Wiki

ASA účinná v prevenci recidivy trombembolické nemoci

Wiki článek - 31.05.2012 | Wiki

Studie WARSAFA, jejíž výsledky zveřejnilo poslední číslo NEjM, prokázala účinnost podávání kys. Acetylsalicylové u pacientů s tzv. nevyprokovanou hlubokou žilní trombózou. Podání ASA v této studii následovalo po standartní 6 měsíční léčbě peroralními antikoagulancii.

Šířka břišní aorty jako prediktor KV mortality u mužů?

Wiki článek - 7.05.2012 | Wiki

British Medical Journal přinesl na svých stránkách článek Duncana a spol. o prognosticky závažném zjištění, pokud se při USG břicha najde u mužů dilatace aorty nad 24 mm.

Indomethacin v prevenci pankreatitidy po ERCP

Wiki článek - 19.04.2012 | Wiki

Podle studie uveřejněné v dubnovém čísle NEJM (Elmunzer a spol.) jeden čípek indomethacinu, podaný bezprostředně po ERCP, sníží riziko indukce pankreatitidy o 46%.

Lék Mediator ve Francii zapříčinil více než 1300 úmrtí

Wiki článek - 24.02.2012 | Wiki

Tento derivát fenfluraminu tzv.benfluorex podle nové studie uveřejněné v Pharmacoepidemiology and Drug Safety způsobil během svého 30-letého užívání (v letech 1976 až 2009) dále rovněž přes 3100 hospitalizací převážně z důvodu srdečního selhání na podkladě insuficience chlopní a plicní hypertenze.

Porovnání MR a SPECT v diagnostice ICHS

Wiki článek - 19.02.2012 | Wiki

V únorovém čísle Lancetu byla publikována studie Greenwooda a spol., ve které se porovnávala sensitivita NMR a SPECT, který byl zatím jednou z nejpoužívanějších diagnostických metod v diagnostice tzv. stabilní formy ICHS. SPECT je však spojen, na rozdíl od NMR, s radiační zátěží ionizačním zářením.

Chronická bolest je obrovským zdravotním a ekonomickým problémem

Wiki článek - 9.02.2012 | Wiki

Podle nedávného článku v NEJM více než 116 miliónu Američanů trpí bolestí trvající týdny až roky. Celkové roční náklady , které chronická bolest působí, se odhadují na 560 až 635 miliard dolarů, z toho 100 miliard jsou výdaje z veřejných rozpočtů.

Riziko PML při používání Tysabri (natazalizumab)

Wiki článek - 31.01.2012 | Wiki

Progresivní multifokální leukoencefalopatie , potenciálně smrtelná komplikace léčby natalizumabem, hrozí podle FDA cca u 11 na 1000 léčených pacientů tímto preparátem při splnění následujících podmínek.

Existuje syndrom závislosti na internetu ?

Wiki článek - 16.01.2012 | Wiki

Vědci z čínské univerzity v Wuhanu uvedli, že u 17 pacientů, u kterých se zvažoval výše uvedený syndrom, byly prokázány na MR stejné změny v bílé hmotě jako jsou prokazatelné u jiných závislostí (herní automaty atd.). <--break->

Častý screening pomocí PSA nepřinesl očekávané výsledky

Wiki článek - 11.01.2012 | Wiki

Ve studii PLCO ( Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian Cancer Screening Trial) se neprokázal pokles mortality ve skupině podstupující pravidelný onkologický screening na PSA oproti kontrolní skupině podstupující "standardní" vyšetření (i zde byli pacienti, kteří podstoupili screening na PSA).

Potvrzení vyšší účinnosti nové generace lékových stentů

Wiki článek - 10.01.2012 | Wiki

Včera uveřejněné výsledky z švédského registru SCAAR (Swedish Coronary Angiography and Angioplasty Register) potvrdily lepší výsledky nové generace tzv. lékových stentů (DES - drug eluting stent) ve srovnání s I. generací DES a původnícmi kovovými stenty (BMS) ve snižovaní restenózy, ale i mortality v léčbě akutních a chronických forem ICHS