Jsou přínosné rutinní výměny i. v. kanyl?

Je nezbytné měnit rutinně i. v. kanyly po 3 dnech, jak uváděli některé studie, nebo je jejich výměna indikována až v případě jejich nefunkčnosti či jiné klinicky definované podmínky?

Lancet publikoval výsledky studie C. Rickarda a kol. s 3 283 pacienty, kde výskyt flebitidy jako primárního ukazatele byl v obou skupinách cca 7%. Autoři však v komentáři uvádějí, že výměny kanyl na základě klinického hodnocení o 1/5 snížili počet těchto výměn. Pro výskyt flebitid se ukazuje jako rozhodující materiál katetrů (nejlépe z polyuretanu) a zavádění kanyl specializovaným personálem. Ve studii byl pozorován až 30% počet nefunkčnosti kanyl a to nejčastěji v důsledku jejich náhodného vytažení, infiltrací nebo ztrátou průchodnosti.