Od 1. ledna budou očkovací certifikáty platit jen 9 měsíců, posilovací dávka prodlouží jejich platnost na neomezenou dobu

Článek - 8.12.2021 | Ostatní

Od 1. ledna budou očkovací certifikáty platit jen 9 měsíců, posilovací dávka prodlouží jejich platnost na neomezenou dobu. Více...

Základní pravidla úhradové vyhlášky MZ pro rok 2022 platící pro AS a vzorové texty dodatků od jednotlivých ZP (stav k 7.12.2021)

Článek - 7.12.2021 | Ambulance

Základní pravidla úhradové vyhlášky MZ pro rok 2022 platící pro AS a vzorové texty dodatků od jednotlivých ZP (stav k 7.12.2021). Více...

Pomozte nám naočkovat milion lidí za týden

Článek - 1.12.2021 | Zdravotní politika
V ČR máme dnes 2.4 milionu lidí, kteří mohou dostat posilující dávku vakcíny a ještě ji nedostali. Více než dvě třetiny z nich ji podle průzkumů chtějí. K dnešnímu dni víme, že lidé po posilující dávce díky vysoké imunitě v nemocnicích takřka nejsou. Pojďme snížit tlak na nemocnice tím, že je společně okamžitě naočkujeme.

Základní pravidla úhradové vyhlášky MZ pro rok 2022 platící pro AS a vzorové texty dodatků od jednotlivých ZP (stav k 29.11.2021)

Článek - 30.11.2021 | Ambulance

Základní pravidla úhradové vyhlášky MZ pro rok 2022 platící pro AS a vzorové texty dodatků od jednotlivých ZP (stav k 29.11.2021). Více...

Stanovisko představenstva ČLK ke kritické epidemické situaci

Článek - 22.11.2021 | Zdravotní politika

Stanovisko představenstva ČLK ke kritické epidemické situaci. Více...

Úhradová vyhláška 2022 - vyšší úhrady i cena práce

Článek - 1.11.2021 | Ambulance

Vážené kolegyně a kolegové,

v pátek 29. října byla zveřejněna pod číslem 396/2021 Sb. tzv. úhradová vyhláška pro rok 2022.

Na základě mé dohody s předsedou vlády Ing. Babišem o zvýšení ceny práce nositelů výkonů v Seznamu zdravotních výkonů dochází v roce 2022 oproti roku 2019, který je referenčním obdobím, k navýšení ceny práce kalkulované ve výkonech o 21 %, v důsledku čehož budou poskytovatelé vykazovat v roce 2022 za stejné výkony více bodů, než v předchozích letech.

Kubek: Vyhrožují mně i rodině, nenechám se zastrašit, vydržím. Vánoce budou pekelné

Článek - 8.12.2021 | Aktuálně

Kubek: Vyhrožují mně i rodině, nenechám se zastrašit, vydržím. Vánoce budou pekelné. Více...

Pravidla disciplinárního řízení České lékařské komory. Může prezident komory někoho z komory vyloučit?

Článek - 7.12.2021 | Aktuálně

Pravidla disciplinárního řízení České lékařské komory. Může prezident komory někoho z komory vyloučit? Více...

Informace ambulantním specialistům v souvislosti s dohodovacím řízením na rok 2023

Článek - 7.12.2021 | Aktuálně

Informace ambulantním specialistům v souvislosti s dohodovacím řízením na rok 2023. Více...

Zápis z jednání představenstva ČLK - listopad 2021

Článek - 30.11.2021 | Aktuálně

Zápis z jednání představenstva ČLK - listopad 2021. Více...

Válek: Povinné očkování není řešení

Článek - 24.11.2021 | Přehled tisku

Válek: Povinné očkování není řešení. Více...

Kubek: Něco se omezit musí. V Česku se nedodržuje vůbec nic

Článek - 22.11.2021 | Přehled tisku

Kubek: Něco se omezit musí. V Česku se nedodržuje vůbec nic. Více...

Sjezd České lékařské komory je zrušen

Článek - 22.11.2021 | Aktuálně

Sjezd České lékařské komory je zrušen. Více...

Společné stanovisko ČLS JEP a Vědecké rady ČLK ke strategii adaptace České republiky na epidemii onemocnění covid-19

Článek - 22.11.2021 | Aktuálně

Společné stanovisko ČLS JEP a Vědecké rady ČLK ke strategii adaptace České republiky na epidemii onemocnění covid-19. Více...

Wiki

Znečíštěné ovzduší a četnost akutních infarktů myokardu

Wiki článek - 2.1.2015 | Wiki

Evropská prospektivní studie ESCAPE z let 2008 až 2012 potvrdila předpokládaný fakt (odhad celosvětově 3.1 miliónu úmrtí podle Global Burden of Disease na kardiovaskulární úmrtí způsobené znečištěným ovzduším), že znečištěné ovzduší prachovými částicemi, sazemi, oxidy dusíku a výfukovými plyny, zvyšuje riziko vzniku prvního akutního koronárního syndromu o 12 % na každých 5 ug/m3 (limit EU je 25 ug/m3).

Překvapivě dobré výsledky pro Coenzym Q10

Wiki článek - 28.5.2013 | Wiki

Na kongresu Evropské kardiologické společnosti Heart failure 2013 byly včera prezentovány výsledky randomizované, placebem kontrolované studie s často zpochybňovaným potravinovým doplňkem CoenzymemQ10 (CoQ10) u pacientů s pokročilým srdečním selháním - NYHA st. III. a IV:

Co pomáhá v odlišení prosté bronchitidy a bronchopneumonie?

Wiki článek - 10.5.2013 | Wiki

Zvláště v primární péči je častým diagnostickým problémem, navíc s odlišným terapeutickým přístupem, diferenciální diagnostika mezi  akutní bronchitidou a bronchopneumonií u pacientů, kteří se prezentují akutním kašlem.

CABG versus PCI u nemocných s chorobou 3 tepen – je již definitivně jasno?

Wiki článek - 29.3.2013 | Wiki

V únorovém čísle Lancetu (FW Mohr a spol.) byla publikovaná pětiletá analýza studie SYNTAX, která hodnotila účinnost chirurgické revaskularizace (CABG) proti intervencí katetrizační (PCI)u pacientů s chorobou tří tepen, respektive postižením kmene levé koronární tepny.

Jaké je riziko probuzení v průběhu celkové anestezie ?

Wiki článek - 15.3.2013 | Wiki

Ve Velké Británii proběhl národní audit s názvem Accidental awareness during general anaesthesia (AWR), kterého se zúčastnily dvě významné společnosti - Royal College of Anaesthetists a Association of Anaesthetists of Great Britain and Ireland.