Elektronické cigarety mohou poškodit plíce

Toto tvrzení zaznělo na výročním zasedání European Respiratory Society ve Vídni v září letošního roku z úst Prof. Christina Gratziou z Athénské univerzity. Kouření e-cigarety vede k statisticky významnému vzestupu rezistence dýchacích cest, který přetrvává až 10 minut po skončení kouření a to ve skupině kuřáků a celoživotních nekuřáků (8). Pouze u kuřáků s diagnostikovaným asthma bronchiale a CHOPN nebyl zjištěn tento spirometrický nález (13 z 24 vyš.). Prof. Gratziou doporučil při snaze o zanechání kouření využívat jiné, vědecky podložené, metody, tj. užívání vareniclinu (Champix) nebi bupropion (zyban).