Tisková zpráva Koalice soukromých lékařů (KSL) a Sdružení soukromých gynekologů (SSG ČR) ke stávkové pohotovosti zdravotnických odborů

Článek - 20.8.2018 | Ambulance

Tisková zpráva Koalice soukromých lékařů (KSL) a Sdružení soukromých gynekologů (SSG ČR) ke stávkové pohotovosti zdravotnických odborů. Více...

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k vyhlášení stávkové pohotovosti Odborovým svazem zdravotnictví

Článek - 17.8.2018 | Zdravotní politika

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k vyhlášení stávkové pohotovosti Odborovým svazem zdravotnictví. Více...

Nemocnici Na Františku povede dosavadní primář chirurgů Erhart

Článek - 18.7.2018 |

Nemocnici Na Františku povede dosavadní primář chirurgů Erhart. Více...

VZP prodlouží všem nemocnicím rámcové smlouvy

Článek - 25.6.2018 | Nemocnice

VZP prodlouží všem nemocnicím rámcové smlouvy. Více...

Naše reakce na tzv. projekt Ukrajina

Článek - 25.6.2018 | Zdravotní politika

Naše reakce na tzv. projekt Ukrajina. Více...

Tisková zpráva Koalice soukromých lékařů ze dne 4.6.2018

Článek - 7.6.2018 | Ambulance

Tisková zpráva Koalice soukromých lékařů ze dne 4.6.2018. Více...

Ministr Adam Vojtěch byl hostem pořadu Události, komentáře na ČT24

Článek - 20.8.2018 | Aktuálně

Ministr Adam Vojtěch byl hostem pořadu Události, komentáře na ČT24. Více...

Ministerstvo zdravotnictví: Nemocnici Na Bulovce povede nově Jan Kvaček

Článek - 20.8.2018 | Přehled tisku

Ministerstvo zdravotnictví: Nemocnici Na Bulovce povede nově Jan Kvaček. Více...

Kerekeš (ANO): Zdravotnictví je časovaná bomba

Článek - 20.8.2018 | Přehled tisku

Kerekeš (ANO): Zdravotnictví je časovaná bomba. Více...

Ministerstvo zdravotnictví žádá výjimku, nesouhlasí se škrtáním volných míst

Článek - 17.8.2018 | Přehled tisku

Ministerstvo zdravotnictví žádá výjimku, nesouhlasí se škrtáním volných míst. Více...

Přidejte deset procent všem! Zdravotnické odbory drží stávkovou pohotovost

Článek - 17.8.2018 | Přehled tisku

Přidejte deset procent všem! Zdravotnické odbory drží stávkovou pohotovost. Více...

Vyjádření ČLnK k tezím novely zákona o léčivech: Emergentní systém může být pouze výjimečným způsobem distribuce léčivých přípravků. Pacient musí své léky dostat bez čekání a s předvídatelnou výší spoluúčasti

Článek - 16.8.2018 | Aktuálně

Vyjádření ČLnK k tezím novely zákona o léčivech: Emergentní systém může být pouze výjimečným způsobem distribuce léčivých přípravků. Pacient musí své léky dostat bez čekání a s předvídatelnou výší spoluúčasti. Více...

Ministr Vojtěch: Praktici by měli své pacienty zvát na prevenci

Článek - 16.8.2018 | Aktuálně

Ministr Vojtěch: Praktici by měli své pacienty zvát na prevenci. Více...

Náměstek Filip Vrubel pro Medical Tribune: Proti emergentnímu systému brojí ti, kdo se bojí o zisky

Článek - 16.8.2018 | Aktuálně

Náměstek Filip Vrubel pro Medical Tribune: Proti emergentnímu systému brojí ti, kdo se bojí o zisky. Více...

Wiki

Znečíštěné ovzduší a četnost akutních infarktů myokardu

Wiki článek - 2.1.2015 | Wiki

Evropská prospektivní studie ESCAPE z let 2008 až 2012 potvrdila předpokládaný fakt (odhad celosvětově 3.1 miliónu úmrtí podle Global Burden of Disease na kardiovaskulární úmrtí způsobené znečištěným ovzduším), že znečištěné ovzduší prachovými částicemi, sazemi, oxidy dusíku a výfukovými plyny, zvyšuje riziko vzniku prvního akutního koronárního syndromu o 12 % na každých 5 ug/m3 (limit EU je 25 ug/m3).

Překvapivě dobré výsledky pro Coenzym Q10

Wiki článek - 28.5.2013 | Wiki

Na kongresu Evropské kardiologické společnosti Heart failure 2013 byly včera prezentovány výsledky randomizované, placebem kontrolované studie s často zpochybňovaným potravinovým doplňkem CoenzymemQ10 (CoQ10) u pacientů s pokročilým srdečním selháním - NYHA st. III. a IV:

Co pomáhá v odlišení prosté bronchitidy a bronchopneumonie?

Wiki článek - 10.5.2013 | Wiki

Zvláště v primární péči je častým diagnostickým problémem, navíc s odlišným terapeutickým přístupem, diferenciální diagnostika mezi  akutní bronchitidou a bronchopneumonií u pacientů, kteří se prezentují akutním kašlem.

CABG versus PCI u nemocných s chorobou 3 tepen – je již definitivně jasno?

Wiki článek - 29.3.2013 | Wiki

V únorovém čísle Lancetu (FW Mohr a spol.) byla publikovaná pětiletá analýza studie SYNTAX, která hodnotila účinnost chirurgické revaskularizace (CABG) proti intervencí katetrizační (PCI)u pacientů s chorobou tří tepen, respektive postižením kmene levé koronární tepny.

Jaké je riziko probuzení v průběhu celkové anestezie ?

Wiki článek - 15.3.2013 | Wiki

Ve Velké Británii proběhl národní audit s názvem Accidental awareness during general anaesthesia (AWR), kterého se zúčastnily dvě významné společnosti - Royal College of Anaesthetists a Association of Anaesthetists of Great Britain and Ireland.