Dopis Koalice soukromých lékařů (KSL) ministru zdravotnictví 8.8.2022

Článek - 10.8.2022 | Zdravotní politika

Dopis Koalice soukromých lékařů (KSL) ministru zdravotnictví 8.8.2022. Více...

Doporučení poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb v Praze k používání ochranných prostředků dýchacích cest v prostorách zdravotnických a sociálních zařízení

Článek - 22.7.2022 | Tipy a rady

Doporučení poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb v Praze k používání ochranných prostředků dýchacích cest v prostorách zdravotnických a sociálních zařízení

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

aktuální vývoj epidemie onemocnění covid-19 v celé republice i dalších evropských státech není příznivý. Je stále více znatelné zrychlení tempa šíření epidemie vedoucí k nárůstu počtu případů onemocnění. Nadále pokračuje komunitní přenos v populaci.

Manuál pro poskytovatele zdravotních služeb (aktualizace červen 2022)

Článek - 19.7.2022 | Zdravotní politika

Manuál pro poskytovatele zdravotních služeb (aktualizace červen 2022). Více,,,

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek a náměstek Jakub Dvořáček představili zdravotní priority a akce během českého předsednictví

Článek - 1.7.2022 | Zdravotní politika

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek a náměstek Jakub Dvořáček představili zdravotní priority a akce během českého předsednictví. Více...

Pomáhejme uprchlým Ukrajincům. I oni budou potřebovat zdravotní péči - aktualizace článku k 22.4.2022

Článek - 26.4.2022 | Zdravotní politika

Pomáhejme uprchlým Ukrajincům. I oni budou potřebovat zdravotní péči - aktualizace článku k 22.4.2022. Více...

Plán ČLK na rychlé a bezpečné zapojení lékařek z Ukrajiny do českého zdravotnictví

Článek - 5.4.2022 | Zdravotní politika

Plán ČLK na rychlé a bezpečné zapojení lékařek z Ukrajiny do českého zdravotnictví. Více...

Pomáhejme uprchlým Ukrajincům. I oni budou potřebovat zdravotní péči - aktualizace článku k 2.7.2022

Článek - 19.7.2022 | Aktuálně

Pomáhejme uprchlým Ukrajincům. I oni budou potřebovat zdravotní péči - aktualizace článku k 2.7.2022. Více...

Epidemie zrychluje. Očkování čtvrtou dávkou by mělo začít v půli srpna

Článek - 1.7.2022 | Přehled tisku

Epidemie zrychluje. Očkování čtvrtou dávkou by mělo začít v půli srpna. Více...

Vláda schválila Národní onkologický plán České republiky 2030

Článek - 1.7.2022 | Aktuálně

Vláda schválila Národní onkologický plán České republiky 2030. Více...

Ministr Vlastimil Válek: covid se vrací, ale další lockdowny nechci

Článek - 1.7.2022 | Aktuálně

Ministr Vlastimil Válek: covid se vrací, ale další lockdowny nechci. Více...

Trvá NEDOHODA o úhradách v segmentu AS pro rok 2023

Článek - 1.7.2022 | Aktuálně

Trvá NEDOHODA o úhradách v segmentu AS pro rok 2023. Více...

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek jednal v Lucemburku o sdílení zdravotních dat v EU, o nákupu vakcín a představil priority českého předsednictví

Článek - 15.6.2022 | Přehled tisku

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek jednal v Lucemburku o sdílení zdravotních dat v EU, o nákupu vakcín a představil priority českého předsednictví. Více...

Nesrovnalost v údaji o nových pacientech ve vyúčtování ZPMV za rok 2021 - dopis z 9.6.2022

Článek - 15.6.2022 | Přehled tisku

Nesrovnalost v údaji o nových pacientech ve vyúčtování ZPMV za rok 2021 - dopis z 9.6.2022. Více...

Informace VZP k vyúčtování v segmentu AS za rok 2021 ze dne 9.6.2022

Článek - 15.6.2022 | Aktuálně

Informace VZP k vyúčtování v segmentu AS za rok 2021 ze dne 9.6.2022. Více...

Wiki

Znečíštěné ovzduší a četnost akutních infarktů myokardu

Wiki článek - 2.1.2015 | Wiki

Evropská prospektivní studie ESCAPE z let 2008 až 2012 potvrdila předpokládaný fakt (odhad celosvětově 3.1 miliónu úmrtí podle Global Burden of Disease na kardiovaskulární úmrtí způsobené znečištěným ovzduším), že znečištěné ovzduší prachovými částicemi, sazemi, oxidy dusíku a výfukovými plyny, zvyšuje riziko vzniku prvního akutního koronárního syndromu o 12 % na každých 5 ug/m3 (limit EU je 25 ug/m3).

Překvapivě dobré výsledky pro Coenzym Q10

Wiki článek - 28.5.2013 | Wiki

Na kongresu Evropské kardiologické společnosti Heart failure 2013 byly včera prezentovány výsledky randomizované, placebem kontrolované studie s často zpochybňovaným potravinovým doplňkem CoenzymemQ10 (CoQ10) u pacientů s pokročilým srdečním selháním - NYHA st. III. a IV:

Co pomáhá v odlišení prosté bronchitidy a bronchopneumonie?

Wiki článek - 10.5.2013 | Wiki

Zvláště v primární péči je častým diagnostickým problémem, navíc s odlišným terapeutickým přístupem, diferenciální diagnostika mezi  akutní bronchitidou a bronchopneumonií u pacientů, kteří se prezentují akutním kašlem.

CABG versus PCI u nemocných s chorobou 3 tepen – je již definitivně jasno?

Wiki článek - 29.3.2013 | Wiki

V únorovém čísle Lancetu (FW Mohr a spol.) byla publikovaná pětiletá analýza studie SYNTAX, která hodnotila účinnost chirurgické revaskularizace (CABG) proti intervencí katetrizační (PCI)u pacientů s chorobou tří tepen, respektive postižením kmene levé koronární tepny.

Jaké je riziko probuzení v průběhu celkové anestezie ?

Wiki článek - 15.3.2013 | Wiki

Ve Velké Británii proběhl národní audit s názvem Accidental awareness during general anaesthesia (AWR), kterého se zúčastnily dvě významné společnosti - Royal College of Anaesthetists a Association of Anaesthetists of Great Britain and Ireland.