Důležité instituce - odborné společnosti

V dalším díle wiki článků vám přinášíme přehled odborných společností, které se specializují na určitou zdravotnickou problematiku. Mimo jiné se zde můžete setkat s odkazy na Českou lékařskou tenisovou společnost atd.

Česká alzheimerovská společnost 


Česká angiologická společnost ČLS JEP 


Česká dermatovenerologická společnost ČLS JEP


Česká endokrinologická společnost ČLS JEP


Česká farmaceutická společnost ČLS JEP 


Česká flebologická společnost ČSL JEP


Česká fyziologická společnost ČLS JEP

 

Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP

 

Česká gerontologická a geriatrická společnost ČLS JEP

Česká glaukomová společnost (ČGS) 


Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP


Česká hematologická společnost ČLS JEP


Česká internistická společnost


Česká lékařská akupunkturistická společnost


Česká
kontaktologická společnost (ČKS) 

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
  

Česká lékařská tenisová společnos
t


Česká neurologická společnost ČLS JEP


Česká neur
omodulační společnost ČLS JEP


Česká neuroradiologická společnost ČLS JEP 


Česká oftalmologická společnost ČLS JEP 


Česká onkologická společnost ČLS JEP 


Česká pediatrická společnost ČLS JEP


Česká pediatricko-chirurgická společnost ČLS JEP  


Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP


Česká psychoterapeutická společnost ČLS JEP


Česká radiologická společnost ČLS JEP 


Česká revmatologická společnost ČLS JEP


Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny ČLS JEP


Česká společnost dorostového lékařství ČLS JEP


Česká společnost kardiovaskulární chirurgie ČLS JEP


Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP


Česká společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP


Česká společnost plastické chirurgie ČLS JEP


Česká společnost posudkového lékařství ČLS JEP


Česká společnost pro alergologii a klin. imunologii ČLS JEP


Česká společnost pro hypertenzi (ČSH)


Česká společnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii  


Česká společnost pro menopauzu a andropauzu ČLS JEP


Česká společnost pro mimotělní oběh a podpůrné systémy (ČSMO) 


Česká společnost pro ortopedii a traumatologii (ČSOT)
 


Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii (ČSPAP) 


Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP


Česká společnost refrakční a kataraktové chirurgie (ČSRKCH)


Česká společnost soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP


Česká společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP


Česká společnost zdravotnické informatiky a vědeckých informací JEP  


Česká spondylochirurgická společnost ČLS JEP


Česká společnost tělovýchovného lékařství  


Česká urologická společnost ČLS JEP 


Česká vitreoretinální společnost (ČVRS)


Diabetologická společnost ČLS JEP

 

Neurochirurgická společnost ČLS JEP

Obezitologická společnost ČLS JEP 


Odborná společnost pro genovou a buněčnou terapii ČLS JEP


Psychiatrická společnost ČLS JEP


Sexuologická společnost ČLS JEP


Společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP  


Společnost českých patologů ČLS JEP


Společnost dětské neurologie ČLS JEP


Společnost estetické chirurgie ČLS JEP  


Společnost horské medicíny ČR


Společnost hygieny a komunitní medicíny ČLS JEP


Společnost infekčního lékařství ČLS JEP


Společnost lékařské etiky ČLS JEP


Společnost lékařské genetiky ČLS JEP


Společnost lékařů sociálního zabezpečení


Společnost maxillo-faciální chirurgie ČLS JEP


Společnost nemocí z povolání ČLS JEP


Společnost patologické a klinické fyziologie ČLS JEP


Společnost popáleninové medicíny ČLS JEP


Společnost pracovního lékařství ČLS JEP


Společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP


Společnost revizního lékařství ČLS JEP


Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP


Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP


Společnost pro korektivní dermatologii a kosmetologii


Společnost pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP


Společnost pro myoskeletální medicínu ČLS JEP


Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP


Společnost pro neurovědy ČLS JEP 


Společnost pro prevenci dědičných poruch ČLS JEP


Společnost pro ochranu před zářením ČLS JEP 


Společnost pro radiobiologii a krizové plánování ČLS JEP


Společnost pro rehabilitační a fyzikální medicínu ČLS JEP


Společnost pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP

Společnost pro využití laseru v medicíně ČLS


Společnost pro výchovu pracovníků ve zdravotnictví ČLS JEP


Společnost psychosomatických integrací ČLS JEP


Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP


Společnost radiologických laborantů a asistentů ČR 


Společnost sociální pediatrie ČLS JEP


Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví ČLS JEP


Společnost sportovní traumatologie a artroskopie ČLS JEP 


Společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP
  

Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

Stomatologická společnost