Lék Mediator ve Francii zapříčinil více než 1300 úmrtí

Tento derivát fenfluraminu tzv.benfluorex podle nové studie uveřejněné v Pharmacoepidemiology and Drug Safety způsobil během svého 30-letého užívání (v letech 1976 až 2009) dále rovněž přes 3100 hospitalizací převážně z důvodu srdečního selhání na podkladě insuficience chlopní a plicní hypertenze. I když byl lék veden jako podpůrná medikace v léčbě hyperlipidemií a diabetu, byl používán primárně k potlačení chuti k jídlu. Francouzská veřejnost se nyní intenzivně zaobírá myšlenkou, proč byl tento preparát tak dlouho ponechán na trhu, i když se již vědělo o nežádoucích účincích jemu podobných preparátů.