Ve Sbírce zákonů vyšla úhradová vyhláška, která je poprvé výsledkem dohody mezi pojišťovnami a poskytovateli

Článek - 17.9.2018 | Zdravotní politika

Ve Sbírce zákonů vyšla úhradová vyhláška, která je poprvé výsledkem dohody mezi pojišťovnami a poskytovateli. Více...

Tiskové prohlášení z porady předsedů MO LOK-SČL konané ve dnech 7. a 8. 9.2018

Článek - 11.9.2018 | Nemocnice

LOK-SČL vyjadřuje plnou podporu OSZSP ve vyhlášené stávkové pohotovosti.

LOK-SČL trvá na naplnění slibu vlády ČR z roku 2016, který v květnu 2018 veřejně potvrdil i stávající předseda vlády ČR ing. Babiš, o navýšení tarifních platů zdravotníků o 10% pro rok 2019.

Popření těchto slibů ze strany předsedy vlády považuje LOK-SČL za plivnutí do tváře těm nemocničním zdravotníkům, kteří ještě udržují personálně zdevastované české nemocnice v chodu.

Ohrožení zdraví a bezpečnosti pacientů - tisková konference k projektu Ukrajina

Článek - 10.9.2018 | Zdravotní politika

Ohrožení zdraví a bezpečnosti pacientů - tisková konference k projektu Ukrajina. Více...

Reakce Ministerstva zdravotnictví na tiskovou konferenci ČLK k Projektu Ukrajina

Článek - 10.9.2018 | Zdravotní politika

Reakce Ministerstva zdravotnictví na tiskovou konferenci ČLK k Projektu Ukrajina. Více...

Vláda vyčlení na řešení nedostatku lékařů téměř 7 miliard korun

Článek - 4.9.2018 | Zdravotní politika

Vláda vyčlení na řešení nedostatku lékařů téměř 7 miliard korun. Více...

Reakce Ministerstva zdravotnictví na tiskovou zprávu NKÚ k hospodaření přímo řízených nemocnic

Článek - 3.9.2018 | Nemocnice

Reakce Ministerstva zdravotnictví na tiskovou zprávu NKÚ k hospodaření přímo řízených nemocnic. Více...

Čínská medicína nebude zdravotnický obor. Vojtěch chystá zákon o léčitelství

Článek - 18.9.2018 | Přehled tisku

Čínská medicína nebude zdravotnický obor. Vojtěch chystá zákon o léčitelství. Více...

VZP chce k vážně nemocným pacientům dostat léky rychleji. Odpůrci varují před přebíráním pravomocí SÚKL

Článek - 18.9.2018 | Přehled tisku

VZP chce k vážně nemocným pacientům dostat léky rychleji. Odpůrci varují před přebíráním pravomocí SÚKL. Více...

V Brně bude studovat víc mediků, má to vyřešit nedostatek lékařů

Článek - 18.9.2018 | Přehled tisku

V Brně bude studovat víc mediků, má to vyřešit nedostatek lékařů. Více...

Zápis z jednání Rady SAS 13.9.2018

Článek - 18.9.2018 | Aktuálně

Zápis z jednání Rady SAS 13.9.2018. Více...

Adam Vojtěch pro Medical Tribune: Pevně věřím, že novela zákona 48 bude letos schválena

Článek - 18.9.2018 | Aktuálně

Adam Vojtěch pro Medical Tribune: Pevně věřím, že novela zákona 48 bude letos schválena. Více...

Minulý týden v komentářích Adama Vojtěcha pro Medical Tribune

Článek - 18.9.2018 | Aktuálně

Minulý týden v komentářích Adama Vojtěcha pro Medical Tribune. Více...

Ředitelem Zdravotního ústavu v Ostravě byl jmenován Eduard Ježo

Článek - 18.9.2018 | Přehled tisku

Ředitelem Zdravotního ústavu v Ostravě byl jmenován Eduard Ježo. Více...

Základní pravidla úhradové vyhlášky MZ pro rok 2019 platící pro AS a vzorové texty dodatků od jednotlivých ZP (stav k 15.9.2018)

Článek - 17.9.2018 | Aktuálně

Základní pravidla úhradové vyhlášky MZ pro rok 2019 platící pro AS a vzorové texty dodatků od jednotlivých ZP (stav k 15.9.2018). Více...

Wiki

Znečíštěné ovzduší a četnost akutních infarktů myokardu

Wiki článek - 2.1.2015 | Wiki

Evropská prospektivní studie ESCAPE z let 2008 až 2012 potvrdila předpokládaný fakt (odhad celosvětově 3.1 miliónu úmrtí podle Global Burden of Disease na kardiovaskulární úmrtí způsobené znečištěným ovzduším), že znečištěné ovzduší prachovými částicemi, sazemi, oxidy dusíku a výfukovými plyny, zvyšuje riziko vzniku prvního akutního koronárního syndromu o 12 % na každých 5 ug/m3 (limit EU je 25 ug/m3).

Překvapivě dobré výsledky pro Coenzym Q10

Wiki článek - 28.5.2013 | Wiki

Na kongresu Evropské kardiologické společnosti Heart failure 2013 byly včera prezentovány výsledky randomizované, placebem kontrolované studie s často zpochybňovaným potravinovým doplňkem CoenzymemQ10 (CoQ10) u pacientů s pokročilým srdečním selháním - NYHA st. III. a IV:

Co pomáhá v odlišení prosté bronchitidy a bronchopneumonie?

Wiki článek - 10.5.2013 | Wiki

Zvláště v primární péči je častým diagnostickým problémem, navíc s odlišným terapeutickým přístupem, diferenciální diagnostika mezi  akutní bronchitidou a bronchopneumonií u pacientů, kteří se prezentují akutním kašlem.

CABG versus PCI u nemocných s chorobou 3 tepen – je již definitivně jasno?

Wiki článek - 29.3.2013 | Wiki

V únorovém čísle Lancetu (FW Mohr a spol.) byla publikovaná pětiletá analýza studie SYNTAX, která hodnotila účinnost chirurgické revaskularizace (CABG) proti intervencí katetrizační (PCI)u pacientů s chorobou tří tepen, respektive postižením kmene levé koronární tepny.

Jaké je riziko probuzení v průběhu celkové anestezie ?

Wiki článek - 15.3.2013 | Wiki

Ve Velké Británii proběhl národní audit s názvem Accidental awareness during general anaesthesia (AWR), kterého se zúčastnily dvě významné společnosti - Royal College of Anaesthetists a Association of Anaesthetists of Great Britain and Ireland.