Ostatní

Partneři jsou v manželství s lékaři překvapivě spokojeni

Článek - 16.04.2013 | Ostatní

Říkává se, že šťastné soužití s lékařem neexistuje. Ale má toto přesvědčení reálné základy? Časopis renomované instituce Mayo Clinic Proceedings v minulém měsíci publikoval studii, která tento stereotyp vyvrací. Podle analýzy je 86.8 % lidí ve vztahu s lékařem spokojeno, přičemž více než polovina (55.4 %) je spokojena výrazně. Rozhodujícím faktorem, který ovlivňuje spokojenost partnerů, je společně strávený čas.

Studie přitom přišla se zajímavým zjištěním, pouze malá část partnerů spolu tráví více než dvě hodiny denně (konkrétně pouhých 28.5%), ostatních více než 70% lékařů se svým partnerem průměrně tráví 60-90 minut. Studie mimo jiné odhalila, jaké stopy práce na lékařích zanechává v soukromém životě.

Novinky o škodlivosti kouření

Článek - 7.04.2013 | Ostatní

Ve srovnání s nekuřáky kuřák ztrácí až 10 let života (NEJM, Prabhat a spol.). Přitom pokud kuřák zanechá svého zlozvyku do 40 let svého věku, tak tím sníží riziko úmrtí ve srovnání s pokračujícím kuřákem o 90%. Pravděpodobnost, že se kuřák dožije 79 let je 2x menší než u nekuřáka (u mužů - kuřáků 26% oproti 61% nekuřáků, u žen 38% oproti 71%).

Norská studie se zabývala otázkou tzv. příležitostných kuřáků a konstatovala, že neexistuje jakési „bezpečné množství“ vykouřených cigaret (Nylenna A, Lancet 2013). Každopádně v závislosti na intenzitě kouření se riziko jednotlivých onemocnění liší. Existuje lineární závislost mezi počtem vykouřených cigaret a karcinomem plic, kouření také obecně zvyšuje riziko trombózy. Nejstrmější vzrůst rizika kardiovaskulární choroby je mezi nekouřením a vykouřením jedné až 4 cigaret denně.

Antibiotika a rezistence

Článek - 25.03.2013 | Ostatní

Již sir Alexander Fleming, vynálezce penicilínu, v roce 1945 v interview pro New York Times varoval před jeho nadužíváním a s tím spojeným rizikem vzniku rezistence. V lednovém čísle časopisu NEJM byl publikován článek The Future of Antibiotics and Resistance (B.Spellberg a spol.), podle kterého se bakterie již miliardy let ve svém vývoji geneticky připravují na překonání „útoku na svou existenci“ a to pomocí předem připravených mechanismů, na základě kterých se později vyvíjí známý fenomén tzv. rezistence na antibiotika. Tento poznatek potvrzuje existenci na antibiotika rezistentních bakterií, starých více než 4 milióny let, nalezených  v geologicky izolovaných místech jako jsou podzemní jeskyně (Bhullar a spol). A tak je potřeba poopravit všeobecné přesvědčení, že rezistence vzniká pouze v důsledku nadužívání a je potřeba na ní nahlížet jako na předem připravený adaptační proces ze strany bakterií.

Jak tedy bojovat s fenoménem, který podle výroční zprávy Světového ekonomického fóra představuje jedno z největších rizik pro existenci lidstva?

Vakcinace proti chřipce – pohled po skončené epidemii

Článek - 18.03.2013 | Ostatní

Změní se po letošních zkušenostech zatím spíše skeptický pohled české lékařské veřejnosti na očkování proti chřipce? O tom, že tuzemští lékaři pochybují o smysluplnosti takového opatření, svědčí relativně nízká pročkovanost české populace ve srovnání (4-5%) s námi srovnatelnými změnami (40%).

Složitostí problematiky se zabýval článek v únorovém čísle New England Journal of Medicine Epidemic Influenza – Responding to the Expected but Unpredictable (J.Bresee et al.). Podstatná je účinnost vakcíny, nedávná metaanalýza ukázala, že inaktivovaná vakcína měla v populaci mladých a středně starých Američanů 62% účinnost s jejím výrazným sezónním kolísáním (od 16 po 76%). Živá oslabená vakcína u dětí (ne však u dospělých) má účinnost vyšší. První údaje o letošní epidemii ukazují, že vakcína dosahovala výše zmíněné účinnosti a navíc obsahovala ty kmeny, se kterými se letos pacienti opravdu setkali.

Únor 2013: Novinky z farmaceutického průmyslu

Článek - 11.03.2013 | Ostatní

V USA se rozhořel boj zástupců spotřebitelských skupin a průmyslu proti těm biotechnologickým firmám (podle New York Times např. firmy Amgen a Genentech), které lobují za přijetí legislativy omezující přístup tzv. biosimilars na trh. Farmaceutům by mělo být zakázáno zaměnit těmito léky originální představitele tzv. biologické léčby. Podobnou legislativu např. přijal zákonodárný sbor státu Virginie poměrem hlasů 91:6. Tato legislativa by mohla interferovat s připravovanými standardy federální FDA. Cílem je pochopitelně ztížit přístup levnější varianty léčby na trh. „Ohroženými“ originálními léky, které jsou určeny k léčbě revmatoidní arthritidy, patří Humira (adalimumab), Enbrel (etanercept) a v onkologii používané Herceptin (trastuzumab), Avastin (bevacizumab).

Podle konzultantské firmy IDEA Pharma, která již potřetí zveřejňuje svůj Productive Innovation Index, je v čele společností schopných úspěšně komercializovat objevené nové molekuly farmaceutická firma Johnson and Johnson. Firma obsadila první místo hlavně díky svému novému léku na léčbu karcinomu prostaty Zytiga (abiraterone).

Mýty, domněnky a fakta o obezitě

Článek - 4.03.2013 | Ostatní

Když v současnosti nejprestižnější a nejcitovanější časopis v oblasti medicíny New England Journal of Medicine, který týdně čte 600 tis. (!) čtenářů prakticky ve všech zemích světa, opublikuje článek o jednom z nejpalčivějších zdravotních problémů dnešního světa a „Mýty a domněnky o obezitě“, tak to zaslouží naší pozornost (K.Casazza et al). Mýtus je definován jako přesvědčení, proti jehož platnosti existují relevantní data a domněnka jako přesvědčení, pro které chybí přesvědčivé důkazy.

Mýtus č.1: Malé a setrvalé změny v příjmu a výdeji energie vedou k významným a dlouhodobým změnám v tělesné hmotnosti. Tento mýtus se opíral o 50 let staré tzv.“pravidlo 3500 kcal“, kdy se změna tělesné hmotnosti o 1 libru (450 g) odpovídá kumulativní změně příjmu o 3500 kcal. Zjistilo se, že reakce tělesné hmotnosti na změnu příjmu nebo výdeje energie, je značně individuální proces.

Lze nahradit efekt statinů sportem?

Článek - 27.02.2013 | Ostatní

Na tuto lákavou myšlenku pro ty, kteří váhají nad trvalým užíváním hypolipidemické medikace v rámci primární prevence, nás přivádí výsledky studie uveřejněné v únorovém čísle časopisu Lancet od Petera F. Kokkinose a spolupracovníků.

Studie měla za svůj primární cíl prokázání účinnosti kombinovaného efektu užívání statinů a fyzické aktivity u cca 10 tis. vojenských veteránů s poruchou lipidového metabolismu při průměrném desetiletém sledování.  Z pozorovaných osob, převážně mužů, s průměrným věkem cca 59 let, jich v průběhu 10letého sledování zemřelo 2318.

Leden 2013: Novinky z farmaceutického průmyslu

Článek - 18.02.2013 | Ostatní

Až tři čtvrtiny výrobců léků si podle Roland Berger Strategic Consultants myslí, že farmaceutický průmysl se nachází ve fázi strategické krize svého rozvoje. Cenová politika států s restrikcí úhrad, expirace patentů a tlak ze strany regulátorů, např. při registraci nových léčiv, jsou hlavními příčinami stávající situace. Naději představují tzv. rozvíjející se trhy (státy skupiny BRIC jako je Brazílie, Indie, Čína a Rusko atd.), jejichž podíl na trhu dosáhne v roce 2016 40 %. Průměrný roční růst jejich trhů se předpokládá na 12 %, oproti 4.5 % u ostatních zemí. Ačkoliv na tradičních trzích (Evropa a USA) rostou obraty, klesají významně zisky. Výdaje na výzkum stouply za posledních 10 let o 80 %, přitom počet nových léčiv uvedených na trh klesl o 43 %. V budoucnu bude potřeba zvýšit efektivitu výzkumu jednotlivých molekul a zapojit do něj více stran.

Vitamin C významně nepomáhá v prevenci nachlazení u běžné populace

Článek - 13.02.2013 | Ostatní

V Cochrane Database of Systemic Reviews vyšla metaanalýza 72 placebem kontrolovaných studií, která ukázala nulový efekt podání suplementů kyseliny askorbové na prevenci vzniku nachlazení, byl zaznamenán její malý, ale staticky již významný efekt na délku trvání nachlazení.

Vitamin C byl izolovaný v roce 1930. K jeho masovému  rozšíření  podávání v prevenci  nachlazení došlo v 70.letech minulého století  poté, co laureát Nobelovy ceny Linus Pauling, vyjádřil své přesvědčení  o užitečnosti preventivního podávání vitaminu C.

Svalová sílá u mladých mužů a předčasná úmrtí

Článek - 4.02.2013 | Ostatní

 

Jedním z nejčtenějších článků internetové verze British Medical Journal se stala s více než 52 tisíci (!) shlédnutími studie Muscular strength in male adolescents and premature death: cohort study of one milion participants.

Jednalo se o švédskou prospektivní studii autorů F.B. Ortega a spol., v rámci které bylo vyšetřeno více než 1 142 tisíc Švédů ve věku 16 až 19 let v rámci Swedish military conscription register (obdoba našich branců) a kteří byli dále sledováni v následujících 24 letech. Byla u nich vyšetřena svalová sila – handgrip, funkce quadricepsu (jump test) a bicepsu a dále krevní tlak a hmotnost vyjádřena BMI.