Lékáři bez hranic


Seriál o možnostech pracovního uplatnění lékařů, ve kterém chceme přiblížit příležitosti, které máme v našem profesním uplatnění (od provozování soukromé praxe až po práci ve státní nemocnici) začínáme představením jedné z nejvýznamnějších charitativních organizací, která v nedávné minulosti otevřela svoji pobočku i u nás.

Lékaři bez hranic je organizace poskytující humanitární pomoc po celém světě a zejména v místech, kde je nedostatečný přístup k lékařské péči. V současné chvíli vede 400 humanitárních projektů ve více než 70 zemích světa. Jedná se především o lidi žijící v oblastech kde důsledkem přírodních katastrof či válečných konfliktů nemají přístup ani prostředky ke kvalitní lékařské pomoci.
Lékaři bez hranic se také snaží pomáhat lidem na útěku nebo lidem, kteří byli vyhnáni ze své vlasti (o aktuálních akcích více informací na webových stránkách např. nyní v Demokratické republice Kongo).

 

Hlavním cílem těchto humanitárních akcí je zajistit zdravotní péči lidem v nouzi. Organizace kromě nezbytné lékařské pomoci zajišťuje potraviny, pitnou vodu a sanitární potřeby. Též se zaměřuje na pomoc lidem, kteří jsou úplně vyčleněni ze zdravotnického systému. Veškerá činnost za uplynulý rok je popsána ve výroční zprávě.

Taková organizace jakou je Lékaři bez hranic samozřejmě potřebuje co nejvíce odborných, oddaných a profesionálních pracovníků. Zájemcům o práci v této organizaci by neměla chybět motivace pomoci lidem, kteří to opravdu potřebují a ochota vzdát se na určitý čas své životní úrovně. Největší zájem je o tyto odbornosti: praktiky, chirurgy, anesteziology, gynekology, zdravotní sestry, porodní asistentky, laboratorní techniky , psychology a nelékařská povolání tj. administrátory, techniky, logistiky. Hlavními předpoklady pro zúčastnění se tohoto projektu jsou:
1) odborné vzdělání a alespoň dva roky praxe pro práci lékaře na všeobecné ambulanci, pro samostatnou specializovanou práci např. chirurga nutná atestace. Pro studenty nemají Lékaři bez hranic vhodné uplatnění.
2) dobrá znalost angličtiny (pokud zájemce mluví francouzsky, není angličtina nutností)
3) vítány zkušenosti ze zahraničí respektive s prací v cizojazyčném prostředí - vítána znalost španělštiny, ruštiny, arabštiny, svahilštiny nebo portugalštiny
4) schopnost improvizace, práce v týmu, velká fyzická a psychická odolnost.
To je výčet těch nejdůležitějších vlastností, které by neměly zájemcům o účast na této misi chybět.

 

Proces výběru pracovníků je následující. Zájemci projdou nejdříve pohovorem s personalistou v jedné ze svých poboček (sekce ve 20 zemích - česká pobočka patří k rakouské sekci, ale sama provádí nábor a školení dobrovolníků). Proškolený kandidát je poté připraven k vyslání na svoji první misi. Kandidáti nejsou limitováni věkovou hranicí. Průměrná délka mise je 6 měsíců, v případě akutní potřeby se pobyt může zkrátit na 3 měsíce (anesteziologové, chirurgové), respektive o 3 měsíce prodloužit.


Lékaři bez hranic
jsou při své misi pojištěni na nemoc, nutnost návratu ze zdravotního důvodu a na úmrtí. Organizace hradí veškeré náklady spojené s misí - tj. doprava na místo určení a zpět, životní náklady a dobrovolníci dostávají podle zkušeností a praxe v práci pro organizaci malé diety. Výdaje osobního charakteru jako např. suvenýry atd. si hradí samotní dobrovolníci. Doprovod partnerem, rovněž pracujícím pro Lékaře bez hranic, je v některých destinacích možný.

 

Organizace Lékaři bez hranic byla založena roku 1971 skupinou francouzských lékařů a novinářů. Ti tak učinili po návštěvě humanitárních akcí v Biafře a Bangladéši, kde poznali, jak jsou omezené možnosti pomoci lidem v těchto neklidných končinách. V současné době je Lékaři bez hranic největší nezávislou neziskovou lékařskou humanitární organizací na světě. Za svoje aktivity dostali Lékaři bez hranic v roce 1999 Nobelovu cenu Míru.

Kontakt na organizaci je: Vlašská 332/28, 118 00 Praha 1.
Tel.: + 420257090150
www.lekari-bez-hranic.cz
www.msf.org

Autor: Marek Opočenský