Chronická bolest je obrovským zdravotním a ekonomickým problémem

Podle nedávného článku v NEJM více než 116 miliónu Američanů trpí bolestí trvající týdny až roky. Celkové roční náklady , které chronická bolest působí, se odhadují na 560 až 635 miliard dolarů, z toho 100 miliard jsou výdaje z veřejných rozpočtů.<--break->Zpráva Institute of Medicine poukázala na skutečnost, že tato problematika je stále podceňována již při studiu medicíny. Pouze některé z 117 lékařských fakult uvedly, že učí problematiku bolesti a jeji léčby jako samostatný předmět. V nedávno provedeném výzkumu kompetentnosti praktických lékařů v USA v dané problematice pouze 50% z nic se títilo dostatečně vzdělanými v této problematice. Problém léčby bolesti je však celosvětový. Podle WHO se odhaduje , že  až 80% z 5 miliónů terminálně nemocných onkologických pacientů, je neadekvátně léčeno.