Tiskový brífink ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka po dalším jednání o návrhu úhradové vyhlášky - tentokrát se zástupci asociací nemocnic (ANČR, AČMN)

Článek - 2.10.2015 | Nemocnice

Tiskový brífink ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka po dalším jednání o návrhu úhradové vyhlášky - tentokrát se zástupci asociací nemocnic (ANČR, AČMN). Více...

Výsledky jednání prezidenta ČLK o úhradové vyhlášce

Článek - 1.10.2015 | Ambulance

Výsledky jednání prezidenta ČLK o úhradové vyhlášce. Více...

Nesouhlasné stanovisko Rady Sdružení ambulantních specialistů (SAS) k závěrům jednání o návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2016

Článek - 1.10.2015 | Ambulance

Nesouhlasné stanovisko Rady Sdružení ambulantních specialistů (SAS) k závěrům jednání o návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2016. Více...

Tiskový brífink ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka po dalším jednání o návrhu úhradové vyhlášky - tentokrát se zástupci asociací nemocnic (ANČR, AČMN)

Článek - 30.9.2015 | Nemocnice

Tiskový brífink ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka po dalším jednání o návrhu úhradové vyhlášky - tentokrát se zástupci asociací nemocnic (ANČR, AČMN). Více...

Tiskové briefingy ministra zdravotnictví k jednáním o návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2016

Článek - 30.9.2015 | Ambulance

Tiskové briefingy ministra zdravotnictví k jednáním o návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2016. Více...

Stanovisko Rady Sdružení ambulantních specialistů (SAS) k návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2016

Článek - 22.9.2015 | Ambulance

Stanovisko Rady Sdružení ambulantních specialistů (SAS) k návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2016. Více...

Nobelovu cenu za lékařství získala trojice parazitologů

Článek - 5.10.2015 | Přehled tisku

Nobelovu cenu za lékařství získala trojice parazitologů. Více...

Reakce SÚKL na reportáž TV Prima 2. 10. 2015 „Přeprodej léků z Česka do zahraničí“

Článek - 5.10.2015 | Aktuálně

Reakce SÚKL na reportáž TV Prima 2. 10. 2015 „Přeprodej léků z Česka do zahraničí“. Více...

Lékaři bez hranic k útoku v Kunduzu: Kábul se v podstatě přiznal k válečnému zločinu

Článek - 5.10.2015 | Přehled tisku

Lékaři bez hranic k útoku v Kunduzu: Kábul se v podstatě přiznal k válečnému zločinu. Více...

Nositel nobelovky za lékařství: Pozor na mobily, dopřejme si klid

Článek - 5.10.2015 | Přehled tisku

Nositel nobelovky za lékařství: Pozor na mobily, dopřejme si klid. Více...

Úhradová vyhláška rozdělí ve zdravotnictví o 9,2 miliardy víc než letos

Článek - 2.10.2015 | Přehled tisku

Úhradová vyhláška rozdělí ve zdravotnictví o 9,2 miliardy víc než letos. Více...

Souhrnná informace ke smlouvám po roce 2015 (stav ke dni 1.10.2015)

Článek - 2.10.2015 | Aktuálně

Souhrnná informace ke smlouvám po roce 2015 (stav ke dni 1.10.2015). Více...

ČLK nedoporučuje podepisovat nové smlouvy navržené VoZP

Článek - 1.10.2015 | Aktuálně

ČLK nedoporučuje podepisovat nové smlouvy navržené VoZP. Více...

Penta opět žaluje Denník N. Kvůli článku o zdravotnictví

Článek - 1.10.2015 | Přehled tisku

Penta opět žaluje Denník N. Kvůli článku o zdravotnictví. Více...

Wiki

Znečíštěné ovzduší a četnost akutních infarktů myokardu

Wiki článek - 2.1.2015 | Wiki

Evropská prospektivní studie ESCAPE z let 2008 až 2012 potvrdila předpokládaný fakt (odhad celosvětově 3.1 miliónu úmrtí podle Global Burden of Disease na kardiovaskulární úmrtí způsobené znečištěným ovzduším), že znečištěné ovzduší prachovými částicemi, sazemi, oxidy dusíku a výfukovými plyny, zvyšuje riziko vzniku prvního akutního koronárního syndromu o 12 % na každých 5 ug/m3 (limit EU je 25 ug/m3).

Překvapivě dobré výsledky pro Coenzym Q10

Wiki článek - 28.5.2013 | Wiki

Na kongresu Evropské kardiologické společnosti Heart failure 2013 byly včera prezentovány výsledky randomizované, placebem kontrolované studie s často zpochybňovaným potravinovým doplňkem CoenzymemQ10 (CoQ10) u pacientů s pokročilým srdečním selháním - NYHA st. III. a IV:

Co pomáhá v odlišení prosté bronchitidy a bronchopneumonie?

Wiki článek - 10.5.2013 | Wiki

Zvláště v primární péči je častým diagnostickým problémem, navíc s odlišným terapeutickým přístupem, diferenciální diagnostika mezi  akutní bronchitidou a bronchopneumonií u pacientů, kteří se prezentují akutním kašlem.

CABG versus PCI u nemocných s chorobou 3 tepen – je již definitivně jasno?

Wiki článek - 29.3.2013 | Wiki

V únorovém čísle Lancetu (FW Mohr a spol.) byla publikovaná pětiletá analýza studie SYNTAX, která hodnotila účinnost chirurgické revaskularizace (CABG) proti intervencí katetrizační (PCI)u pacientů s chorobou tří tepen, respektive postižením kmene levé koronární tepny.

Jaké je riziko probuzení v průběhu celkové anestezie ?

Wiki článek - 15.3.2013 | Wiki

Ve Velké Británii proběhl národní audit s názvem Accidental awareness during general anaesthesia (AWR), kterého se zúčastnily dvě významné společnosti - Royal College of Anaesthetists a Association of Anaesthetists of Great Britain and Ireland.