Tipy a rady

Nová úhradová vyhláška MZ pro rok 2010

Článek - 13.12.2009 | Tipy a rady


Začátkem září skončilo dohodovací jednání poskytovatelů a plátců (tj. zdravotních pojišťoven) o úhradách na příští rok. Shody bylo dosaženo pouze u stomatologů, ZZS a dopravy, gynekologů a u části segmentu ambulantních specialistů - u klinických psychologů a u dialýzy. A tak se napjatě očekávala vyhláška Ministerstva zdravotnictví, která stanoví podmínky úhrad i v oblastech, kde nebylo dosaženo shody.

Inovativní EKG Holtery od firmy BTL

Článek - 18.11.2009 | Tipy a rady


Dalším oceněným výrobkem na veletrhu Medical fair se stala řada 08 EKG Holterů od firmy BTL se softwarem BTL-08 MEW, která svým pojetím kvalitativně posouvá 24 hodinovou monitoraci srdečního rytmu. Holterova monitorace si našla své místo v diagnostice arytmií, hodnocení etiologie synkopálních stavů, detekce ischemií nebo funkcí kardiostimulátoru.

Multivlnný sonograf – elastograf AIXPLORER

Článek - 6.11.2009 | Tipy a rady


Mezi exponáty nedávného veletrhu se zdravotnickou technikou Medical Fair, který nejvíce zaujal nejen nás, ale i odbornou komisi hodnotící přihlášené exponáty do soutěže, byl multivlnný sonograf - elastograf AIXPLORER od francouzské firmy Supersonic Imagine. Ten si odnesl i jednu ze 3 hlavních ocenění Medical Fair Award.

Vše podstatné o informovaném souhlasu

Článek - 16.10.2009 | Tipy a rady


Právní řád upravuje problematiku informovaného souhlasu dvěma právními předpisy: za prvé - je to ústavní čl.5 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně, která je známá také jako tzv. Oviedská úmluva o biomedicíně. Ta se do našeho právního řádu dostala vyhlášením pod č.996/2001 Sb. mezinárodních smluv. Druhým předpisem je zákon č.20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu, který tuto problematiku řeší 23 paragrafem, v odstavcích 1. a 2. v platném znění.

Bojíte se převodu lékařské praxe na s.r.o.?

Článek - 29.09.2009 | Tipy a rady


Pokud patříte mezi ty, kteří si neustále lámou hlavu s tím, zda poskytovat zdravotní péči jako fyzická osoba (FO) či právnická (PO -např. společnost s ručením omezeným), určitě vám pomůže praktický návod, jak tento převod zrealizovat.

Co všechno je potřeba vědět o práci přesčas?

Článek - 25.09.2009 | Tipy a rady


I když je konec roku ještě vzdálený, pro účely kolektivního vyjednávání je už ideální doba pro předkládání návrhů nové kolektivní smlouvy na příští rok. Klíčovou částí dohody jsou vždy přesčasové hodiny a proto je dobré si zopakovat, co o nich říká zákon.

Týdenní délka pracovní doby je 40 hodin, při dvojsměnném režimu 38,75 hod. Přestávka po 6 hodinách nepřetržité práce musí trvat nejméně 30 min. Důležitá je otázka nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami, který musí být 12 hodin během 24 hodin (po domluvě může být zkrácen na 8 hodin).

Jak na agresivního pacienta?

Článek - 18.09.2009 | Tipy a rady


Existují údaje o tom, že až 40% amerických psychiatrů bylo během kariéry napadeno svým pacientem. V následujícím článku bych tuto problematiku rozdělil na dvě oblasti: v nemocnicích a v akutní neodkladné péči se řeší spíše problematika „fyzického" napadení, zatímco v oblasti dlouhodobé ambulantní péče vzniká často problém narušení vzájemného vztahu lékaře a pacienta. Lékař při projevech nedůvěry, a často i agrese, naštěstí spíše ojedinělých pacientů, na rozdíl od advokátů, nemá v rukou žádné prostředky, jak ukončit vzajemný vztah.

Revoluce v zobrazování – Vscan od firmy GE Healthcare

Článek - 2.09.2009 | Tipy a rady


Na letošním evropském kardiologickém kongresu v Barceloně představila firma GE Healthcare svůj VscanTM, ultrazvukový přístroj kapesní velikosti, respektive velikosti většího mobilního telefonu. Jedná se o evropskou premiéru tohoto přístroje, který by v budoucnu mohl změnit zaběhlou praxi ve vyšetřování pacientů.

Nabizí totiž svojí prakticky neomezenou mobilitou možnost získat překvapivě kvalitní zobrazení v jakémkoliv zdravotnickém zařízení, jak ambulantním, tak i nemocničním, přímo u lůžka pacienta.

Víte, jak správně skartovat zdravotnickou dokumentaci ?

Článek - 24.08.2009 | Tipy a rady


Tuto otázku si položil mnohý provozovatel zdravotnického zařízení, který v minulých týdnech dostal dopis od příslušného odboru Krajského úřadu, odboru sociální péče a zdravotnictví. Dopis upozorňující na povinnosti vyplývající z vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č.385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Tato vyhláška je obzvlášť užitečná pro ty, kteří např. v poslední době převzali zdravotnická zařízení a řeší problém, co s dokumentací pacientů, které sami nikdy neviděli a kteří přestali jejich zařízení docházet. Jak dlouho budou muset uchovávat zdravotnickou dokumentaci?

Jak založit nestátní zdravotnické zařízení?

Článek - 17.07.2009 | Tipy a rady


Jelikož připravujeme článek o převodu nestátního zdravotnického zařízení ve vlastnictví fyzické osoby na společnost s ručením omezeným, připomeňme si postup při jeho zakládání.

Po obdržení provozního řádu a rozhodnutí o jeho schválení, které vydává příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, hygienická stanice (viz.
Jak získat Provozní řád nestátního zdravotnického zařízení), jste připraveni k podání žádosti o registraci nestátního zdravotnického zařízení.