Lékařská komora požaduje odměny pro všechny zdravotníky za podzimní boj s epidemií Covid-19

Článek - 19.1.2021 | Ostatní

Lékařská komora požaduje odměny pro všechny zdravotníky za podzimní boj s epidemií Covid-19. Více...

Centrální registrace zdravotníků k očkování proti koronaviru nejspíše až od 22.1.2021

Článek - 18.1.2021 | Ambulance

Centrální registrace zdravotníků k očkování proti koronaviru nejspíše až od 22.1.2021. Více...

Všeobecná zdravotní pojišťovna nebude za rok 2020 uplatňovat regulační srážky

Článek - 17.12.2020 | Zdravotní politika

Všeobecná zdravotní pojišťovna nebude za rok 2020 uplatňovat regulační srážky. Více...

Nová bonifikace nabízená OZP (poj. 207) ambulantním specialistům (AS) ještě pro rok 2020

Článek - 17.12.2020 | Ambulance

Nová bonifikace nabízená OZP (poj. 207) ambulantním specialistům (AS) ještě pro rok 2020. Více...

Tisková zpráva SAS k nemocnosti ambulantních specialistů a jejím důsledkům

Článek - 2.12.2020 | Ambulance

Tisková zpráva SAS k nemocnosti ambulantních specialistů a jejím důsledkům. Více...

Tisková zpráva SAS k nemocnosti ambulantních specialistů a jejím důsledkům

Článek - 2.12.2020 | Ambulance

Tisková zpráva SAS k nemocnosti ambulantních specialistů a jejím důsledkům. Více...

Vyhlášení voleb ve zdravotní pojišťovně

Článek - 20.1.2021 | Aktuálně

Vyhlášení voleb ve zdravotní pojišťovně. Více...

Informace MZ o vykazování a úhradě péče o občany Velké Británie od 1.1.2021

Článek - 18.1.2021 | Aktuálně

Informace MZ o vykazování a úhradě péče o občany Velké Británie od 1.1.2021. Více...

Výzva ambulantním specialistům k aktivní účasti na procesu očkování občanů ČR (11.1.2021)

Článek - 11.1.2021 | Aktuálně

Výzva ambulantním specialistům k aktivní účasti na procesu očkování občanů ČR (11.1.2021). Více...

Údajný zákaz očkování zdravotníků mimo COVID jednotky

Článek - 11.1.2021 | Aktuálně

Údajný zákaz očkování zdravotníků mimo COVID jednotky. Více...

Seznam poskytovatelů zdravotních služeb s urgentními příjmy

Článek - 8.1.2021 | Aktuálně

Seznam poskytovatelů zdravotních služeb s urgentními příjmy. Více...

Ministerstvo zdravotnictví představilo centrální rezervační systém a nový protiepidemický systém PES 2.0

Článek - 8.1.2021 | Aktuálně

Ministerstvo zdravotnictví představilo centrální rezervační systém a nový protiepidemický systém PES 2.0. Více...

Očkování všech zdravotníků musí být absolutní prioritou

Článek - 8.1.2021 | Aktuálně

Očkování všech zdravotníků musí být absolutní prioritou. Více...

Strategie očkování pro onemocnění COVID-19

Článek - 5.1.2021 | Aktuálně

Strategie očkování pro onemocnění COVID-19. Více...

Wiki

Znečíštěné ovzduší a četnost akutních infarktů myokardu

Wiki článek - 2.1.2015 | Wiki

Evropská prospektivní studie ESCAPE z let 2008 až 2012 potvrdila předpokládaný fakt (odhad celosvětově 3.1 miliónu úmrtí podle Global Burden of Disease na kardiovaskulární úmrtí způsobené znečištěným ovzduším), že znečištěné ovzduší prachovými částicemi, sazemi, oxidy dusíku a výfukovými plyny, zvyšuje riziko vzniku prvního akutního koronárního syndromu o 12 % na každých 5 ug/m3 (limit EU je 25 ug/m3).

Překvapivě dobré výsledky pro Coenzym Q10

Wiki článek - 28.5.2013 | Wiki

Na kongresu Evropské kardiologické společnosti Heart failure 2013 byly včera prezentovány výsledky randomizované, placebem kontrolované studie s často zpochybňovaným potravinovým doplňkem CoenzymemQ10 (CoQ10) u pacientů s pokročilým srdečním selháním - NYHA st. III. a IV:

Co pomáhá v odlišení prosté bronchitidy a bronchopneumonie?

Wiki článek - 10.5.2013 | Wiki

Zvláště v primární péči je častým diagnostickým problémem, navíc s odlišným terapeutickým přístupem, diferenciální diagnostika mezi  akutní bronchitidou a bronchopneumonií u pacientů, kteří se prezentují akutním kašlem.

CABG versus PCI u nemocných s chorobou 3 tepen – je již definitivně jasno?

Wiki článek - 29.3.2013 | Wiki

V únorovém čísle Lancetu (FW Mohr a spol.) byla publikovaná pětiletá analýza studie SYNTAX, která hodnotila účinnost chirurgické revaskularizace (CABG) proti intervencí katetrizační (PCI)u pacientů s chorobou tří tepen, respektive postižením kmene levé koronární tepny.

Jaké je riziko probuzení v průběhu celkové anestezie ?

Wiki článek - 15.3.2013 | Wiki

Ve Velké Británii proběhl národní audit s názvem Accidental awareness during general anaesthesia (AWR), kterého se zúčastnily dvě významné společnosti - Royal College of Anaesthetists a Association of Anaesthetists of Great Britain and Ireland.