Tiskový briefing po jednání ministra zdravotnictví se zástupci Koalice soukromých lékařů

Článek - 19.8.2015 | Ambulance

Tiskový briefing po jednání ministra zdravotnictví se zástupci Koalice soukromých lékařů. Více...

Koalice soukromých lékařů bude jednat s Němečkem o penězích

Článek - 18.8.2015 | Ambulance

Koalice soukromých lékařů bude jednat s Němečkem o penězích. Více...

Národní strategie elektronického zdravotnictví

Článek - 27.7.2015 | Zdravotní politika

Národní strategie elektronického zdravotnictví. Více...

Souhrnná informace ke smlouvám po roce 2015 (stav ke dni 24.7.2015)

Článek - 27.7.2015 | Ambulance

Souhrnná informace ke smlouvám po roce 2015 (stav ke dni 24.7.2015). Více...

VZP plánuje zvýšit dostupnost praktiků v příhraničí

Článek - 21.7.2015 |

VZP plánuje zvýšit dostupnost praktiků v příhraničí. Více...

Zůstatky na fondech zdravotních pojišťoven

Článek - 16.7.2015 | Zdravotní politika

Zůstatky na fondech zdravotních pojišťoven. Více...

Zatímco na palubě zdravotnictví se ještě tančí…

Článek - 21.8.2015 | Přehled tisku

Zatímco na palubě zdravotnictví se ještě tančí…. Více...

Prohlášení Koalice soukromých lékařů k setkání s ministrem zdravotnictví dne 18. 8. 2015.

Článek - 21.8.2015 | Přehled tisku

Prohlášení Koalice soukromých lékařů k setkání s ministrem zdravotnictví dne 18. 8. 2015. Více...

Vláda dala zelenou investicím do zdravotnických zařízení

Článek - 21.8.2015 | Aktuálně

Vláda dala zelenou investicím do zdravotnických zařízení. Více...

Přestaňme si namlouvat, že lidé za zdravotní péči neplatí

Článek - 21.8.2015 | Přehled tisku

Přestaňme si namlouvat, že lidé za zdravotní péči neplatí. Více...

Ministři projednali Národní strategii Zdraví 2020

Článek - 20.8.2015 | Aktuálně

Ministři projednali Národní strategii Zdraví 2020. Více...

Kdo bude nakonec léčit české pacienty?

Článek - 20.8.2015 | Přehled tisku

Kdo bude nakonec léčit české pacienty?. Více...

Němeček nabízí lékařům růst platů o pět procent. Málo, zlobí se odbory

Článek - 19.8.2015 | Přehled tisku

Němeček nabízí lékařům růst platů o pět procent. Málo, zlobí se odbory. Více...

 

Celkové výdaje na zdravotnictví loni byly téměř 300 mld.kč

Článek - 19.8.2015 | Přehled tisku

Celkové výdaje na zdravotnictví loni byly téměř 300 mld.kč. Více...

Wiki

Znečíštěné ovzduší a četnost akutních infarktů myokardu

Wiki článek - 2.1.2015 | Wiki

Evropská prospektivní studie ESCAPE z let 2008 až 2012 potvrdila předpokládaný fakt (odhad celosvětově 3.1 miliónu úmrtí podle Global Burden of Disease na kardiovaskulární úmrtí způsobené znečištěným ovzduším), že znečištěné ovzduší prachovými částicemi, sazemi, oxidy dusíku a výfukovými plyny, zvyšuje riziko vzniku prvního akutního koronárního syndromu o 12 % na každých 5 ug/m3 (limit EU je 25 ug/m3).

Překvapivě dobré výsledky pro Coenzym Q10

Wiki článek - 28.5.2013 | Wiki

Na kongresu Evropské kardiologické společnosti Heart failure 2013 byly včera prezentovány výsledky randomizované, placebem kontrolované studie s často zpochybňovaným potravinovým doplňkem CoenzymemQ10 (CoQ10) u pacientů s pokročilým srdečním selháním - NYHA st. III. a IV:

Co pomáhá v odlišení prosté bronchitidy a bronchopneumonie?

Wiki článek - 10.5.2013 | Wiki

Zvláště v primární péči je častým diagnostickým problémem, navíc s odlišným terapeutickým přístupem, diferenciální diagnostika mezi  akutní bronchitidou a bronchopneumonií u pacientů, kteří se prezentují akutním kašlem.

CABG versus PCI u nemocných s chorobou 3 tepen – je již definitivně jasno?

Wiki článek - 29.3.2013 | Wiki

V únorovém čísle Lancetu (FW Mohr a spol.) byla publikovaná pětiletá analýza studie SYNTAX, která hodnotila účinnost chirurgické revaskularizace (CABG) proti intervencí katetrizační (PCI)u pacientů s chorobou tří tepen, respektive postižením kmene levé koronární tepny.

Jaké je riziko probuzení v průběhu celkové anestezie ?

Wiki článek - 15.3.2013 | Wiki

Ve Velké Británii proběhl národní audit s názvem Accidental awareness during general anaesthesia (AWR), kterého se zúčastnily dvě významné společnosti - Royal College of Anaesthetists a Association of Anaesthetists of Great Britain and Ireland.