Slavíme 60 let od založení WHO


V dnešním světě jsme často absorbováni každodenní realitou, že nám ani nezbývá energie zaznamenat a docenit práci druhých. Jednou z takto nedoceněných organizací v České republice je Světová zdravotnická organizace (WHO).

WHO je nezávislá světová zdravotnická organizace, která usiluje o zkvalitnění lidského života. Letos slaví 60.výročí svého založení.

S myšlenkou na vytvoření nezávislé světové zdravotnické organizace přišli zástupci Brazílie a Číny na konferenci OSN v roce 1945. Jejich návrh byl jednohlasně schválen. O rok později 61 členských států OSN (včetně Československa) podepsalo tzv. Zakládací smlouvu Světové zdravotnické organizace.Tato listina nabyla platnosti 7.3.1948, kdy ji všech 21 zemí ratifikovalo svým podpisem u generálního tajemníka OSN.

Hlavní náplní činnosti WHO je vypracování dobře fungující zdravotní politiky, odborná pomoc při zpracovávání zdravotnických strategií jednotlivých států, rozvoj a testování nových technologií a postupů při léčbě těžce léčitelných onemocnění. Navíc organizace realizuje programy a projekty na úplné vymícení nemocí jako je AIDS, TBC a malárie. Dále se snaží omezovat zdravotní důsledky přírodních katastrof, různých krizí a konfliktů.

Světová zdravotnická organizace má své sídlo v Ženevě. Současnou ředitelkou WHO je Margaret Chan, která stojí v čele organizace od listopadu 2006. WHO zaměstnává přibližně 3500 zaměstnanců. Rozpočet celé organizace se pohybuje kolem 880 miliónů USD.

Na internetových stránkách WHO je celá řada užitečných, zcela konkrétních informací i o tom, jak se stát jejím zaměstnancem. I když v současné době převažují ve stávající nabídce technické pozice, tak i pro experty v oblasti veřejného zdraví nebo epidemiologie lze najít příslušné pozice.


Kde a jak hledat ?

A/ v sekci E-RECRUITMENT můžete vyplnit formulář, který bude zanesen do databáze zájemců o zaměstnání ve WHO

B/
ve složce Vacancies , lze najít zcela konktretní pracovní nabídky s požadovaným profilem zájemců a s platovým ohodnocením (t.č. 92 aktuálních nabídek).

Jako příklad uvádíme následující pozici: Scientist (prevention) - expert s medicínským vzděláním se zkušeností s očkovacími programy, místo zaměstnání: Ženeva, plat: cca 4.5 tis USD čistého.

WHO od svých zaměstnanců požaduje:
- velmi dobrou znalost alespoň dvou úředních jazyků WHO (arabština, čínština, angličtina, 
  francouzština, ruština, španělština), znalost více jazyků je výhodou
- vysokou úroveň technických znalostí (dobrá práce s počítačem atd.)
- motivaci pomoci, chuť řešit problémy
- zájem o politiku, zejména o zdravotnický sektor
- schopnost pracovat v multikulturním týmu
- zkušenosti s působením v národních zdravotnických organizací, zkušenosti ze zahraničí jsou
  výhodou
- zajímavost: od 1.12.2005 WHO nezaměstnává kuřáky


Pro zájemce o problematiku veřejného zdraví, kterým je méně
než 32 let, byl vytvořen WHO program, který jim umožňuje získat potřebnou praxi pro další uplatnění. Podrobnosti zde.

Pro studenty nabízí WHO možnosti stáží v oblasti veřejného zdraví - na letní termín (květen až říjen) je třeba se přihlásit do 31.ledna, na zimní termín (listopad až duben) do 30.září. Většina stáží probíhá v Ženevě, ale i na Filipínách, v Indii, Kongu a Egyptě. Více informací nalezneta zde.

Na závěr bychom rádi připomněli, že 1.prosinec je vyhlášen Světovou zdravotnickou organizací jako World AIDS Day.Kontakt:
World Health Organization
Avenue Appia 20
CH - 1211 Geneva 27
Switzerland
e-mail: info@who.int
http://www.who.int/en/

Kancelář WHO v České republice:
Nám. Kinských 6
150 00 Praha 5
Czech Republic
Tel: +420 257199 880
e-mail: wholocz@who.cz
http://www.who.cz/

Autor: Marek Opočenský