Nestárne jen populace, ale také zdravotníci

Vážené kolegyně a kolegové,

přijměte pozvání na konferenci, kterou pořádá Česká lékařská komora ve spolupráci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky pod názvem „Nestárne jen populace, ale také zdravotníci“.

Akci, jejímž cílem je upozornit na obrovský demografický problém, který dosud nebyl a není ze strany politické reprezentace České republiky odpovídajícím způsobem řešen, pořádáme na základě usnesení delegátů listopadového sjezdu ČLK.

Konference se uskuteční v sídle komory – Dům lékařů, Drahobejlova 1019/27, Praha 9 v úterý 21. května 2024. Program je naplánován včetně diskuse od 14:00 do 18:00 hodin. Registrace od 12:00 hod.

Účast na konferenci je pro členy ČLK zdarma a akce je zařazena do systému Celoživotního vzdělávání ČLK. Podrobnosti včetně seznamu přednášejících a témat jejich prezentací naleznete v přiložené pozvánce.

Pozor, kapacita je omezená a na akci je třeba se dopředu registrovat.

Těším se na setkání s vámi.

S kolegiálním pozdravem     MUDr. Milan Kubek – prezident ČLK