.06.2010 | Nemocnice


Hromadnou výpovědí na konci roku kvůli platu hrozí již 2500 nemocničních lékařů, v nemocnicích jich pracuje dohromady 16 tisíc. Lékařské odbory odstartovaly před měsícem kampaň, v níž varují, že lékaři houfně odejdou do ciziny, pokud se jejich platové podmínky v Česku nezlepší. Česká lékařská komora včera vyzvala lékaře, aby se připojili. Ministerstvo i zdravotní pojišťovny však akci zpochybňují.

Mortalita na vybrané diagnózy jako ukazatel kvality nemocniční péče

Článek - 30.04.2010 | Nemocnice


V minulém týdnu prezentovaly dva významné německé zdravotnické portály (http://www.aerzteblatt.de/ a www.aerztezeitung.de ) první výsledky práce IQM (Initiative Qualitatsmedizin - Iniciativa kvalitní medicíny). Tato iniciativa existuje od roku 2008 a jejím členem je 92 německých klinik včetně světoznámých, jako je největší univerzitní klinika v Evropě berlínská Charité nebo kliniky lékařské fakulty v Hannoveru.

Co chystají politické strany ve zdravotnictví po letošních volbách?

Článek - 25.04.2010 | Nemocnice


O víkendu vystoupili na půdě vzdělávací konference České lékařské komory zástupci významných politických stran (kromě rovněž pozvaných Věcí veřejných a KSČM). Každý ze zástupců měl příležitost představit hlavní zdravotnické priority svých programů (viz. naše sekce politických stran a příští číslo Tempus Medicorum ) a posléze o nich diskutovat. Tento článek bez nároku na úplnost reflektuje postřehy a postoje, které mě zaujaly.