Indomethacin v prevenci pankreatitidy po ERCP

Podle studie uveřejněné v dubnovém čísle NEJM (Elmunzer a spol.) jeden čípek indomethacinu, podaný bezprostředně po ERCP, sníží riziko indukce pankreatitidy o 46%. Studie zahrnovala 602 pacientů s vysokým rizikem vzniku akutní pankreatitidy po ERCP definovaným jako dysfunkce Oddiho svěrače, manometrií zjištěnou hypertenzi Oddiho svěrače, anamnézu pankreatitidy post. ERCP, provedenou papilosfinkterotomii či více než 8 pokusů o kanylaci. Diagnóza pankreatitidy byla postavená na bolesti v epigastriu, trojnásobné elevaci S-AMS a hospitalizaci alespoň po dobu 2 dnů. Tato studie se jeví jako velmi přínosná i dle komentujících lékařů.