Cochranova databáze

Jedním z nejkvalitnějších zdrojů ověřených informací v biomedicíně se stala Cochranova databáze. Elektronická knihovna  byla pojmenována po svém zakladateli Archie Cochranovi, britském epidemiologovi, který se ve svém klíčovém díle  „Effectiveness and Efficiency“ zabýval účinností používaných terapeutických postupů.  V roce 1993 byla založena non-profitní organizace The Cochran Collaboration, jejímž cílem je zpřístupnit aktuální, nezávislé informace o efektivitě léčebných intervencí. Jsou shrnuty do Cochrane review (http://www.cochrane.org/cochrane-reviews). Na jejich tvorbě se v současné době podílí více než 28 tisíc přispěvatelů z více než 100 zemí. Jako příklad zcela nedávných doporučení ohledně významné a zcela konkrétní otázky jako je užití statinů v primární prevence - Statins for the primary prevention of cardiovascular disease (http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD004816/frame.html). Závěr této metaanalýzy se staví k užití statinů u nízkorizikových pacientů skepticky, což má potenciálně velký dopad na ekonomiku zdravotnictví, statiny jsou dnes mezi nejpreskribovanější léky na světě. V současné době je k dispozici více než 4000 tisíce těchto review. CDRS (Cochrane Databases of Systemic Rewievs) má v současné době impact faktor 5,653, což jej řadí na 11 místo mezi 132 časopisy ISI Medicine.

Cena ročního předplatného Cochranovy knihovny - 310 dolarů pro individuálního předplatitele nebo 747 dolarů pro instituci. Knihovna je dostupná přes internet nebo jsou 4x ročně distribuovány aktualizované CD disky.

mo