Šířka břišní aorty jako prediktor KV mortality u mužů?

British Medical Journal přinesl na svých stránkách článek Duncana a spol. o prognosticky závažném zjištění, pokud se při USG břicha najde u mužů dilatace aorty nad 24 mm. Studie sledovala věkovou skupinu mužů 65 až 74 let, kdy bylo celkem vyšetřoveno 8146 pacientů a u kterých by v 8.2% (669) zjištěn rozměr 24-29 mm, u 414 (5.1%) bylo zjištěno aneurysma břišní aorty (nad 30 mm). Tito muži byli dále sledováni v průměru 7.4 let. Ve skupině s dilatací aorty byla zjištěna vyšší mortalita oproti skupině s šířkou aorty pod 24 mm (10,3% oproti 7.2%), podstatně vyšší mortalita byla zjištěna u pacientů s aneurysmatem aorty (17,6%), stejně tak jako počet hospitalizací z cerebrovaskulárních příčin, ale i hospitalizací na plicním oddělení. Šiřka břišní aorty jako parametr snadno zjistitelný při dnes běžně dostupném USG vyšetření břicha by mohl rozšířit paletu vyšetření, pomocí kterých se snažíme identifikovat pacienty s vysokým KV rizikem.