Polovina těhotenství je způsobena selháním hormonální antikoncepce

Ve Spojených státech je cca 50% z celkového počtu těhotenství (6 miliónu za rok) tzv. neočekávaných, což posléze vede k 1.2 miliónu potratů ročně. Je známo, že až polovina těchto „nechtěných“ těhotenství  připadá na vrub selhání metody antikoncepce.  V USA je nejpoužívanější metodou antikoncepce její tzv. hormonální podoba v pilulkách, jejiž roční  riziko selhání je ve všeobecné populaci 9%, u teenagerů 13%.  Dlouhodobě působí metody antikoncepce jako intrauterinní tělíska nebo subdermálně aplikované hormonální implantáty mají roční riziko selhání 1%, problémem jejich nízké procento užívání v USA 5.5% (podstatně méně než např.  ve  Francii nebo Velké Británii). V květnovém NEJM byla uveřejněn The Contraceptive CHOICE Project , kde dohromady 7486 účastnic si svobodně volilo mezi výše popsanými 2 metodami antikoncepce. Ve skupině s hormonálními tbl. (resp. náplasťmi, vaginálními kroužky a depotní aplikací medroxyprogesteronu)  se selhání antikoncepce vyskytlo v 4.55 na účastnických-roků, oproti 0.27 u dlouhodobě působích metod  antikoncepce.