ASA účinná v prevenci recidivy trombembolické nemoci

Studie WARSAFA, jejíž výsledky zveřejnilo červencové číslo NEjM, prokázala účinnost preventivního podávání kyseliny acetylsalicylové u pacientů s tzv. nevyprovokovanou hlubokou žilní trombózou. Je známo, že v této skupině pacientů se recidiva HŽT objeví během 2 let u 20% pacientů. Podáním 100 ASA se toto riziko sníží o 42% bez průvodného zvýšení počtu závažných, zejména krvácivých komplikací ve srovnání s placebem. Trombembolická nemoc (TEN) představuje závažné zdravotní riziko, roční incidence je 2-3 pacienty/1000 obyvatel. Přínos dlouhodobého podávání ASA v prevenci TEN by měla potvrdit běžící studie ASPIRE s 822 pacienty a s velmi podobným designem jako WARSAFA. Výsledky studie ASPIRE se očekávají v letošním roce.