Riziko PML při používání Tysabri (natazalizumab)

Progresivní multifokální leukoencefalopatie , potenciálně smrtelná komplikace léčby natalizumabem, hrozí podle FDA cca u 11 na 1000 léčených pacientů tímto preparátem při splnění následujících podmínek. Přítomnost protilátek proti JC viru, délka léčby natalizumabem po dobu delší než 2 roky a léčba s jinými imunosupresivy, jako je mitoxantron, azathioprin, methotrexat, cyklofosfamid nebo mykofenolát mofetil. Léčba tímto preparátem je od roku 2004 schválená v indikaci relabující sclerosis multiplex a od roku 2008 Crohnovy choroby, a to s poměrně velkým úspěchem. Z celkového počtu 96 tis. pacientů byla PML popsána do ledna 2012 u 201.