Odbory nesouhlasí s předloženým návrhem zákona o univerzitních nemocnicích

Článek - 15.5.2017 | Zdravotní politika

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR zásadně nesouhlasí s předloženým návrhem zákona o univerzitních nemocnicích. Zásadně nesouhlasí také se zdůvodněním, že nová právní úprava je nutná, protože příspěvkové organizace jsou zastaralá a nevyhovující forma nemocnic. To není pravda! Naše příspěvkové organizace jsou obdobou neziskových organizací běžně fungujících v zahraničí.

Co odborovému svazu na návrhu zákona o univerzitních nemocnicích vadí?

● Ministerstvo zdravotnictví požádalo o sloučení připomínkového řízení, o zkrácení lhůt na 5 dnů. Pečlivě a ve všech souvislostech posoudit za 5 dní tak závažnou právní normu bylo téměř nemožné. Odbory to zvládly, ale jejich připomínky nebyly vypořádány.

Stanovisko Rady Sdružení ambulantních specialistů ČR, o.s. (SAS) k návrhům, které přednesli zástupci zdravotních pojišťoven (ZP) 6.4.2017 na dohodovacím řízení (DŘ) o úhradách na rok 2018.

Článek - 11.4.2017 | Ambulance

Stanovisko Rady Sdružení ambulantních specialistů ČR, o.s. (SAS) k návrhům, které přednesli zástupci zdravotních pojišťoven (ZP) 6.4.2017 na dohodovacím řízení (DŘ) o úhradách na rok 2018. Více...

Zápis z jednání Rady SAS 6.4.2017

Článek - 10.4.2017 | Ambulance

Zápis z jednání Rady SAS 6.4.2017. Více...

Informace nejen pro internisty a alergology

Článek - 10.4.2017 | Ambulance

Informace nejen pro internisty a alergology. Více...

Požadavky Rady SAS na eHealth

Článek - 27.3.2017 | Ambulance

Požadavky Rady SAS na eHealth. Více...

Požadavky rady SAS na e-health

Článek - 27.3.2017 | Ambulance

Požadavky rady SAS na e-health. Více...

Úhrady zdravotnických prostředků jsou podle Ludvíka ústavní

Článek - 19.5.2017 | Přehled tisku

Úhrady zdravotnických prostředků jsou podle Ludvíka ústavní. Více...

Nejlepšími Mediky roku 2017 jsou vojáci z Hradce Králové

Článek - 16.5.2017 | Aktuálně

Nejlepšími Mediky roku 2017 jsou vojáci z Hradce Králové. Více...

Maduro po zveřejnění informaci o úmrtnosti odvolal ministryni zdravotnictví Venezuely

Článek - 16.5.2017 | Přehled tisku

Maduro po zveřejnění informaci o úmrtnosti odvolal ministryni zdravotnictví Venezuely. Více...

Největším problémem zdravotnictví je nedostatek sester, myslí si slavní čeští lékaři Pirk, Marx i Beneš

Článek - 16.5.2017 | Přehled tisku

Největším problémem zdravotnictví je nedostatek sester, myslí si slavní čeští lékaři Pirk, Marx i Beneš. Více...

Zápis z jednání Rady SAS 11.5.2017

Článek - 15.5.2017 | Aktuálně

Zápis z jednání Rady SAS 11.5.2017. Více...

Zápis Představenstva ČLK - květen 2017

Článek - 12.5.2017 | Aktuálně

Zápis Představenstva ČLK - květen 2017. Více...

Ústavní soud si posvítil na miliardy ve zdravotnictví

Článek - 12.5.2017 | Přehled tisku

Ústavní soud si posvítil na miliardy ve zdravotnictví. Více...

Informace k regulacím ZPMV za rok 2016

Článek - 10.5.2017 | Aktuálně

Informace k regulacím ZPMV za rok 2016. Více...

Wiki

Znečíštěné ovzduší a četnost akutních infarktů myokardu

Wiki článek - 2.1.2015 | Wiki

Evropská prospektivní studie ESCAPE z let 2008 až 2012 potvrdila předpokládaný fakt (odhad celosvětově 3.1 miliónu úmrtí podle Global Burden of Disease na kardiovaskulární úmrtí způsobené znečištěným ovzduším), že znečištěné ovzduší prachovými částicemi, sazemi, oxidy dusíku a výfukovými plyny, zvyšuje riziko vzniku prvního akutního koronárního syndromu o 12 % na každých 5 ug/m3 (limit EU je 25 ug/m3).

Překvapivě dobré výsledky pro Coenzym Q10

Wiki článek - 28.5.2013 | Wiki

Na kongresu Evropské kardiologické společnosti Heart failure 2013 byly včera prezentovány výsledky randomizované, placebem kontrolované studie s často zpochybňovaným potravinovým doplňkem CoenzymemQ10 (CoQ10) u pacientů s pokročilým srdečním selháním - NYHA st. III. a IV:

Co pomáhá v odlišení prosté bronchitidy a bronchopneumonie?

Wiki článek - 10.5.2013 | Wiki

Zvláště v primární péči je častým diagnostickým problémem, navíc s odlišným terapeutickým přístupem, diferenciální diagnostika mezi  akutní bronchitidou a bronchopneumonií u pacientů, kteří se prezentují akutním kašlem.

CABG versus PCI u nemocných s chorobou 3 tepen – je již definitivně jasno?

Wiki článek - 29.3.2013 | Wiki

V únorovém čísle Lancetu (FW Mohr a spol.) byla publikovaná pětiletá analýza studie SYNTAX, která hodnotila účinnost chirurgické revaskularizace (CABG) proti intervencí katetrizační (PCI)u pacientů s chorobou tří tepen, respektive postižením kmene levé koronární tepny.

Jaké je riziko probuzení v průběhu celkové anestezie ?

Wiki článek - 15.3.2013 | Wiki

Ve Velké Británii proběhl národní audit s názvem Accidental awareness during general anaesthesia (AWR), kterého se zúčastnily dvě významné společnosti - Royal College of Anaesthetists a Association of Anaesthetists of Great Britain and Ireland.