Potvrzení vyšší účinnosti nové generace lékových stentů

Včera uveřejněné výsledky z švédského registru SCAAR (Swedish Coronary Angiography and Angioplasty Register) potvrdily lepší výsledky nové generace tzv. lékových stentů (DES - drug eluting stent) ve srovnání s I. generací DES a původnícmi kovovými stenty (BMS) ve snižovaní restenózy, ale i mortality v léčbě akutních a chronických forem ICHSJedná se o výsledky za sebou jdoucích 94 384 pacientů, kterým byl ve Švédsku v letech 2006 až 2010 implantován stent do koronární tepny. Pokles mortality oproti původním tzv. kovovým stentům je 45%, ve srovnání s I.generací DES byl pokles 23%. Pokles restenózy oproti BMS byl 38%, ale dokonce, což je překvapivé, byl zaznamenaný pokles i 43% tzv. in-stent trombózy. Výsledky této tzv observační studie poměrně významně povzbudily intervenční kardiology užívající tento druch stentů, neboť v minulosti ohledně bezpečnosti DES stentů panovaly pochybnosti.