Zdravotní politika

Zdravotnické odbory se postavily za mladé lékaře a protestují proti přesčasům ve zdravotnictví. Plánují se obrátit i na Evropskou komisi

Článek - 18.09.2023 | Zdravotní politika

Zdravotnické odbory se postavily za mladé lékaře a protestují proti přesčasům ve zdravotnictví. Plánují se obrátit i na Evropskou komisi. Více...

ŘEKNĚME SVÉ DOBROVOLNÉ NE!

Článek - 18.09.2023 | Zdravotní politika

ŘEKNĚME SVÉ DOBROVOLNÉ NE! Více...

Lékař: Na konci září bude jasné, jestli se omezí péče v nemocnicích

Článek - 13.09.2023 | Zdravotní politika

Lékař: Na konci září bude jasné, jestli se omezí péče v nemocnicích. Více...

Návrh úhradové vyhlášky 2024

Článek - 13.09.2023 | Zdravotní politika

Vážené kolegyně a kolegové,

 obdrželi jsme návrh tzv. Úhradové vyhlášky pro rok 2024 s tím, že termín pro uplatnění připomínek z naší strany byl ministerstvem stanoven do 26.9.2023.

Novela zákoníku práce: Jaký bude mít dopad na pracovní život lékařů?

Článek - 1.08.2023 | Zdravotní politika

Novela zákoníku práce: Jaký bude mít dopad na pracovní život lékařů? Více...

Ministerstvo zdravotnictví ruší povinné periodické pracovnělékařské prohlídky u nerizikových profesí

Článek - 22.12.2022 | Zdravotní politika

Ministerstvo zdravotnictví ruší povinné periodické pracovnělékařské prohlídky u nerizikových profesí. Více...

USNESENÍ A ZÁPIS Z XXXVI. SJEZDU ČLK 2022

Článek - 14.11.2022 | Zdravotní politika

USNESENÍ A ZÁPIS Z XXXVI. SJEZDU ČLK 2022. Více...

ÚHRADY ZDRAVOTNÍ PÉČE MUSÍ POKRÝT INFLACI

Článek - 18.10.2022 | Zdravotní politika

ÚHRADY ZDRAVOTNÍ PÉČE MUSÍ POKRÝT INFLACI. Více...

 

Informace pro poskytovatele zdravotních služeb

Článek - 12.08.2022 | Zdravotní politika

Informace pro poskytovatele zdravotních služeb

Vážení,

s ohledem na množící se dotazy poskytovatelů zdravotních služeb k úhradě zdravotních služeb za osoby s dočasnou ochranou po uplynutí 150 dní od jejího udělení si dovoluji uvést následující informaci pro Vaše členy.

Dopis Koalice soukromých lékařů (KSL) ministru zdravotnictví 8.8.2022

Článek - 10.08.2022 | Zdravotní politika

Dopis Koalice soukromých lékařů (KSL) ministru zdravotnictví 8.8.2022. Více...