Ostatní

Ministerstvo dokončilo novou verzi eRoušky, ke stažení bude v polovině září

Článek - 2.09.2020 | Ostatní

Ministerstvo dokončilo novou verzi eRoušky, ke stažení bude v polovině září. Více...

Opětovné nošení roušek

Článek - 29.07.2020 | Ostatní

Na základě nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy, platí od 27.7.2020 opětovné nošení roušek ve zdravotnických zařízení. Povinnost nosit roušky platí pro personál a pacienty po celou dobu pohybu a pobytu ve zdravotnickém zářízení s vyjímkou bodu ad 2 c). 

V úterý 12. května se ve 12 hodin rozezní zvony a vozy zdravotnických záchranných služeb jako poděkování všem zdravotníkům

Článek - 12.05.2020 | Ostatní

V úterý 12. května se ve 12 hodin rozezní zvony a vozy zdravotnických záchranných služeb jako poděkování všem zdravotníkům. Více...

Infekce covid-19 prošla českou populací velmi mírně, podobně jako v okolních zemích

Článek - 7.05.2020 | Ostatní

Infekce covid-19 prošla českou populací velmi mírně, podobně jako v okolních zemích. Více...

Zdravotníci jsou infekcí Covid-19 nejpostiženější skupinou pracovníků

Článek - 4.05.2020 | Ostatní

Zdravotníci jsou infekcí Covid-19 nejpostiženější skupinou pracovníků. Více...

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch selhal, hazarduje se zdravím a životy zdravotníků

Článek - 22.03.2020 | Ostatní

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch selhal, hazarduje se zdravím a životy zdravotníků. Více...

M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í

Článek - 9.03.2020 | Ostatní

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Palackého náměstí 375/4, 128 01  Praha 2 

Str. 1 z 2 

Praha, 8. 3. 2020  Č. j.: MZDR 10386/2020-1/MIN/KAN *MZDRX019CIBJ* MZDRX019CIBJ

Aktuální informace o epidemii COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2 (aktualizováno)

Článek - 4.03.2020 | Ostatní

Aktuální informace o epidemii COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2 (aktualizováno). Více...

Předepisování léčiv na recept bude mít od nového roku nová pravidla

Článek - 18.12.2019 | Ostatní

Předepisování léčiv na recept bude mít od nového roku nová pravidla. Více...

Zprávy o činnosti ze XXXIV. sjezdu ČLK

Článek - 25.11.2019 | Ostatní

Zprávy o činnosti ze XXXIV. sjezdu ČLK. Více...