Projekt Sekce mladých lékařů ČLK Férové pracoviště

Článek - 30.6.2017 | Nemocnice

Projekt Sekce mladých lékařů ČLK Férové pracoviště. Více...

Ústavní soud zrušil ustanovení upravující mechanismus stanovování výše úhrady zdravotnických prostředků z veřejného zdravotního pojištění

Článek - 13.6.2017 | Ostatní

Ústavní soud zrušil ustanovení upravující mechanismus stanovování výše úhrady zdravotnických prostředků z veřejného zdravotního pojištění. Více...

Údajné zavádění povinnosti ambulantním specialistŮm (AS) žádat praktického lékaře (PL) o souhlas resp. doporučení v případě přebírání pacienta do péče.

Článek - 13.6.2017 | Ambulance

Údajné zavádění povinnosti ambulantním specialistŮm (AS) žádat praktického lékaře (PL) o souhlas resp. doporučení v případě přebírání pacienta do péče. Více...

Zdravotníci politikům: řešte existující problémy a nevytvářejte další!

Článek - 13.6.2017 | Zdravotní politika

Zdravotníci politikům: řešte existující problémy a nevytvářejte další! Více...

Systém „eRecept“ stál přes 300 milionů korun. Jeho využití bylo mizivé

Článek - 26.5.2017 | Zdravotní politika

Systém „eRecept“ stál přes 300 milionů korun. Jeho využití bylo mizivé. Více...

NEDOHODA v segmentu AS v dohodovacím řízení o hodnotě bodu a výši úhrad pro rok 2018

Článek - 26.5.2017 | Ambulance

NEDOHODA v segmentu AS v dohodovacím řízení o hodnotě bodu a výši úhrad pro rok 2018. Více...

BEZ REFORMY ZDRAVOTNICTVÍ BUDE KLESAT DOSTUPNOST PÉČE PRO BĚŽNÉ PACIENTY

Článek - 11.7.2017 | Aktuálně

BEZ REFORMY ZDRAVOTNICTVÍ BUDE KLESAT DOSTUPNOST PÉČE PRO BĚŽNÉ PACIENTY. Více...

Atestace ve zdravotnictví se mění. Každý lékař bude moci školit jen dva kolegy

Článek - 10.7.2017 | Přehled tisku

Atestace ve zdravotnictví se mění. Každý lékař bude moci školit jen dva kolegy. Více...

Babiš mě spojil se svým fondem Hartenberg, říká možný budoucí šéf zdravotnictví

Článek - 10.7.2017 | Přehled tisku

Babiš mě spojil se svým fondem Hartenberg, říká možný budoucí šéf zdravotnictví . Více...

Nemocnicím chybí tisíce sester. Studenti ve zdravotnictví pracovat nechtějí, nemají motivaci

Článek - 10.7.2017 | Přehled tisku

Nemocnicím chybí tisíce sester. Studenti ve zdravotnictví pracovat nechtějí, nemají motivaci. Více...

Poslanci schválili navýšení plateb za státní pojištěnce i snížení limitů na doplatky na léky

Článek - 30.6.2017 | Aktuálně

Poslanci schválili navýšení plateb za státní pojištěnce i snížení limitů na doplatky na léky. Více...

Ministerstvo: Kontroly v Revírní bratrské pokladně ukázaly chyby

Článek - 30.6.2017 | Přehled tisku

Ministerstvo: Kontroly v Revírní bratrské pokladně ukázaly chyby. Více...

Pacienti řeknou ministrovi, co jim chybí. Vznikne jejich rada

Článek - 29.6.2017 | Přehled tisku

Pacienti řeknou ministrovi, co jim chybí. Vznikne jejich rada. Více...

Česko je 22. společensky nejvyspělejší zemí. Patří k nejbezpečnějším státům, české zdravotnictví se drží v čele

Článek - 29.6.2017 | Přehled tisku

Česko je 22. společensky nejvyspělejší zemí. Patří k nejbezpečnějším státům, české zdravotnictví se drží v čele. Více...

Wiki

Znečíštěné ovzduší a četnost akutních infarktů myokardu

Wiki článek - 2.1.2015 | Wiki

Evropská prospektivní studie ESCAPE z let 2008 až 2012 potvrdila předpokládaný fakt (odhad celosvětově 3.1 miliónu úmrtí podle Global Burden of Disease na kardiovaskulární úmrtí způsobené znečištěným ovzduším), že znečištěné ovzduší prachovými částicemi, sazemi, oxidy dusíku a výfukovými plyny, zvyšuje riziko vzniku prvního akutního koronárního syndromu o 12 % na každých 5 ug/m3 (limit EU je 25 ug/m3).

Překvapivě dobré výsledky pro Coenzym Q10

Wiki článek - 28.5.2013 | Wiki

Na kongresu Evropské kardiologické společnosti Heart failure 2013 byly včera prezentovány výsledky randomizované, placebem kontrolované studie s často zpochybňovaným potravinovým doplňkem CoenzymemQ10 (CoQ10) u pacientů s pokročilým srdečním selháním - NYHA st. III. a IV:

Co pomáhá v odlišení prosté bronchitidy a bronchopneumonie?

Wiki článek - 10.5.2013 | Wiki

Zvláště v primární péči je častým diagnostickým problémem, navíc s odlišným terapeutickým přístupem, diferenciální diagnostika mezi  akutní bronchitidou a bronchopneumonií u pacientů, kteří se prezentují akutním kašlem.

CABG versus PCI u nemocných s chorobou 3 tepen – je již definitivně jasno?

Wiki článek - 29.3.2013 | Wiki

V únorovém čísle Lancetu (FW Mohr a spol.) byla publikovaná pětiletá analýza studie SYNTAX, která hodnotila účinnost chirurgické revaskularizace (CABG) proti intervencí katetrizační (PCI)u pacientů s chorobou tří tepen, respektive postižením kmene levé koronární tepny.

Jaké je riziko probuzení v průběhu celkové anestezie ?

Wiki článek - 15.3.2013 | Wiki

Ve Velké Británii proběhl národní audit s názvem Accidental awareness during general anaesthesia (AWR), kterého se zúčastnily dvě významné společnosti - Royal College of Anaesthetists a Association of Anaesthetists of Great Britain and Ireland.