Jaké je riziko probuzení v průběhu celkové anestezie ?

Ve Velké Británii proběhl národní audit s názvem Accidental awareness during general anaesthesia (AWR), kterého se zúčastnily dvě významné společnosti - Royal College of Anaesthetists a Association of Anaesthetists of Great Britain and Ireland. Prakticky všichni anesteziologové ve Velké Británii byli dotazování na výskyt AWR s respondencí 80%.

Podle závěrů auditu z Oxfordské univerzity je frekvence AWR 1:15414, tj. 0.0065%., což je méně než kolik udávají starší švédské a americké studie (Lancet 2000; 355: 707-1) s frekvencí mezi 0.12-0.18%.

Pouze v 30% případech se AWR vyskytlo během samotné operace, v 47% se jednalo o předoperační fázi, ale již po uvedení do CA, 23% po skončení operace, ale před plným probuzením. Tato komplikace byla v 38 % provázená bolestivostí či jinými symptomy. Z pacientů kteří tuto příhodu zažili podalo stížnost 19%, 4% (dohromady 6 pacientů) řešilo událost soudně.