Výsledek předběžné fáze DŘ o hodnotě bodu a výši úhrad na rok 2019 v segmentu AS

Článek - 25.5.2018 | Ambulance

Výsledek předběžné fáze DŘ o hodnotě bodu a výši úhrad na rok 2019 v segmentu AS. Více...

Ministr zdravotnictví podepsal Dvouletou smlouvu s WHO

Článek - 23.5.2018 | Zdravotní politika

Ministr zdravotnictví podepsal Dvouletou smlouvu s WHO. Více...

Dopis Koalice soukromých lékařů premierovi a ministru zdravotnictví ČR

Článek - 23.5.2018 | Ambulance

Dopis Koalice soukromých lékařů premierovi a ministru zdravotnictví ČR. Více...

Nezaplacená péče u ambulantních lékařů

Článek - 18.5.2018 | Ambulance

Nezaplacená péče u ambulantních lékařů. Více...

Problémy britského zdravotnictví? Kvůli chybě v počítačovém programu zemřelo 270 žen

Článek - 3.5.2018 |

Problémy britského zdravotnictví? Kvůli chybě v počítačovém programu zemřelo 270 žen. Více...

Příchod lékařů z Ukrajiny skončí. Stavovské komory je považují za riziko

Článek - 17.4.2018 |

Příchod lékařů z Ukrajiny skončí. Stavovské komory je považují za riziko. Více...

Pacienti v souvislosti s GDPR nemohou žádat zrušení své zdravotnické dokumentace

Článek - 25.5.2018 | Přehled tisku

Pacienti v souvislosti s GDPR nemohou žádat zrušení své zdravotnické dokumentace. Více...

Příplatek za směnnost má stoupnout na 7000 korun

Článek - 25.5.2018 | Přehled tisku

Příplatek za směnnost má stoupnout na 7000 korun. Více...

Premiér a ministr zdravotnictví jednali se zástupci nemocnic a pojišťoven o personální stabilizaci zdravotnictví

Článek - 25.5.2018 | Aktuálně

Premiér a ministr zdravotnictví jednali se zástupci nemocnic a pojišťoven o personální stabilizaci zdravotnictví. Více...

Konference ČLK Personální devastace českého zdravotnictvíí

Článek - 25.5.2018 | Aktuálně

Konference ČLK Personální devastace českého zdravotnictvíí. Více...

Avízo pro média: tisková konference po setkání předsedy vlády ČR a ministra zdravotnictví ČR s managementy nemocnic a zdravotních pojišťoven k personální stabilizaci zaměstnanců ve zdravotnictví

Článek - 23.5.2018 | Aktuálně

Avízo pro média: tisková konference po setkání předsedy vlády ČR a ministra zdravotnictví ČR s managementy nemocnic a zdravotních pojišťoven k personální stabilizaci zaměstnanců ve zdravotnictví. Více...

Informace VZP o zahájení rozesílání 2. kola vyúčtování roku 2017

Článek - 23.5.2018 | Aktuálně

Informace VZP o zahájení rozesílání 2. kola vyúčtování roku 2017. Více...

Program na podporu dostupnosti zdravotních služeb praktických lékařů

Článek - 18.5.2018 | Aktuálně

Program na podporu dostupnosti zdravotních služeb praktických lékařů. Více...

Nejvážnějším problémem českého zdravotnictví je nedostatek kvalifikovaných zdravotníků v nemocnicích!

Článek - 18.5.2018 | Přehled tisku

Nejvážnějším problémem českého zdravotnictví je nedostatek kvalifikovaných zdravotníků v nemocnicích!. Více...

Wiki

Znečíštěné ovzduší a četnost akutních infarktů myokardu

Wiki článek - 2.1.2015 | Wiki

Evropská prospektivní studie ESCAPE z let 2008 až 2012 potvrdila předpokládaný fakt (odhad celosvětově 3.1 miliónu úmrtí podle Global Burden of Disease na kardiovaskulární úmrtí způsobené znečištěným ovzduším), že znečištěné ovzduší prachovými částicemi, sazemi, oxidy dusíku a výfukovými plyny, zvyšuje riziko vzniku prvního akutního koronárního syndromu o 12 % na každých 5 ug/m3 (limit EU je 25 ug/m3).

Překvapivě dobré výsledky pro Coenzym Q10

Wiki článek - 28.5.2013 | Wiki

Na kongresu Evropské kardiologické společnosti Heart failure 2013 byly včera prezentovány výsledky randomizované, placebem kontrolované studie s často zpochybňovaným potravinovým doplňkem CoenzymemQ10 (CoQ10) u pacientů s pokročilým srdečním selháním - NYHA st. III. a IV:

Co pomáhá v odlišení prosté bronchitidy a bronchopneumonie?

Wiki článek - 10.5.2013 | Wiki

Zvláště v primární péči je častým diagnostickým problémem, navíc s odlišným terapeutickým přístupem, diferenciální diagnostika mezi  akutní bronchitidou a bronchopneumonií u pacientů, kteří se prezentují akutním kašlem.

CABG versus PCI u nemocných s chorobou 3 tepen – je již definitivně jasno?

Wiki článek - 29.3.2013 | Wiki

V únorovém čísle Lancetu (FW Mohr a spol.) byla publikovaná pětiletá analýza studie SYNTAX, která hodnotila účinnost chirurgické revaskularizace (CABG) proti intervencí katetrizační (PCI)u pacientů s chorobou tří tepen, respektive postižením kmene levé koronární tepny.

Jaké je riziko probuzení v průběhu celkové anestezie ?

Wiki článek - 15.3.2013 | Wiki

Ve Velké Británii proběhl národní audit s názvem Accidental awareness during general anaesthesia (AWR), kterého se zúčastnily dvě významné společnosti - Royal College of Anaesthetists a Association of Anaesthetists of Great Britain and Ireland.