Zdravotnictví potřebuje reformy a více peněz, ne však nálepku "černá díra"

Článek - 26.9.2016 | Zdravotní politika

Zdravotnictví potřebuje reformy a více peněz, ne však nálepku "černá díra". Více...

Usnesení XXX. mimořádného sjezdu delegátů ČLK

Článek - 23.9.2016 | Ostatní

Usnesení XXX. mimořádného sjezdu delegátů ČLK. Více...

Přes diskuse o penězích nevidíte pacienta, vytkl ministr ČLK

Článek - 23.9.2016 | Zdravotní politika

Přes diskuse o penězích nevidíte pacienta, vytkl ministr ČLK. Více...

Návrh programu mimořádného XXX. sjezdu ČLK

Článek - 22.9.2016 | Ostatní

Návrh programu mimořádného XXX. sjezdu ČLK. Více...

Stávka praktiků zrušena, jednání budou pokračovat

Článek - 16.9.2016 | Ambulance

Stávka praktiků zrušena, jednání budou pokračovat. Více...

Svaz zdravotních pojišťoven ČR vyzývá k odvolání stávky praktických lékařů

Článek - 15.9.2016 | Ambulance

Svaz zdravotních pojišťoven ČR vyzývá k odvolání stávky praktických lékařů. Více...

Úhradová vyhláška 2016 aneb stát, MZ a dokonce ani "pojišťovny" si neváží vzdělaných lékařů.

Článek - 27.9.2016 | Přehled tisku

Úhradová vyhláška 2016 aneb stát, MZ a dokonce ani "pojišťovny" si neváží vzdělaných lékařů. Více...

Ministerstvo zdravotnictví je znepokojeno situací ve VoZP

Článek - 27.9.2016 | Aktuálně

Ministerstvo zdravotnictví je znepokojeno situací ve VoZP. Více...

Otázky Václava Moravce s ředitelem VZP Z.Kabátkem

Článek - 27.9.2016 | Přehled tisku

Otázky Václava Moravce s ředitelem VZP Z.Kabátkem. Více...

Šéf VZP: Valorizace není jediný klíč ke stabilizaci zdravotnictví

Článek - 27.9.2016 | Přehled tisku

Šéf VZP: Valorizace není jediný klíč ke stabilizaci zdravotnictví. Více...

Babiš rozšiřuje aktivity v ambulantní péči. Koupil Polikliniku Modřany, jednu z největších v zemi

Článek - 26.9.2016 | Přehled tisku

Babiš rozšiřuje aktivity v ambulantní péči. Koupil Polikliniku Modřany, jednu z největších v zemi. Více...

Petr Holub: Další prohloubení krize ve zdravotnictví

Článek - 26.9.2016 | Přehled tisku

Petr Holub: Další prohloubení krize ve zdravotnictví. Více...

Správní rada odvolala šéfa VoZP Šteina. Neplatné, čílí se ministerstvo

Článek - 23.9.2016 | Přehled tisku

Správní rada odvolala šéfa VoZP Šteina. Neplatné, čílí se ministerstvo. Více...

Návrh zákona o neziskových nemocnicích je na světě

Článek - 23.9.2016 | Aktuálně

Návrh zákona o neziskových nemocnicích je na světě. Více...

Wiki

Znečíštěné ovzduší a četnost akutních infarktů myokardu

Wiki článek - 2.1.2015 | Wiki

Evropská prospektivní studie ESCAPE z let 2008 až 2012 potvrdila předpokládaný fakt (odhad celosvětově 3.1 miliónu úmrtí podle Global Burden of Disease na kardiovaskulární úmrtí způsobené znečištěným ovzduším), že znečištěné ovzduší prachovými částicemi, sazemi, oxidy dusíku a výfukovými plyny, zvyšuje riziko vzniku prvního akutního koronárního syndromu o 12 % na každých 5 ug/m3 (limit EU je 25 ug/m3).

Překvapivě dobré výsledky pro Coenzym Q10

Wiki článek - 28.5.2013 | Wiki

Na kongresu Evropské kardiologické společnosti Heart failure 2013 byly včera prezentovány výsledky randomizované, placebem kontrolované studie s často zpochybňovaným potravinovým doplňkem CoenzymemQ10 (CoQ10) u pacientů s pokročilým srdečním selháním - NYHA st. III. a IV:

Co pomáhá v odlišení prosté bronchitidy a bronchopneumonie?

Wiki článek - 10.5.2013 | Wiki

Zvláště v primární péči je častým diagnostickým problémem, navíc s odlišným terapeutickým přístupem, diferenciální diagnostika mezi  akutní bronchitidou a bronchopneumonií u pacientů, kteří se prezentují akutním kašlem.

CABG versus PCI u nemocných s chorobou 3 tepen – je již definitivně jasno?

Wiki článek - 29.3.2013 | Wiki

V únorovém čísle Lancetu (FW Mohr a spol.) byla publikovaná pětiletá analýza studie SYNTAX, která hodnotila účinnost chirurgické revaskularizace (CABG) proti intervencí katetrizační (PCI)u pacientů s chorobou tří tepen, respektive postižením kmene levé koronární tepny.

Jaké je riziko probuzení v průběhu celkové anestezie ?

Wiki článek - 15.3.2013 | Wiki

Ve Velké Británii proběhl národní audit s názvem Accidental awareness during general anaesthesia (AWR), kterého se zúčastnily dvě významné společnosti - Royal College of Anaesthetists a Association of Anaesthetists of Great Britain and Ireland.