Wiki

CABG lepší než PCI u diabetiků s ICHS

Wiki článek - 7.11.2012 | Wiki

Výsledky multicentrické mezinárodní studie FREEDOM (Future Revascularization Evaluation in Patients with Diabetes Mellitus: Optimal Management of Multivessel Disease), aktuálně zveřejněné na letošním AHA, prokázaly, že skupina chirurgicky revaskularizovaných má lepší výsledky než PCI (DES) u pacientů s chorobou více tepen.

Elektronické cigarety mohou poškodit plíce

Wiki článek - 1.11.2012 | Wiki

Toto tvrzení zaznělo na výročním zasedání European Respiratory Society ve Vídni v září letošního roku z úst Prof. Christina Gratziou z Athénské univerzity.

Jaká je optimální dávka acetazolamidu v prevenci horské nemoci?

Wiki článek - 26.10.2012 | Wiki

Zájem o horskou turistiku je v posledních letech výrazný.

Užívání benzodiazepinů zvyšuje o cca 50% riziko vzniku demence

Wiki článek - 22.10.2012 | Wiki

Prospektivní populační francouzská studie PAQUID s 3777 pacienty prokázala přibližně 50% nárůst rizika vzniku demence u pacientů nově užívajících benzodiazepinů ve srovnání s kontrolní skupinou.

Jsou přínosné rutinní výměny i. v. kanyl?

Wiki článek - 11.10.2012 | Wiki

Je nezbytné měnit rutinně i. v. kanyly po 3 dnech, jak uváděli některé studie, nebo je jejich výměna indikována až v případě jejich nefunkčnosti či jiné klinicky definované podmínky?

Existuje opravdu spojitost mezi ústní hygienou a rizikem infarktu?

Wiki článek - 28.09.2012 | Wiki

První studie, které poukazovaly na tuto spojitost, pocházejí z 90. let, mezitím ale přibyla i další onemocnění s podezřením na vazbu s chabou ústní hygienou jako jsou revmatoidní arthritis, diabetes, karcinom pankreatu a tlustého střeva.

ASA účinná v prevenci recidivy trombembolické nemoci

Wiki článek - 28.09.2012 | Wiki

Studie WARSAFA, jejíž výsledky zveřejnilo červencové číslo NEjM, prokázala účinnost preventivního podávání kyseliny acetylsalicylové u pacientů s tzv. nevyprovokovanou hlubokou žilní trombózou.

Snižují permanentní služby intenzivistů mortalitu pacientů na JIP?

Wiki článek - 26.06.2012 | Wiki

Zavedení lékařů, tzv. intenzivistů, zlepšilo prognózu pacientů na JIP v USA, kde se v minulosti o tuto péči dělili lékaři různých specializací. Zůstalo otázkou, zda rozšíření jejich služeb na celých 24 hodin, vč. nočních, dále zlepšilo prognózu těchto pacientů. Článek uveřejněný v NEJM ( David J.Wallace et al., may 31) čerpal data z 49 JIP u 25 nemocnic zanesených do databázy APACHE ( The Acute Physiology and Chronic Health Evaluation) v letech 2009 až 2010.

Jak dlouho podávat bisfosfonáty?

Wiki článek - 18.06.2012 | Wiki

Skupina expertů v čele s Dennisem M.Blackem uveřejnila v nedávném čísle NEJM (may 31) svůj názor o tom, jak a komu podávat dlouhodobě bisfosfonáty v léčbě osteoporosy.

Polovina těhotenství je způsobena selháním hormonální antikoncepce

Wiki článek - 7.06.2012 | Wiki

Ve Spojených státech je cca 50% z celkového počtu těhotenství (6 miliónu za rok) tzv. neočekávaných, což posléze vede k 1.2 miliónu potratů ročně.