Existuje opravdu spojitost mezi ústní hygienou a rizikem infarktu?

První studie, které poukazovaly na tuto spojitost, pocházejí z 90. let, mezitím ale přibyla i další onemocnění s podezřením na vazbu s chabou ústní hygienou jako jsou revmatoidní arthritis, diabetes, karcinom pankreatu a tlustého střeva. Před 2 lety byla při pitvě novorozence zemřelého na sepsi nalezena v žaludku a plicích bakterie Fusobacterium nucleatum, která byla vykultivována rovněž v dutině ústní matky dítěte při její atace gingivitidy v průběhu těhotenství.

Novější práce Švéda A. Holmlunda prokazují souvislost mezi počtem zubů ztracených v důsledku chronického zánětu dásní. Při počtu zubů pod 21 bylo riziko infarktu myokardu zvýšeno o 69% oproti kontrolovaným s normálním počtem zubů. Podobně krvácení z dásní zvyšovalo 2x riziko cévní mozkové příhody. Na loňském kongresu AHA byla prezentována studie se 100 tis. (!) sledovanými z Veterans General Hospital in Taipei. Při 7letém sledování ti, kteří si každoročně nechali odstranit zubní kámen alespoň 1x, měli o 25% nižší riziko infarktu myokardu a o 13% nižší riziko CMP.

Kritici podotýkají, že poslední studie měla podstatné metodologické nedostatky (absence kontrolních skupin definovaných věkem, pohlavím a kouřením), navíc je známo, že až 85% dospělé populace v západním světě má nějakou formu onemocnění dásní a ne všichni zemřou na kardiovaskulární příhodu. Každopádně jde o souvislost velmi pravděpodobnou a existuje přímá komerční reakce v podobě kitu na stanovování množství bakterií z dutiny ústní jako je např. Porphyromas gingivalis.