Zdejší prostředí je hrobem mladých vědců

Článek - 26.3.2015 | Ostatní

V Česku jste mnohdy závislí na šéfovi a vaše práce se pak stává jen odnoží jeho výzkumu, říká biolog Petr Svoboda. Odešel do USA a Švýcarska, ve 33 letech se vrátil a vede vlastní tým na Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR. Nyní špičkový biolog Petr Svoboda získal evropský grant v hodnotě 56 milionů korun. Jeho nápad, který se zrodil u kulečníku, by mohl vést až k novým lékům na virováonemocnění. Navíc řada Svobodových postřehů z výzkumu platí i v byznysu. "Nastupuje takzvaná homeopatická zodpovědnost, na každém stupni řízení se zodpovědnost ředí a na konci už nikdo nezodpovídá za nic," říká Svoboda. Tenhle pocit má ostatně řada zaměstnanců větších firem.

Prezentace prezidenta ČLK pro Žofínské forum

Článek - 24.3.2015 | Zdravotní politika

Prezentace prezidenta ČLK pro Žofínské forum. Více...

Národní strategie elektronického zdravotnictví

Článek - 24.3.2015 | Zdravotní politika

Národní strategie elektronického zdravotnictví. Více...

Analýza úhradového dodatku OZP (207)

Článek - 20.3.2015 | Ambulance

Analýza úhradového dodatku OZP (207). Více...

Trvalý smluvní vztah s VZP pro ambulantní specialisty

Článek - 9.3.2015 | Ambulance

Trvalý smluvní vztah s VZP pro ambulantní specialisty. Více...

VZP omezí počet "superlékařů"

Článek - 5.3.2015 | Ambulance

Téměř sedm set lékařů v Česku vykazuje příliš vysoký úvazek. V Česku jsou lékaři, kteří pracují až čtrnáct hodin denně včetně sobot a nedělí. To znamená téměř dva a půl úvazku. I proto největší tuzemskázdravotní pojišťovna VZP nyní hodlá prověřit, zda ji někteřílékaři nešidí. "Když si uvědomíme, že musejí také někdy jíst, spát, cestovat do práce, pak je otázka, zda skutečně někdo může v takovém rozsahu pracovat. A případně jakou kvalitu může mít jím odváděná práce," říká mluvčí VZP Oldřich Tichý.


Před časem se zdravotní pojišťovny dohodly na tom, že tolerovaná hranice pro lékaře bude 1,2 úvazku. "Pokud je úvazek vyšší, je už potřeba zvažovat, zda to není na úkor kvality, případně zda lékař skutečně takový úvazek vykonává, nebo jen vykazuje," vysvětluje Tichý, proč si pojišťovny takovou hranici stanovily. VZP nyní při hloubkové kontrole zjistila, že 694 doktorů vykazuje velké množství smluv, které jsou nad tolerovanou hranicí. Úředníci narazili i na jednotlivce, kteří mají až 2,3 úvazku.

Slovenské zdravotnictví znovu čelí hromadným výpovědím personálu

Článek - 25.3.2015 | Přehled tisku

Slovenské zdravotnictví znovu čelí hromadným výpovědím personálu. Více...

Ministerstvo zdravotnictví chce zabránit odchodu mladých lékařů do ciziny

Článek - 24.3.2015 | Přehled tisku

Ministerstvo zdravotnictví chce zabránit odchodu mladých lékařů do ciziny.Více...

Tom Philipp – vize eHealth v ČR

Článek - 23.3.2015 | Přehled tisku

Tom Philipp – vize eHealth v ČR. Více...

Souhrnná informace ke smlouvám po roce 2015 (stav ke dni 23.3.2015)

Článek - 23.3.2015 | Aktuálně

Souhrnná informace ke smlouvám po roce 2015 (stav ke dni 23.3.2015). Více...

Němeček: nemáme se za co stydět

Článek - 20.3.2015 | Přehled tisku

Němeček: nemáme se za co stydět. Více...

Smlouvy pojišťoven s lékaři budou možná účinné až zveřejněním

Článek - 20.3.2015 | Přehled tisku

Smlouvy pojišťoven s lékaři budou možná účinné až zveřejněním. Více...

Přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění

Článek - 20.3.2015 | Aktuálně

Přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Více...

Rada SAS tímto upozorňuje v souvislosti s úhradami od OZP (poj. 207) všechny ambulantní specialisty, že se blíží konec března.

Článek - 19.3.2015 | Aktuálně

Rada SAS tímto upozorňuje v souvislosti s úhradami od OZP (poj. 207) všechny ambulantní specialisty, že se blíží konec března.. Více...

Wiki

Znečíštěné ovzduší a četnost akutních infarktů myokardu

Wiki článek - 2.1.2015 | Wiki

Evropská prospektivní studie ESCAPE z let 2008 až 2012 potvrdila předpokládaný fakt (odhad celosvětově 3.1 miliónu úmrtí podle Global Burden of Disease na kardiovaskulární úmrtí způsobené znečištěným ovzduším), že znečištěné ovzduší prachovými částicemi, sazemi, oxidy dusíku a výfukovými plyny, zvyšuje riziko vzniku prvního akutního koronárního syndromu o 12 % na každých 5 ug/m3 (limit EU je 25 ug/m3).

Překvapivě dobré výsledky pro Coenzym Q10

Wiki článek - 28.5.2013 | Wiki

Na kongresu Evropské kardiologické společnosti Heart failure 2013 byly včera prezentovány výsledky randomizované, placebem kontrolované studie s často zpochybňovaným potravinovým doplňkem CoenzymemQ10 (CoQ10) u pacientů s pokročilým srdečním selháním - NYHA st. III. a IV:

Co pomáhá v odlišení prosté bronchitidy a bronchopneumonie?

Wiki článek - 10.5.2013 | Wiki

Zvláště v primární péči je častým diagnostickým problémem, navíc s odlišným terapeutickým přístupem, diferenciální diagnostika mezi  akutní bronchitidou a bronchopneumonií u pacientů, kteří se prezentují akutním kašlem.

CABG versus PCI u nemocných s chorobou 3 tepen – je již definitivně jasno?

Wiki článek - 29.3.2013 | Wiki

V únorovém čísle Lancetu (FW Mohr a spol.) byla publikovaná pětiletá analýza studie SYNTAX, která hodnotila účinnost chirurgické revaskularizace (CABG) proti intervencí katetrizační (PCI)u pacientů s chorobou tří tepen, respektive postižením kmene levé koronární tepny.

Jaké je riziko probuzení v průběhu celkové anestezie ?

Wiki článek - 15.3.2013 | Wiki

Ve Velké Británii proběhl národní audit s názvem Accidental awareness during general anaesthesia (AWR), kterého se zúčastnily dvě významné společnosti - Royal College of Anaesthetists a Association of Anaesthetists of Great Britain and Ireland.