Informace o odložení daňové povinnosti, faktickém odložení 3. a 4. vlny EET a úpravách placení pojistěného u OSVČ

Článek - 25.3.2020 | Ambulance

Informace o odložení daňové povinnosti, faktickém odložení 3. a 4. vlny EET a úpravách placení pojistěného u OSVČ. Více...

Informace a opatřeních zdravotních pojišťoven poskytovatelům v souvislosti s nákazou koronavirem

Článek - 25.3.2020 | Ambulance

Informace a opatřeních zdravotních pojišťoven poskytovatelům v souvislosti s nákazou koronavirem. Více...

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch selhal, hazarduje se zdravím a životy zdravotníků

Článek - 22.3.2020 | Ostatní

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch selhal, hazarduje se zdravím a životy zdravotníků. Více...

Informace a opatřeních ZP poskytovatelům v souvislosti s nákazou koronavirem

Článek - 19.3.2020 | Tipy a rady

Informace a opatřeních ZP poskytovatelům v souvislosti s nákazou koronavirem. Více...

M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í

Článek - 9.3.2020 | Ostatní

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Palackého náměstí 375/4, 128 01  Praha 2 

Str. 1 z 2 

Praha, 8. 3. 2020  Č. j.: MZDR 10386/2020-1/MIN/KAN *MZDRX019CIBJ* MZDRX019CIBJ

Aktuální informace o epidemii COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2 (aktualizováno)

Článek - 4.3.2020 | Ostatní

Aktuální informace o epidemii COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2 (aktualizováno). Více...

Za účelem ochrany veřejného zdraví nařídilo Ministerstvo zdravotnictví pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob

Článek - 26.3.2020 | Aktuálně

Za účelem ochrany veřejného zdraví nařídilo Ministerstvo zdravotnictví pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob. Více...

Parlament schválil opatření na podporu plátců pojistného

Článek - 26.3.2020 | Aktuálně

Parlament schválil opatření na podporu plátců pojistného. Více...

Žádost ministryni Maláčové o zařazení zdravotnických zařízení do programu Antivirus

Článek - 23.3.2020 | Aktuálně

Žádost ministryni Maláčové o zařazení zdravotnických zařízení do programu Antivirus. Více...

Informace a opatřeních zdravotních pojišťoven poskytovatelům v souvislosti s nákazou koronavirem

Článek - 23.3.2020 | Aktuálně

Informace a opatřeních zdravotních pojišťoven poskytovatelům v souvislosti s nákazou koronavirem. Více...

Respirátory, roušky, ochranné pomůcky (stav 23.3.2020, 8.15 hod.)

Článek - 23.3.2020 | Aktuálně

Respirátory, roušky, ochranné pomůcky (stav 23.3.2020, 8.15 hod.). Více...

Vláda rozhodla o zákazu distribuce léčiv do zemí EU a také jejich vývoz do dalších zemí mimo Evropskou unii

Článek - 19.3.2020 | Aktuálně

Vláda rozhodla o zákazu distribuce léčiv do zemí EU a také jejich vývoz do dalších zemí mimo Evropskou unii. Více...

Dopis prezidenta ČLK lékařům

Článek - 19.3.2020 | Aktuálně

Dopis prezidenta ČLK lékařům. Více...

Doporučení Rady SAS ambulantním specialistům (aktualizace k 16.3.2020, 12.00 hod.)

Článek - 19.3.2020 | Aktuálně

Doporučení Rady SAS ambulantním specialistům (aktualizace k 16.3.2020, 12.00 hod.). Více...

Wiki

Znečíštěné ovzduší a četnost akutních infarktů myokardu

Wiki článek - 2.1.2015 | Wiki

Evropská prospektivní studie ESCAPE z let 2008 až 2012 potvrdila předpokládaný fakt (odhad celosvětově 3.1 miliónu úmrtí podle Global Burden of Disease na kardiovaskulární úmrtí způsobené znečištěným ovzduším), že znečištěné ovzduší prachovými částicemi, sazemi, oxidy dusíku a výfukovými plyny, zvyšuje riziko vzniku prvního akutního koronárního syndromu o 12 % na každých 5 ug/m3 (limit EU je 25 ug/m3).

Překvapivě dobré výsledky pro Coenzym Q10

Wiki článek - 28.5.2013 | Wiki

Na kongresu Evropské kardiologické společnosti Heart failure 2013 byly včera prezentovány výsledky randomizované, placebem kontrolované studie s často zpochybňovaným potravinovým doplňkem CoenzymemQ10 (CoQ10) u pacientů s pokročilým srdečním selháním - NYHA st. III. a IV:

Co pomáhá v odlišení prosté bronchitidy a bronchopneumonie?

Wiki článek - 10.5.2013 | Wiki

Zvláště v primární péči je častým diagnostickým problémem, navíc s odlišným terapeutickým přístupem, diferenciální diagnostika mezi  akutní bronchitidou a bronchopneumonií u pacientů, kteří se prezentují akutním kašlem.

CABG versus PCI u nemocných s chorobou 3 tepen – je již definitivně jasno?

Wiki článek - 29.3.2013 | Wiki

V únorovém čísle Lancetu (FW Mohr a spol.) byla publikovaná pětiletá analýza studie SYNTAX, která hodnotila účinnost chirurgické revaskularizace (CABG) proti intervencí katetrizační (PCI)u pacientů s chorobou tří tepen, respektive postižením kmene levé koronární tepny.

Jaké je riziko probuzení v průběhu celkové anestezie ?

Wiki článek - 15.3.2013 | Wiki

Ve Velké Británii proběhl národní audit s názvem Accidental awareness during general anaesthesia (AWR), kterého se zúčastnily dvě významné společnosti - Royal College of Anaesthetists a Association of Anaesthetists of Great Britain and Ireland.