Tipy a rady

Jak obstát při kontrole SÚKLu v ordinaci?

Článek - 26.06.2009 | Tipy a rady


V dnešní době stále častěji od svých ambulantních kolegů slýcháme o inspektorech, kteří přicházejí ze Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Kontroly vyplývají ze zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a další prováděcí vyhlášky č.84/2008 Sb. o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy ve zdravotnických zařízeních.

Kde a jak nalézt kvalitní vědecké informace?

Článek - 12.06.2009 | Tipy a rady


V roce 2006 bylo v systému veřejných informačních služeb ve zdravotnictví registrováno 143 pracovišť včetně Národní lékařské knihovny, ve kterých lze nalézt 2 milióny svazků. Internetové prezentace těchto pracovišť nalezneme na www.knihovny.net nebo je adresář jednotlivých pracovišť k dispozici na stánce www.nlk.cz.

Odpověď na první část otázky v titulku zní: webové vyhledávače, odborné licencované databáze, elektronické katalogy knihoven, odborné licencované databáze, časopisy a monografie.

K právní problematice vzniku nároku na náhradu škody pacienta a odpovědnosti za případnou škodu v rámci provozování lékařské praxe

Článek - 25.05.2009 | Tipy a rady


V tomto článku bychom se měli zabývat náhradou škody, jež by mohla vzniknout při podnikatelské činnosti lékaře provozujícího lékařskou praxi. Ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku lze konstatovat, že každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti, zde můžeme hovořit o určité všeobecné či generální odpovědnosti za způsobenou škodu. Občanský zákoník zná také zvláštní skutkové podstaty odpovědnosti za vzniklou škodu např. spojenou s provozem určitého přístroje či jiné věci užité lékařem při poskytování zdravotnických služeb.

Projekt Nemocnice 21.století – naděje nebo utopie?

Článek - 20.05.2009 | Tipy a rady


Dne 19.2.2009 schválila Vědecká rada České lékařské komory (viz. složení ) návrh personálního vybavení zdravotnických zařízení, dokument který posléze přijalo i představenstvo ČLK . Toto usnesení má přiblížit odborné stanovisko české lékařské veřejnosti, reprezentované svojí profesní komorou, stran personálního složení našich nemocnic. Ministrestvo zdravotnictví ČR na své vyhlášce pracuje již delší dobu a výsledky zatím nejsou známé.

Jak nakoupit nábytek do ordinace?

Článek - 20.04.2009 | Tipy a rady


V následujícím článku se budeme snažit přiblížit základní principy uvažování při zařizování lékařské ordinace novým nábytkem. Dodavatelů lze najít velký počet, na konci článku přineseme jejich přehled bez ambice obsáhnout všechny výrobce.

Poskytování zdravotních služeb cizincem

Článek - 10.04.2009 | Tipy a rady


Mediálně přitažlivý případ albánského dentisty připomněl v nedávné minulosti širší veřejnosti skutečnost, že v našich zdravotnických zařízeních výrazně přibývá lékařů i sester s cizí státní příslušností. Tento fakt je nám zdravotníkům známý již delší dobu. Mnohá zdravotnická zařízení totiž nemohou řešit nedostatek odborníků jiný způsobem.

Problematiku uznávání způsobilosti k výkonu povolání lékaře získané v jiném státě než v České republice upravuje zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.

MBA ve zdravotnictví

Článek - 13.03.2009 | Tipy a rady


CMC Graduate School of Business (dále jen CMC) spolu s Asociací nemocnic ČR a společností Pfizer pokračují i letos v pořádání úspěšné řady kurzů manažerského vzdělávání pro všechny úrovně řízení ve zdravotnictví. Program má podporu Ministerstva zdravotnictví, České lékařské komory, Nemocnice Na Homolce a v prvním roce také podporu Canadian International Development Agency.

Od roku 2001 pořádá společnost každoročně semináře zaměřené na problematiku managementu ve zdravotnictví s důrazem na různé aspekty jako např. vstup České republiky do Evropské unie, řízení změn ve zdravotnictví, manažerské dovednosti řídících pracovníků ve zdravotnictví apod.

Návod jak úspěšně zvládnout kontrolu od zdravotní pojišťovny

Článek - 11.03.2009 | Tipy a rady


Když zvednete telefon a uslyšíte „ Dobrý den, jsem revizní lékař zdravotní pojišťovny a rád bych u Vás provedl kontrolu", určitě zpozorníte a přinejmenším začnete v duchu analyzovat svoje činy, které by mohly dát podnět k podobné kontrole. Kontrola zdravotní pojišťovny však často vychází z běžného kontrolního režimu, neboť existuje směrnice podle které by nové zdravotnické zařízení mělo být kontrolováno do dvou let od svého vzniku (např. po převodu praxe).

A jak taková kontrola probíhá? Zastavme se u několika okruhů, které jsou hlavním předmětem zájmu revizního lékaře a jeho asistenta.

Dědění lékařských praxí

Článek - 22.02.2009 | Tipy a rady


Dědění lékařské praxe je třeba rozdělit do dvou základních skupin. První skupinu budou tvořit takové lékařské praxe, které jsou provozovány obchodními společnostmi. Obecně lze říci, že v těchto případech smrtí fyzické osoby - lékaře, který je v postavení buď statutárního orgánu takové obchodní společnosti a nebo jejím společníkem tzn. v podstatě vlastníkem či spoluvlastníkem takové obchodní společnosti nemusí vždy dojít k zániku společnosti a tím i lékařské praxe a obchodní podíl na společnosti se tak stává předmětem dědického řízení.