Nemocnici Na Františku povede dosavadní primář chirurgů Erhart

Článek - 18.7.2018 |

Nemocnici Na Františku povede dosavadní primář chirurgů Erhart. Více...

VZP prodlouží všem nemocnicím rámcové smlouvy

Článek - 25.6.2018 | Nemocnice

VZP prodlouží všem nemocnicím rámcové smlouvy. Více...

Naše reakce na tzv. projekt Ukrajina

Článek - 25.6.2018 | Zdravotní politika

Naše reakce na tzv. projekt Ukrajina. Více...

Tisková zpráva Koalice soukromých lékařů ze dne 4.6.2018

Článek - 7.6.2018 | Ambulance

Tisková zpráva Koalice soukromých lékařů ze dne 4.6.2018. Více...

Tisková zpráva Koalice soukromých lékařů (KSL) k výsledku Dohodovacího řízení o úhradách zdravotní péče pro rok 2019

Článek - 5.6.2018 | Ambulance

Tisková zpráva Koalice soukromých lékařů (KSL) k výsledku Dohodovacího řízení o úhradách zdravotní péče pro rok 2019. Více...

Které změny musím jako poskytovatel zdravotních služeb v rámci smluvního vztahu s VZP oznamovat?

Článek - 29.5.2018 | Ambulance

Které změny musím jako poskytovatel zdravotních služeb v rámci smluvního vztahu s VZP oznamovat? Více...

Státní nemocnice měly s prověřovanými firmami smlouvy za 350 mil.

Článek - 19.7.2018 | Přehled tisku

Státní nemocnice měly s prověřovanými firmami smlouvy za 350 mil.. Více...

Nová pravidla zdravotnické prostředky nezdraží, naopak pacienti ušetří

Článek - 19.7.2018 | Aktuálně

Nová pravidla zdravotnické prostředky nezdraží, naopak pacienti ušetří. Více...

Podle Babiše to měl být příklad tunelování zdravotnictví. Policie však nyní případ kybernože odložila

Článek - 19.7.2018 | Přehled tisku

Podle Babiše to měl být příklad tunelování zdravotnictví. Policie však nyní případ kybernože odložila. Více...

Vyjádření VZP k dopisům, které od ní dostali některé kolegyně a kolegové

Článek - 18.7.2018 | Aktuálně

Vyjádření VZP k dopisům, které od ní dostali některé kolegyně a kolegové. Více...

Ministerstvo zdravotnictví vítá závěry analýzy českého zdravotnictví, kterou provedla OECD

Článek - 18.7.2018 | Aktuálně

Ministerstvo zdravotnictví vítá závěry analýzy českého zdravotnictví, kterou provedla OECD. Více...

Ministerstvo zdravotnictví a praktičtí lékaři uzavřeli memorandum o vzájemné spolupráci na reformě primární péče

Článek - 16.7.2018 | Aktuálně

Ministerstvo zdravotnictví a praktičtí lékaři uzavřeli memorandum o vzájemné spolupráci na reformě primární péče. Více...

Experti Světové zdravotnické organizace navštívili Ministerstvo zdravotnictví

Článek - 16.7.2018 | Aktuálně

Experti Světové zdravotnické organizace navštívili Ministerstvo zdravotnictví. Více...

Razie ve zdravotnictví: kriminalisté zasahovali i v advokátní kanceláři v centru Prahy

Článek - 29.6.2018 | Přehled tisku

Razie ve zdravotnictví: kriminalisté zasahovali i v advokátní kanceláři v centru Prahy. Více...

Wiki

Znečíštěné ovzduší a četnost akutních infarktů myokardu

Wiki článek - 2.1.2015 | Wiki

Evropská prospektivní studie ESCAPE z let 2008 až 2012 potvrdila předpokládaný fakt (odhad celosvětově 3.1 miliónu úmrtí podle Global Burden of Disease na kardiovaskulární úmrtí způsobené znečištěným ovzduším), že znečištěné ovzduší prachovými částicemi, sazemi, oxidy dusíku a výfukovými plyny, zvyšuje riziko vzniku prvního akutního koronárního syndromu o 12 % na každých 5 ug/m3 (limit EU je 25 ug/m3).

Překvapivě dobré výsledky pro Coenzym Q10

Wiki článek - 28.5.2013 | Wiki

Na kongresu Evropské kardiologické společnosti Heart failure 2013 byly včera prezentovány výsledky randomizované, placebem kontrolované studie s často zpochybňovaným potravinovým doplňkem CoenzymemQ10 (CoQ10) u pacientů s pokročilým srdečním selháním - NYHA st. III. a IV:

Co pomáhá v odlišení prosté bronchitidy a bronchopneumonie?

Wiki článek - 10.5.2013 | Wiki

Zvláště v primární péči je častým diagnostickým problémem, navíc s odlišným terapeutickým přístupem, diferenciální diagnostika mezi  akutní bronchitidou a bronchopneumonií u pacientů, kteří se prezentují akutním kašlem.

CABG versus PCI u nemocných s chorobou 3 tepen – je již definitivně jasno?

Wiki článek - 29.3.2013 | Wiki

V únorovém čísle Lancetu (FW Mohr a spol.) byla publikovaná pětiletá analýza studie SYNTAX, která hodnotila účinnost chirurgické revaskularizace (CABG) proti intervencí katetrizační (PCI)u pacientů s chorobou tří tepen, respektive postižením kmene levé koronární tepny.

Jaké je riziko probuzení v průběhu celkové anestezie ?

Wiki článek - 15.3.2013 | Wiki

Ve Velké Británii proběhl národní audit s názvem Accidental awareness during general anaesthesia (AWR), kterého se zúčastnily dvě významné společnosti - Royal College of Anaesthetists a Association of Anaesthetists of Great Britain and Ireland.