VZP zahájila rozesílání vyúčtování roku 2018 poskytovatelům ze segmentu AS

Článek - 12.3.2019 | Ambulance

VZP zahájila rozesílání vyúčtování roku 2018 poskytovatelům ze segmentu AS. Více...

Základní pravidla úhradové vyhlášky MZ pro rok 2019 platící pro AS a vzorové texty dodatků od jednotlivých ZP (stav k 20.2.2019)

Článek - 25.2.2019 | Ambulance

Základní pravidla úhradové vyhlášky MZ pro rok 2019 platící pro AS a vzorové texty dodatků od jednotlivých ZP (stav k 20.2.2019). Více...

Zápis z jednání Rady SAS 7.2.2019

Článek - 13.2.2019 | Ambulance

Zápis z jednání Rady SAS 7.2.2019. Více...

Kontroverzní reforma primární péče

Článek - 12.2.2019 | Zdravotní politika

Kontroverzní reforma primární péče. Více...

Úhradové dodatky pro 2019 - analýza dle segmentů

Článek - 5.2.2019 | Ambulance

Úhradové dodatky pro 2019 - analýza dle segmentů. Více...

Nejste spokojení s platbami od pojišťoven?

Článek - 22.1.2019 | Ambulance

Nejste spokojení s platbami od pojišťoven? Více...

VZP odmění praktické lékaře za delší otevírací dobu a objednávání

Článek - 21.3.2019 | Přehled tisku

VZP odmění praktické lékaře za delší otevírací dobu a objednávání. Více...

Ministerstvo zdravotnictví uspořádalo konferenci o trendech v evropském lékárenství

Článek - 21.3.2019 | Aktuálně

Ministerstvo zdravotnictví uspořádalo konferenci o trendech v evropském lékárenství. Více...

Policie odložila oznámení kvůli zakázkám ministerstva za Němečka

Článek - 18.3.2019 | Přehled tisku

Policie odložila oznámení kvůli zakázkám ministerstva za Němečka. Více...

Pacient nesmí bloudit. Provede ho praktik, říká ministr zdravotnictví

Článek - 18.3.2019 | Aktuálně

Pacient nesmí bloudit. Provede ho praktik, říká ministr zdravotnictví. Více...

Brexit dopadne na české zdravotnictví. Kliniky ztratí pacienty

Článek - 18.3.2019 | Přehled tisku

Brexit dopadne na české zdravotnictví. Kliniky ztratí pacienty. Více...

Svaz pojišťoven: Zdravotnictví v roce 2020 bude mít 343 miliard Kč

Článek - 13.3.2019 | Přehled tisku

Svaz pojišťoven: Zdravotnictví v roce 2020 bude mít 343 miliard Kč. Více...

Pojišťovny před dohodovacím řízením mluví o čtyřprocentním růstu úhrad

Článek - 13.3.2019 | Přehled tisku

Pojišťovny před dohodovacím řízením mluví o čtyřprocentním růstu úhrad. Více...

Rozhovor s Adamem Vojtěchem pro Právní prostor o aktuálních otázkách ve zdravotnictví

Článek - 13.3.2019 | Aktuálně

Rozhovor s Adamem Vojtěchem pro Právní prostor o aktuálních otázkách ve zdravotnictví. Více...

Wiki

Znečíštěné ovzduší a četnost akutních infarktů myokardu

Wiki článek - 2.1.2015 | Wiki

Evropská prospektivní studie ESCAPE z let 2008 až 2012 potvrdila předpokládaný fakt (odhad celosvětově 3.1 miliónu úmrtí podle Global Burden of Disease na kardiovaskulární úmrtí způsobené znečištěným ovzduším), že znečištěné ovzduší prachovými částicemi, sazemi, oxidy dusíku a výfukovými plyny, zvyšuje riziko vzniku prvního akutního koronárního syndromu o 12 % na každých 5 ug/m3 (limit EU je 25 ug/m3).

Překvapivě dobré výsledky pro Coenzym Q10

Wiki článek - 28.5.2013 | Wiki

Na kongresu Evropské kardiologické společnosti Heart failure 2013 byly včera prezentovány výsledky randomizované, placebem kontrolované studie s často zpochybňovaným potravinovým doplňkem CoenzymemQ10 (CoQ10) u pacientů s pokročilým srdečním selháním - NYHA st. III. a IV:

Co pomáhá v odlišení prosté bronchitidy a bronchopneumonie?

Wiki článek - 10.5.2013 | Wiki

Zvláště v primární péči je častým diagnostickým problémem, navíc s odlišným terapeutickým přístupem, diferenciální diagnostika mezi  akutní bronchitidou a bronchopneumonií u pacientů, kteří se prezentují akutním kašlem.

CABG versus PCI u nemocných s chorobou 3 tepen – je již definitivně jasno?

Wiki článek - 29.3.2013 | Wiki

V únorovém čísle Lancetu (FW Mohr a spol.) byla publikovaná pětiletá analýza studie SYNTAX, která hodnotila účinnost chirurgické revaskularizace (CABG) proti intervencí katetrizační (PCI)u pacientů s chorobou tří tepen, respektive postižením kmene levé koronární tepny.

Jaké je riziko probuzení v průběhu celkové anestezie ?

Wiki článek - 15.3.2013 | Wiki

Ve Velké Británii proběhl národní audit s názvem Accidental awareness during general anaesthesia (AWR), kterého se zúčastnily dvě významné společnosti - Royal College of Anaesthetists a Association of Anaesthetists of Great Britain and Ireland.