Nezaplacená péče u ambulantních lékařů

Článek - 18.5.2018 | Ambulance

Nezaplacená péče u ambulantních lékařů. Více...

Problémy britského zdravotnictví? Kvůli chybě v počítačovém programu zemřelo 270 žen

Článek - 3.5.2018 |

Problémy britského zdravotnictví? Kvůli chybě v počítačovém programu zemřelo 270 žen. Více...

Příchod lékařů z Ukrajiny skončí. Stavovské komory je považují za riziko

Článek - 17.4.2018 |

Příchod lékařů z Ukrajiny skončí. Stavovské komory je považují za riziko. Více...

Informace VZP ČR k uplatňování regulačních srážek za 2017

Článek - 6.4.2018 | Ambulance

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR informovala ČLK, že byly 
ukončeny výpočty regulačních srážek za léčivé přípravky a 
zdravotnické prostředky, vyžádanou péči a ZUM/ZULP pro segmenty 
ambulantních specialistů a gynekologů za rok 2017. 

OZP (poj. 207) nebude v rámci vyúčtování roku 2017 uplatňovat srážky

Článek - 3.4.2018 | Ambulance

OZP (poj. 207) nebude v rámci vyúčtování roku 2017 uplatňovat srážky. Více...

Základní pravidla úhradové vyhlášky MZ pro rok 2018 platící pro AS a vzorové texty dodatků od jednotlivých ZP (stav k 15.3.2018)

Článek - 15.3.2018 | Ambulance

Základní pravidla úhradové vyhlášky MZ pro rok 2018 platící pro AS a vzorové texty dodatků od jednotlivých ZP (stav k 15.3.2018). Více...

Program na podporu dostupnosti zdravotních služeb praktických lékařů

Článek - 18.5.2018 | Aktuálně

Program na podporu dostupnosti zdravotních služeb praktických lékařů. Více...

Nejvážnějším problémem českého zdravotnictví je nedostatek kvalifikovaných zdravotníků v nemocnicích!

Článek - 18.5.2018 | Přehled tisku

Nejvážnějším problémem českého zdravotnictví je nedostatek kvalifikovaných zdravotníků v nemocnicích!. Více...

Výše úhrad je primárně otázkou dohody mezi poskytovateli a zdravotními pojišťovnami

Článek - 16.5.2018 | Aktuálně

Výše úhrad je primárně otázkou dohody mezi poskytovateli a zdravotními pojišťovnami. Více...

Ministr Vojtěch jednal s premiérem, ministrem školství a děkany lékařských fakult o zvýšení počtu mediků

Článek - 16.5.2018 | Aktuálně

Ministr Vojtěch jednal s premiérem, ministrem školství a děkany lékařských fakult o zvýšení počtu mediků. Více...

Nedostatek sester v nemocnicích by mohly vyřešit výsluhy, návrh prověří ministerstvo zdravotnictví

Článek - 16.5.2018 | Přehled tisku

Nedostatek sester v nemocnicích by mohly vyřešit výsluhy, návrh prověří ministerstvo zdravotnictví. Více...

Chrenek: Investice do zdravotnictví je filantropie

Článek - 11.5.2018 | Přehled tisku

Chrenek: Investice do zdravotnictví je filantropie. Více...

Revoluce ve zdravotnictví. Lidé počítají s tím, že se budou stále více léčit na dálku

Článek - 11.5.2018 | Přehled tisku

Revoluce ve zdravotnictví. Lidé počítají s tím, že se budou stále více léčit na dálku. Více...

Jak funguje zdravotnictví na dálku? Prostě musí

Článek - 11.5.2018 | Přehled tisku

Jak funguje zdravotnictví na dálku? Prostě musí. Více...

Wiki

Znečíštěné ovzduší a četnost akutních infarktů myokardu

Wiki článek - 2.1.2015 | Wiki

Evropská prospektivní studie ESCAPE z let 2008 až 2012 potvrdila předpokládaný fakt (odhad celosvětově 3.1 miliónu úmrtí podle Global Burden of Disease na kardiovaskulární úmrtí způsobené znečištěným ovzduším), že znečištěné ovzduší prachovými částicemi, sazemi, oxidy dusíku a výfukovými plyny, zvyšuje riziko vzniku prvního akutního koronárního syndromu o 12 % na každých 5 ug/m3 (limit EU je 25 ug/m3).

Překvapivě dobré výsledky pro Coenzym Q10

Wiki článek - 28.5.2013 | Wiki

Na kongresu Evropské kardiologické společnosti Heart failure 2013 byly včera prezentovány výsledky randomizované, placebem kontrolované studie s často zpochybňovaným potravinovým doplňkem CoenzymemQ10 (CoQ10) u pacientů s pokročilým srdečním selháním - NYHA st. III. a IV:

Co pomáhá v odlišení prosté bronchitidy a bronchopneumonie?

Wiki článek - 10.5.2013 | Wiki

Zvláště v primární péči je častým diagnostickým problémem, navíc s odlišným terapeutickým přístupem, diferenciální diagnostika mezi  akutní bronchitidou a bronchopneumonií u pacientů, kteří se prezentují akutním kašlem.

CABG versus PCI u nemocných s chorobou 3 tepen – je již definitivně jasno?

Wiki článek - 29.3.2013 | Wiki

V únorovém čísle Lancetu (FW Mohr a spol.) byla publikovaná pětiletá analýza studie SYNTAX, která hodnotila účinnost chirurgické revaskularizace (CABG) proti intervencí katetrizační (PCI)u pacientů s chorobou tří tepen, respektive postižením kmene levé koronární tepny.

Jaké je riziko probuzení v průběhu celkové anestezie ?

Wiki článek - 15.3.2013 | Wiki

Ve Velké Británii proběhl národní audit s názvem Accidental awareness during general anaesthesia (AWR), kterého se zúčastnily dvě významné společnosti - Royal College of Anaesthetists a Association of Anaesthetists of Great Britain and Ireland.