Pomáhejme uprchlým Ukrajincům. I oni budou potřebovat zdravotní péči - aktualizace článku k 22.4.2022

Článek - 26.4.2022 | Zdravotní politika

Pomáhejme uprchlým Ukrajincům. I oni budou potřebovat zdravotní péči - aktualizace článku k 22.4.2022. Více...

Plán ČLK na rychlé a bezpečné zapojení lékařek z Ukrajiny do českého zdravotnictví

Článek - 5.4.2022 | Zdravotní politika

Plán ČLK na rychlé a bezpečné zapojení lékařek z Ukrajiny do českého zdravotnictví. Více...

Pomoc kolegům z Ukrajiny - nabídka výuky českého jazyka

Článek - 29.3.2022 | Zdravotní politika

Pomoc kolegům z Ukrajiny - nabídka výuky českého jazyka. Více...

Pojišťovna roku - ambulantní lékaři

Článek - 29.3.2022 | Ambulance

Pojišťovna roku - ambulantní lékaři. Více...

Česká lékárnická komora - zásady správné preskripce

Článek - 24.3.2022 | Tipy a rady

Česká lékárnická komora - zásady správné preskripce. Více...

Ministerstvo zdravotnictví zřizuje tzv. UA POINTy, nízkoprahové ambulance zajišťující zdravotní péči pro ukrajinské uprchlíky

Článek - 22.3.2022 | Tipy a rady

Ministerstvo zdravotnictví zřizuje tzv. UA POINTy, nízkoprahové ambulance zajišťující zdravotní péči pro ukrajinské uprchlíky. Více...

Studie českých vědců v prestižním vědeckém časopise: očkování proti covid-19 významně chrání i velmi zranitelné skupiny pacientů

Článek - 17.5.2022 | Aktuálně

Studie českých vědců v prestižním vědeckém časopise: očkování proti covid-19 významně chrání i velmi zranitelné skupiny pacientů. Více...

Zápis z jednání Rady SAS 12.5.2022

Článek - 17.5.2022 | Aktuálně

Zápis z jednání Rady SAS 12.5.2022. Více...

Ministerstvo představilo hejtmanům rámec nové Státní hygienické služby

Článek - 26.4.2022 | Aktuálně

Ministerstvo představilo hejtmanům rámec nové Státní hygienické služby. Více...

Podle náměstka pro IT Blahy rezort zdravotnictví ví, co chce, ale chybí mu lidi. K řízení eHealth nabere dvacet odborníků

Článek - 26.4.2022 | Aktuálně

Podle náměstka pro IT Blahy rezort zdravotnictví ví, co chce, ale chybí mu lidi. K řízení eHealth nabere dvacet odborníků. Více...

Slovenští lékaři ztratili trpělivost a vyhlašují stávkovou pohotovost

Článek - 7.4.2022 | Přehled tisku

Slovenští lékaři ztratili trpělivost a vyhlašují stávkovou pohotovost. Více...

Podmínky pro zaměstnávání ukrajinských lékařů nebudou mírnější

Článek - 7.4.2022 | Přehled tisku

Podmínky pro zaměstnávání ukrajinských lékařů nebudou mírnější. Více...

Dohodovací řízení o hodnotě bodu a výši úhrad na rok 2023 v segmentu AS (stav k 3.4.2022)

Článek - 5.4.2022 | Aktuálně

Dohodovací řízení o hodnotě bodu a výši úhrad na rok 2023 v segmentu AS (stav k 3.4.2022). Více...

Ukrajinci do nemocnic bez povinné praxe: Chceme kolegy, ne poskoky, říká Kubek

Článek - 5.4.2022 | Přehled tisku

Ukrajinci do nemocnic bez povinné praxe: Chceme kolegy, ne poskoky, říká Kubek. Více...

Wiki

Znečíštěné ovzduší a četnost akutních infarktů myokardu

Wiki článek - 2.1.2015 | Wiki

Evropská prospektivní studie ESCAPE z let 2008 až 2012 potvrdila předpokládaný fakt (odhad celosvětově 3.1 miliónu úmrtí podle Global Burden of Disease na kardiovaskulární úmrtí způsobené znečištěným ovzduším), že znečištěné ovzduší prachovými částicemi, sazemi, oxidy dusíku a výfukovými plyny, zvyšuje riziko vzniku prvního akutního koronárního syndromu o 12 % na každých 5 ug/m3 (limit EU je 25 ug/m3).

Překvapivě dobré výsledky pro Coenzym Q10

Wiki článek - 28.5.2013 | Wiki

Na kongresu Evropské kardiologické společnosti Heart failure 2013 byly včera prezentovány výsledky randomizované, placebem kontrolované studie s často zpochybňovaným potravinovým doplňkem CoenzymemQ10 (CoQ10) u pacientů s pokročilým srdečním selháním - NYHA st. III. a IV:

Co pomáhá v odlišení prosté bronchitidy a bronchopneumonie?

Wiki článek - 10.5.2013 | Wiki

Zvláště v primární péči je častým diagnostickým problémem, navíc s odlišným terapeutickým přístupem, diferenciální diagnostika mezi  akutní bronchitidou a bronchopneumonií u pacientů, kteří se prezentují akutním kašlem.

CABG versus PCI u nemocných s chorobou 3 tepen – je již definitivně jasno?

Wiki článek - 29.3.2013 | Wiki

V únorovém čísle Lancetu (FW Mohr a spol.) byla publikovaná pětiletá analýza studie SYNTAX, která hodnotila účinnost chirurgické revaskularizace (CABG) proti intervencí katetrizační (PCI)u pacientů s chorobou tří tepen, respektive postižením kmene levé koronární tepny.

Jaké je riziko probuzení v průběhu celkové anestezie ?

Wiki článek - 15.3.2013 | Wiki

Ve Velké Británii proběhl národní audit s názvem Accidental awareness during general anaesthesia (AWR), kterého se zúčastnily dvě významné společnosti - Royal College of Anaesthetists a Association of Anaesthetists of Great Britain and Ireland.