Znečíštěné ovzduší a četnost akutních infarktů myokardu

Evropská prospektivní studie ESCAPE z let 2008 až 2012 potvrdila předpokládaný fakt (odhad celosvětově 3.1 miliónu úmrtí podle Global Burden of Disease na kardiovaskulární úmrtí způsobené znečištěným ovzduším), že znečištěné ovzduší prachovými částicemi, sazemi, oxidy dusíku a výfukovými plyny, zvyšuje riziko vzniku prvního akutního koronárního syndromu o 12 % na každých 5 ug/m3 (limit EU je 25 ug/m3). Studie publikovaná v BMJ obsahovala údaje z 5  zemí - Finsko, Švédsko, Dánsko, Itálie a Německo. Ve studii bylo zjištěno riziko zvýšené zvláště pro lidi starší 60 let. V závěru autoři studie navrhují přehodnocení tj. snížení limitů EU, neboť se riziko podstatně zvyšuje již pod existujícim limitem. Ten je např. ve srovnání s USA (12.5 ug/m3) dvojnásobný.