Zdravotní politika

Dana Jurásková - nová tvář českého zdravotnictví

Článek - 29.04.2009 | Zdravotní politika


Od včerejšího dne je známé jméno pravděpodobné ministryně zdravotnictví Mgr.Dany Juráskové, MBA, která byla pozvána designovaným premiérem Janem Fischerem do nové vlády.

Nedávno jmenovaná ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a předsedkyně České asociace sester byla předtím dlouhá léta náměstkyní pro ošetřovatelskou péči ve Fakultní Thomayerově nemocnici. Zde profesně rostla a prošla různými posty od staniční sestry interního JIP přes vrchní sestru po hlavní sestru nemocnice.

Změny ve zdravotnickém systému ve Švýcarsku

Článek - 24.04.2009 | Zdravotní politika


Následující text překvapí ty, kteří očekávají, že v jedné z nejstarších demokracií na světě je zdravotnictví konsolidované a nepotřebuje reformu. To dokazuje projev prezidenta FMH (Federace švýcarských lékařů) Dr.Jacques de Hallera, který se vyjadřuje k potřebě změn ve švýcarském zdravotnictví.

„ 1.duben se svým veřejným vystoupením rodinných lékařek a lékařů stal velkým úspěchem. Počet zúčastněných na různých demonstracích byl vysoký (15 tis. po celém Švýcarsku), především ale došlo k oslovení veřejnosti. Nejde o nic jiného, než o budoucnost zdravotní péče v zemi, o budoucnost rodinného lékařství. Za zmínku přitom stojí i velká solidarita švýcarského lékařského stavu, který se nenechal rozštěpit ani otázkou rozdílů příjmů.

Zastaví IT strmý růst výdajů na zdravotní péči v USA?

Článek - 22.04.2009 | Zdravotní politika


Souhrn opatření amerického prezidenta na záchranu ekonomiky přijatý Kongresem obsahuje i svoji „zdravotnickou" část, která kromě posílení výdajů systému Medicaid, preventivních programů a rozšíření všeobecného zdravotního pojištění plánuje vydat 19 mld. dolarů na zavedení a efektivní využití zdravotnických informačních systémů.

Velikost této částky odráží přesvědčení Obamovy administrativy, že právě toto opatření by mohlo zásadně vylepšit systém zdravotní péče v USA. Nyní pouze 10 % nemocnic a 17% ambulantních lékařů užívá program na počítačově vedenou zdravotní dokumentaci. Proč pro nás překvapivě tak málo?

Zdravotně-politický koncept rakouské lékařské komory

Článek - 17.04.2009 | Zdravotní politika


Rakouské zdravotnictví a jeho financování je sociálně orientované, založené na principu solidarity. Jedná se ale při tom o zásady slučitelné s výkonem a vlastní zodpovědností. Obojí kompetence jsou pokládány za důležité součásti systému.

Cílem trvalé reformy rakouského zdravotnictví musí být rovný přístup všech pojištěnců k lékařské péči na vysoké úrovni a zajištění ochrany etických zásad a nezávislosti lékařů. Lékaři na základě odborné kompetence a politici na základě zdravotně-politické kompetence (a ne ekonomové) mají rozhodovat o rozsahu výkonů a péče o pacienta. Zachování a navrácení zdraví jsou úlohou a zodpovědností lékařského stavu, který se cítí zodpovědný za konstruktivní spolupráci na reformách zdravotnictví.

Efektivita vynakládaných prostředků na zdravotní péči v USA je blízká zemím třetího světa

Článek - 5.04.2009 | Zdravotní politika


Po tomto konstatování prezidenta Americké kardiologické společnosti (American College of Cardiology - ACC) Dr. Weavera sál Kongresového centra v Orlandu při výročním 52.sjezdu amerických kardiologů zašuměl. Z publika však čišel souhlas neboť účastníci si dobře uvědomovovali, že systém spotřebovávající 16,5 % HDP na zdravotní péči (více než za potraviny) zároveň vykazuje nepřijatelnou četnost úmrtí, kterým by se dalo prevencí zabránit a vysokou dětskou mortalitu. Tempo růstu těchto výdajů překračuje tempo růstu HDP o 2,5% a tak lze odhadnout, že by se při zachování tohoto trendu v roce 2050 v USA vydávalo 40% HDP.

Zdravotnictví v USA a Obamův plán na záchranu ekonomiky

Článek - 3.04.2009 | Zdravotní politika


Měsíc poté, co prezident Obama podepsal souhrn opatření na záchranu americké ekonomiky v rozsahu 787 mld. dolarů, jsou známy jeho podrobnosti pro oblast zdravotnictví, a to vše ještě před nástupem nového ministra zdravotnictví.

Finanční krize a změna v pojetí odpovědnosti lékařů

Článek - 4.03.2009 | Zdravotní politika


Dr. Yoram Blachar, prezident World Medical Association (WMA), uvádí ve svém článku v souladu s prohlášením WHO toto: „Rozdíly v úrovni poskytování zdravotní péče nás stojí mnoho lidských životů".

Protikrizové balíčky a zdravotnictví

Článek - 20.02.2009 | Zdravotní politika


Podle odhadů našich předních ekonomů (viz. článek Ekonomické výhledy: Délka ekonomické recese) potrvá období recese nejméně do konce roku 2009 s dalším velmi nejistým vývojem. Propad příjmů zdravotnch pojišťoven je realitou a je podmíněn narůstajicí nezaměstnaností, jednou z charakteristik současné krize. Ač je zdravotnictví citlivou politickou otázkou s potenciálem rozhodovat volební klání (viz. krajské volby v roce 2008), lze s jistotou očekávat dopady i zde neboťvýznamný rozsah stávající krize potvzuje většina ekonomických parametrů. A nezabrání tomu zřejmě ani níže uvedená opatření.