Ministerský návrh úhradové vyhlášky je absolutně nepřijatelný

Úhrady nepokrývající inflaci jsou pro ČLK nepřijatelné   

Dohodovací řízení o úhradách v roce 2024 proběhlo mezi zástupci poskytovatelů a zdravotních pojišťoven v první polovině tohoto roku. Komora požadovala nastavení takových úhradových podmínek, které poskytovatelům s jistotou zaručí pokrytí nákladů na provoz. Požadavek byl jednoduchý – plné promítnutí vyhláškou zakotvené valorizace ceny práce a režijních nákladů o 15,1 % do konečných úhrad poskytovatelům. Zdravotní pojišťovny tento požadavek odmítly. Více...