Vláda schválila zákon o elektronizaci zdravotnictví

Článek - 16.2.2021 | Zdravotní politika

Vláda schválila zákon o elektronizaci zdravotnictví. Více...

Reakce prezidenta ČLK na lživý dopis předsedy SAS doktora Jojka

Článek - 25.1.2021 | Ambulance

Vážené kolegyně a kolegové,

    někteří z vás v uplynulých dnech obdrželi dopis s názvem „Pojďme spolu zabojovat o lepší finanční podmínky našich ambulancí“, jehož cílem je přesvědčit vás, abyste jako ambulantní specialisté dali svoji plnou k zastupování v dohodovacích řízením Sdružení ambulantních specialistů, případně abyste se stali členy tohoto sdružení.

Lékařská komora požaduje odměny pro všechny zdravotníky za podzimní boj s epidemií Covid-19

Článek - 19.1.2021 | Ostatní

Lékařská komora požaduje odměny pro všechny zdravotníky za podzimní boj s epidemií Covid-19. Více...

Centrální registrace zdravotníků k očkování proti koronaviru nejspíše až od 22.1.2021

Článek - 18.1.2021 | Ambulance

Centrální registrace zdravotníků k očkování proti koronaviru nejspíše až od 22.1.2021. Více...

Všeobecná zdravotní pojišťovna nebude za rok 2020 uplatňovat regulační srážky

Článek - 17.12.2020 | Zdravotní politika

Všeobecná zdravotní pojišťovna nebude za rok 2020 uplatňovat regulační srážky. Více...

Nová bonifikace nabízená OZP (poj. 207) ambulantním specialistům (AS) ještě pro rok 2020

Článek - 17.12.2020 | Ambulance

Nová bonifikace nabízená OZP (poj. 207) ambulantním specialistům (AS) ještě pro rok 2020. Více...

Testování ve firmách bude povinné, ministerstva průmyslu a obchodu a zdravotnictví připravila průvodce „Deset kroků pro samotestování“

Článek - 2.3.2021 | Aktuálně

Testování ve firmách bude povinné, ministerstva průmyslu a obchodu a zdravotnictví připravila průvodce „Deset kroků pro samotestování“. Více...

Mimořádné opatření MZ ČR - Nařízení izolace a karantény s účinností od 1.3.2021

Článek - 2.3.2021 | Aktuálně

Mimořádné opatření MZ ČR - Nařízení izolace a karantény s účinností od 1.3.2021. Více...

Mimořádné opatření MZ ČR - Nařízení izolace a karantény s účinností od 1.3.2021

Článek - 1.3.2021 | Aktuálně

Mimořádné opatření MZ ČR - Nařízení izolace a karantény s účinností od 1.3.2021. Více...

Vláda požádá Poslaneckou sněmovnu o prodloužení nouzového stavu do konce března

Článek - 25.2.2021 | Aktuálně

Vláda požádá Poslaneckou sněmovnu o prodloužení nouzového stavu do konce března. Více...

Od čtvrtka budou v obchodech, provozovnách služeb, ambulantních zdravotnických zařízeních nebo veřejné dopravě povinné respirátory FFP2

Článek - 23.2.2021 | Aktuálně

Od čtvrtka budou v obchodech, provozovnách služeb, ambulantních zdravotnických zařízeních nebo veřejné dopravě povinné respirátory FFP2. Více...

Ministerstvo zdravotnictví aktualizovalo seznam zemí: Baleáry budou v červené kategorii zemí, Azorské ostrovy v oranžové

Článek - 23.2.2021 | Aktuálně

Ministerstvo zdravotnictví aktualizovalo seznam zemí: Baleáry budou v červené kategorii zemí, Azorské ostrovy v oranžové. Více...

Stanoviska ČLK k úhradový dodatkům VZP, OZP a ZPMV 2021

Článek - 23.2.2021 | Aktuálně

Stanoviska ČLK k úhradový dodatkům VZP, OZP a ZPMV 2021. Více...

Stanovisko Rady SAS k záměru nutit ambulantní specialisty pracovat v nemocnicích

Článek - 23.2.2021 | Aktuálně

Stanovisko Rady SAS k záměru nutit ambulantní specialisty pracovat v nemocnicích. Více...

Wiki

Znečíštěné ovzduší a četnost akutních infarktů myokardu

Wiki článek - 2.1.2015 | Wiki

Evropská prospektivní studie ESCAPE z let 2008 až 2012 potvrdila předpokládaný fakt (odhad celosvětově 3.1 miliónu úmrtí podle Global Burden of Disease na kardiovaskulární úmrtí způsobené znečištěným ovzduším), že znečištěné ovzduší prachovými částicemi, sazemi, oxidy dusíku a výfukovými plyny, zvyšuje riziko vzniku prvního akutního koronárního syndromu o 12 % na každých 5 ug/m3 (limit EU je 25 ug/m3).

Překvapivě dobré výsledky pro Coenzym Q10

Wiki článek - 28.5.2013 | Wiki

Na kongresu Evropské kardiologické společnosti Heart failure 2013 byly včera prezentovány výsledky randomizované, placebem kontrolované studie s často zpochybňovaným potravinovým doplňkem CoenzymemQ10 (CoQ10) u pacientů s pokročilým srdečním selháním - NYHA st. III. a IV:

Co pomáhá v odlišení prosté bronchitidy a bronchopneumonie?

Wiki článek - 10.5.2013 | Wiki

Zvláště v primární péči je častým diagnostickým problémem, navíc s odlišným terapeutickým přístupem, diferenciální diagnostika mezi  akutní bronchitidou a bronchopneumonií u pacientů, kteří se prezentují akutním kašlem.

CABG versus PCI u nemocných s chorobou 3 tepen – je již definitivně jasno?

Wiki článek - 29.3.2013 | Wiki

V únorovém čísle Lancetu (FW Mohr a spol.) byla publikovaná pětiletá analýza studie SYNTAX, která hodnotila účinnost chirurgické revaskularizace (CABG) proti intervencí katetrizační (PCI)u pacientů s chorobou tří tepen, respektive postižením kmene levé koronární tepny.

Jaké je riziko probuzení v průběhu celkové anestezie ?

Wiki článek - 15.3.2013 | Wiki

Ve Velké Británii proběhl národní audit s názvem Accidental awareness during general anaesthesia (AWR), kterého se zúčastnily dvě významné společnosti - Royal College of Anaesthetists a Association of Anaesthetists of Great Britain and Ireland.