Medop

Otevřené dopisy SAS z 5.2. a 19.2.2024

Článek - 19.02.2024 | Ambulance

Otevřené dopisy SAS z 5.2. a 19.2.2024. Více...

STANOVISKO K ÚHRADOVÝM DODATKŮM VZP 2024

Článek - 5.02.2024 | Zdravotní politika

STANOVISKO K ÚHRADOVÝM DODATKŮM VZP 2024. Více...

Co přináší novela zákoníku práce

Článek - 4.01.2024 | Tipy a rady

Co přináší novela zákoníku práce:

  1. Dohody o 24 hodinových službách nejste povinni uzavírat a zaměstnavatel Vás za jejich odmítnutí nemůže jakkoliv postihovat.
  2. Dohody o 24 hodinových službách nemohou být platně uzavírány v jiném, než nepřetržitém provozu spojeném s poskytováním zdravotních služeb poskytovatelem lůžkové péče nebo poskytovatelem zdravotnické záchranné služby.
  3. Pokud se rozhodnete dohodu uzavřít, nemusíte bez dalšího akceptovat text předložený zaměstnavatelem, ale můžete si obsah dohody určit dle svého uvážení, a to jak co do odměňování, tak délky trvání dohody či výpovědní doby.

Diplomy celoživotního vzdělávání a bonifikace VZP

Článek - 11.12.2023 | Tipy a rady

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

dovoluji si vás informovat, že dne 8.1.2024 bude předán Všeobecné zdravotní pojišťovně aktuální seznam držitelů Diplomu celoživotního vzdělávání ČLK, kteří tak budou mít nárok na bonifikaci.

Informace pro ambulantní specialisty ze dne 4.12.2023 - PROTESTNÍ POHOTOVOST pokračuje

Článek - 5.12.2023 | Ambulance

Informace pro ambulantní specialisty ze dne 4.12.2023 - PROTESTNÍ POHOTOVOST pokračuje. Více...

Vydržte, my také vydržíme

Článek - 4.12.2023 | Zdravotní politika

Vážené kolegyně a kolegové,

   jednání s předsedou Vlády ČR, který se s námi sešel na základě našich žádostí, představuje výrazný posun, ale samo o sobě nemůže vést k ukončení naší akce. Na rozdíl od ministra Válka pan premiér uznal, že je třeba na centrální úrovni řešit nejenom úpravu platů ve fakultních nemocnicích, ale také úpravu mezd v nemocnicích regionálních a krajských. To je kvalitativní posun. Definitivní dohoda, po jejímž podepsání vás budeme moci s klidným svědomím vyzvat k ukončení akce, se sice přiblížila, ale ještě je stále daleko. Musíme být trpěliví, vytrvalí, a především musíme zůstat jednotní. Jen tak můžeme být úspěšní.

Dohoda! Ministerstvo zdravotnictví našlo shodu se zástupci České lékařské komory a zdravotnických odborů

Článek - 4.12.2023 | Nemocnice

Dohoda! Ministerstvo zdravotnictví našlo shodu se zástupci České lékařské komory a zdravotnických odborů. Více...

Lékaři jsou jenom lidi – řekněte si o pomoc, pokud vás zaměstnavatel šikanuje

Článek - 28.11.2023 | Tipy a rady

Sociální sítě se plní příběhy lékařek a lékařů, kteří se připojili k akci „Lékaři jsou jenom lidi“ a vypověděli dobrovolné přesčasy s úmyslem narovnat neutěšené pracovní podmínky zdravotníků, na což někteří zaměstnavatelé reagují neadekvátním způsobem, když se snaží různými způsoby zdravotníky odradit, „zastrašit“ od tohoto zcela legitimního postoje vytvářením neadekvátních pracovních podmínek a dalšími způsoby jednání, které lze označit za šikanu.

MINISTERSTVO JIŽ SVÉ NABÍDKY VYČERPALO, MY ALE CHCEME SITUACI ŘEŠIT

Článek - 28.11.2023 | Zdravotní politika

Již počtvrté nám byl předložen stejný návrh na odměňování zdravotníků, ministerstvo se ani nepokusilo zareagovat na důvody, proč jsme jej zatím třikrát odmítli. Odměny za přesčasovou práci tvoří nyní až 50 % příjmů lékařů, což je z mnoha důvodů nevyhovující. Pokud to pan ministr Válek s dodržováním zákoníku práce myslí opravdu vážně, vedlo by to k propadu příjmů lékařů. Pokud tento výpadek z příjmů nebude kompenzován navýšením základních platů a mezd, povede to buď k dalšímu porušování zákonů v nemocnicích, nebo k masivnímu odchodu lékařů z nemocnic.

Krůček dopředu a dva kroky vzad

Článek - 22.11.2023 | Zdravotní politika

Dnešní jednání s ministrem Válkem nás neposunulo dopředu, ale spíše vrátilo zpátky

   Další kolo jednání se 21.11.2023 uskutečnilo zase v jiném formátu a s jinými účastníky, tentokrát v rámci tzv. zdravotnické tripartity, které jsme se my zástupci ČLK účastnili jako hosté. Ze strany ministerstva zdravotnictví v podstatě nepřišla žádná jiná nabídka než variace toho, co jsme již dvakrát odmítli. Navíc nás zástupci zaměstnavatelů ujistili, že nebudou souhlasit ani se sjednocením způsobu odměňování zdravotníků, ani s nárůstem tarifních platů či mezd.