Zdravotní politika

STANOVISKO K ÚHRADOVÝM DODATKŮM VZP 2024

Článek - 5.02.2024 | Zdravotní politika

STANOVISKO K ÚHRADOVÝM DODATKŮM VZP 2024. Více...

Vydržte, my také vydržíme

Článek - 4.12.2023 | Zdravotní politika

Vážené kolegyně a kolegové,

   jednání s předsedou Vlády ČR, který se s námi sešel na základě našich žádostí, představuje výrazný posun, ale samo o sobě nemůže vést k ukončení naší akce. Na rozdíl od ministra Válka pan premiér uznal, že je třeba na centrální úrovni řešit nejenom úpravu platů ve fakultních nemocnicích, ale také úpravu mezd v nemocnicích regionálních a krajských. To je kvalitativní posun. Definitivní dohoda, po jejímž podepsání vás budeme moci s klidným svědomím vyzvat k ukončení akce, se sice přiblížila, ale ještě je stále daleko. Musíme být trpěliví, vytrvalí, a především musíme zůstat jednotní. Jen tak můžeme být úspěšní.

MINISTERSTVO JIŽ SVÉ NABÍDKY VYČERPALO, MY ALE CHCEME SITUACI ŘEŠIT

Článek - 28.11.2023 | Zdravotní politika

Již počtvrté nám byl předložen stejný návrh na odměňování zdravotníků, ministerstvo se ani nepokusilo zareagovat na důvody, proč jsme jej zatím třikrát odmítli. Odměny za přesčasovou práci tvoří nyní až 50 % příjmů lékařů, což je z mnoha důvodů nevyhovující. Pokud to pan ministr Válek s dodržováním zákoníku práce myslí opravdu vážně, vedlo by to k propadu příjmů lékařů. Pokud tento výpadek z příjmů nebude kompenzován navýšením základních platů a mezd, povede to buď k dalšímu porušování zákonů v nemocnicích, nebo k masivnímu odchodu lékařů z nemocnic.

Krůček dopředu a dva kroky vzad

Článek - 22.11.2023 | Zdravotní politika

Dnešní jednání s ministrem Válkem nás neposunulo dopředu, ale spíše vrátilo zpátky

   Další kolo jednání se 21.11.2023 uskutečnilo zase v jiném formátu a s jinými účastníky, tentokrát v rámci tzv. zdravotnické tripartity, které jsme se my zástupci ČLK účastnili jako hosté. Ze strany ministerstva zdravotnictví v podstatě nepřišla žádná jiná nabídka než variace toho, co jsme již dvakrát odmítli. Navíc nás zástupci zaměstnavatelů ujistili, že nebudou souhlasit ani se sjednocením způsobu odměňování zdravotníků, ani s nárůstem tarifních platů či mezd.

INFORMAČNÍ LETÁK PRO NAŠE PACIENTY

Článek - 21.11.2023 | Zdravotní politika

INFORMAČNÍ LETÁK PRO NAŠE PACIENTY. Více...

Ministr Válek nevěří, že to myslíme vážně

Článek - 14.11.2023 | Zdravotní politika

 V pondělí 13.11.2023 se na ministerstvu zdravotnictví uskutečnilo další jednání o našich zcela legitimních požadavcích. Účastníků bylo ze strany ministerstva zdravotnictví, pojišťoven a ředitelů nemocnic hodně, a my jsme si vyslechli spoustu důvodů, proč nic nejde. Inu, kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, vymýšlí si důvody.

Během jednání opakovaně a zcela nepatřičně zaznívalo slovo „stávka“. My však nestávkujeme a ani stávkovat nyní nehodláme. My se jen snažíme dodržovat zákony. Je smutnou vizitkou českého zdravotnictví, když pouhé dodržování zákonů je může takříkajíc položit.

Usnesení 37. sjezdu České lékařské komory k aktuální situaci ve zdravotnictví

Článek - 8.11.2023 | Zdravotní politika

Protestní akce „Lékaři jsou jenom lidi“ vyhlášená s podporou odborových organizací Sekcí mladých lékařů ČLK není protestem pouze mladých lékařů a lékařek, ale akcí celé České lékařské komory. Cílem České lékařské komory je prosadit důstojné pracovní podmínky a odměnu za práci pro všechny lékaře. Česká lékařská komora vyzývá všechny lékaře a lékařky pracující v nemocnicích, aby se do akce zapojili tím, že vypovědí či odmítnou uzavírat dohody o práci přesčas a budou v prosinci 2023 pracovat pouze v rozsahu základní pracovní doby. Komora vyzývá všechny ostatní lékaře, aby své nemocniční kolegy solidárně podpořili.

Lékaři jsou jenom lidi - vývoj jednání

Článek - 24.10.2023 | Zdravotní politika

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

více než 6 000 z Vás se již aktivně připojilo k naší iniciativě za lepší pracovní podmínky v českých nemocnicích. Mnohokrát Vám za to děkujeme! Nikdy v historii České republiky se nestalo, že by se takový počet lékařů dokázal semknout za určitým společným cílem. Nejedná se přitom o konečný počet, každý den přichází další výpovědi přesčasové práce od lékařů, kteří chtějí být u toho!

Ministerský návrh úhradové vyhlášky je absolutně nepřijatelný

Článek - 19.10.2023 | Zdravotní politika

Úhrady nepokrývající inflaci jsou pro ČLK nepřijatelné   

Dohodovací řízení o úhradách v roce 2024 proběhlo mezi zástupci poskytovatelů a zdravotních pojišťoven v první polovině tohoto roku. Komora požadovala nastavení takových úhradových podmínek, které poskytovatelům s jistotou zaručí pokrytí nákladů na provoz. Požadavek byl jednoduchý – plné promítnutí vyhláškou zakotvené valorizace ceny práce a režijních nákladů o 15,1 % do konečných úhrad poskytovatelům. Zdravotní pojišťovny tento požadavek odmítly. Více...