Porovnání MR a SPECT v diagnostice ICHS

V únorovém čísle Lancetu byla publikována studie Greenwooda a spol., ve které se porovnávala sensitivita NMR a SPECT, který byl zatím jednou z nejpoužívanějších diagnostických metod v diagnostice tzv. stabilní formy ICHS. SPECT je však spojen, na rozdíl od NMR, s radiační zátěží ionizačním zářením.

<--break->Výsledkem provedené studie je konstatování, že NMR je sensitivnější a má vyšší negativní prediktivní schopnost, tj pravděpodobnost ICHS, při negativním výsledku  NMR, je malá. Je tedy  možné počítat s tím, že MR se zařadí do algoritmu diagnostiky ICHS. Je však nutné zvážit i další aspekty této diagnostiky včetně těch ekonomických.