Stanovisko ČLK k úhradovému dodatku VZP pro AS na rok 2016

Článek - 5.2.2016 | Ambulance

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) v těchto dnech rozesílá soukromým poskytovatelům zdravotních služeb – ambulantním specialistům návrh úhradového dodatku ke smlouvě o poskytování a úhradě zdravotních služeb pro rok 2016. K tomuto dodatku vydává Česká lékařská komora následující stanovisko.
    Dodatek plně odpovídá úhradové vyhlášce pro rok 2016 a je v něm ve velké míře na tuto vyhlášku odkazováno. Rovněž je v návrhu dodatku dodržena dohoda uzavřená mezi ČLK a VZP o bonifikaci držitelů Diplomu celoživotního vzdělávání ČLK.   

MUDr. Milan Kubek
   prezident ČLK

Návrh dodatku obsahuje jisté odlišnosti od úhradové vyhlášky pro rok 2016, které lze rozdělit na pozitivní a negativní.

Článek - 4.2.2016 | Ambulance

Pozitiva:
       Zvýšení koeficientu ve vzorci výpočtu maximální úhrady z 1,03 na 1,04 oproti úhradové vyhlášce – tedy nárůst oproti úhradě v roce 2014 o 4 % namísto o 3 %, který garantuje úhradová vyhláška.
       Nezastropování počtu vykázaných kódů 09543 – „regulační poplatek“. Hrazeny budou všechny tyto vykázané kódy bez omezení.
       Celkové finanční vypořádání roku 2016 do 120 dnů (dle vyhlášky do 150 dnů).
       Regulační omezení jsou sjednány pouze ve vztahu k preskripci a vyžádané péči (nikoliv k ZUM a ZULP).

Základní pravidla úhradové vyhlášky MZ pro rok 2016 platící pro AS a vzorové texty dodatků od jednotlivých ZP (stav k 31.1.2016)

Článek - 1.2.2016 | Ambulance

Základní pravidla úhradové vyhlášky MZ pro rok 2016 platící pro AS a vzorové texty dodatků od jednotlivých ZP (stav k 31.1.2016). Více...

Stomiliardový kostlivec v českém zdravotnictví. Pojišťovny porušují ústavu, tvrdí senátoři

Článek - 22.1.2016 | Zdravotní politika

Stomiliardový kostlivec v českém zdravotnictví. Pojišťovny porušují ústavu, tvrdí senátoři. Více...

ÚZIS - informace o sběru dat k datu 14.1.2016

Článek - 14.1.2016 | Ostatní

ÚZIS - informace o sběru dat k datu 14.1.2016. Více...

Základní pravidla úhradové vyhlášky MZ pro rok 2016 platící pro AS a vzorové texty dodatků od jednotlivých ZP

Článek - 5.1.2016 | Ambulance

Základní pravidla úhradové vyhlášky MZ pro rok 2016 platící pro AS a vzorové texty dodatků od jednotlivých ZP. Více...

Základní pravidla úhradové vyhlášky MZ pro rok 2016 platící pro AS a vzorové texty dodatků od jednotlivých ZP (stav k 7.2.2016)

Článek - 8.2.2016 | Přehled tisku

Základní pravidla úhradové vyhlášky MZ pro rok 2016 platící pro AS a vzorové texty dodatků od jednotlivých ZP (stav k 7.2.2016). Více...

Zdravotnické školství je nutné změnit, míní předseda Asociace českých a moravských nemocnic

Článek - 8.2.2016 | Přehled tisku

Zdravotnické školství je nutné změnit, míní předseda Asociace českých a moravských nemocnic. Více...

Skutečná nemoc českého zdravotnictví a medicíny

Článek - 5.2.2016 | Přehled tisku

Skutečná nemoc českého zdravotnictví a medicíny. Více...

VZP má letos na péči o každého klienta připraveno v průměru 25 856 korun

Článek - 4.2.2016 | Aktuálně

VZP má letos na péči o každého klienta připraveno v průměru 25 856 korun. Více...

Stovky lidí protestují, že se bez svého vědomí stali klienty OZP. Chtějí zpátky

Článek - 4.2.2016 | Aktuálně

Stovky lidí protestují, že se bez svého vědomí stali klienty OZP. Chtějí zpátky. Více...

Vláda schválila návrh novely zákona o pojistném

Článek - 4.2.2016 | Aktuálně

Vláda schválila návrh novely zákona o pojistném. Více...

Ani Centrální mozek ani Velký bratr. Nevěřte nesmyslům!

Článek - 4.2.2016 | Aktuálně

Ani Centrální mozek ani Velký bratr. Nevěřte nesmyslům!. Více...

Sen o bezplatném zdravotnictví se rozpadá. Teď i na Slovensku

Článek - 2.2.2016 | Přehled tisku

Sen o bezplatném zdravotnictví se rozpadá. Teď i na Slovensku. Více...

Wiki

Znečíštěné ovzduší a četnost akutních infarktů myokardu

Wiki článek - 2.1.2015 | Wiki

Evropská prospektivní studie ESCAPE z let 2008 až 2012 potvrdila předpokládaný fakt (odhad celosvětově 3.1 miliónu úmrtí podle Global Burden of Disease na kardiovaskulární úmrtí způsobené znečištěným ovzduším), že znečištěné ovzduší prachovými částicemi, sazemi, oxidy dusíku a výfukovými plyny, zvyšuje riziko vzniku prvního akutního koronárního syndromu o 12 % na každých 5 ug/m3 (limit EU je 25 ug/m3).

Překvapivě dobré výsledky pro Coenzym Q10

Wiki článek - 28.5.2013 | Wiki

Na kongresu Evropské kardiologické společnosti Heart failure 2013 byly včera prezentovány výsledky randomizované, placebem kontrolované studie s často zpochybňovaným potravinovým doplňkem CoenzymemQ10 (CoQ10) u pacientů s pokročilým srdečním selháním - NYHA st. III. a IV:

Co pomáhá v odlišení prosté bronchitidy a bronchopneumonie?

Wiki článek - 10.5.2013 | Wiki

Zvláště v primární péči je častým diagnostickým problémem, navíc s odlišným terapeutickým přístupem, diferenciální diagnostika mezi  akutní bronchitidou a bronchopneumonií u pacientů, kteří se prezentují akutním kašlem.

CABG versus PCI u nemocných s chorobou 3 tepen – je již definitivně jasno?

Wiki článek - 29.3.2013 | Wiki

V únorovém čísle Lancetu (FW Mohr a spol.) byla publikovaná pětiletá analýza studie SYNTAX, která hodnotila účinnost chirurgické revaskularizace (CABG) proti intervencí katetrizační (PCI)u pacientů s chorobou tří tepen, respektive postižením kmene levé koronární tepny.

Jaké je riziko probuzení v průběhu celkové anestezie ?

Wiki článek - 15.3.2013 | Wiki

Ve Velké Británii proběhl národní audit s názvem Accidental awareness during general anaesthesia (AWR), kterého se zúčastnily dvě významné společnosti - Royal College of Anaesthetists a Association of Anaesthetists of Great Britain and Ireland.